Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2018 РОКУ1

 (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

 

         Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 серпня 2018р. становила 2380425 осіб. Упродовж січня–липня 2018р. чисельність наявного населення області зменшилась на 2650 осіб.

         Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення населення – 6053 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 3403 особи.

 

Ринок праці

 

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2018р. становила 8226 осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 75,3%.

Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області на кінець серпня 2018р. становив 0,6% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 0,8%, у міських поселеннях – 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в серпні 2018р., становила 5,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2657 грн, що дорівнює 71,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у серпні 2018р. порівняно із липнем збільшилася на 164, або на 3,2% і на кінець місяця становила 5284 одиниці.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець серпня 2018р. спостерігалася серед працівників, професії яких передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних, гуманітарних наук (18,0% від загальної кількості заявлених вакансій) та кваліфікованих робітників з інструментом (17,1%), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,1%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію у цілому по Одеській області порівняно з липнем залишилось без змін і на кінець серпня 2018р. дорівнювало 2 особам.

 

Доходи населення

 

У січні–липні 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 7732 грн і порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 24,1%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, операції з нерухомим майном, а серед промислових видів діяльності – виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництво електричного устатковання, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,2–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів; поштовій та кур’єрській діяльності, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, сільському, лісовому та рибному господарстві; тимчасовому розміщуванні й організації харчування; охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги і не перевищував 72,4% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні–липні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 110,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня–липня 2018р. збільшилась на 6,6% або на 3207,4 тис..грн, і на 1 серпня п.р. становила 51657 тис.грн, що дорівнює 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2018р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж цього періоду збільшилась на 50,9%, або на 4594 тис.грн, і на 1 серпня п.р. становила 13626 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур`єрської діяльності (на 3534 тис.грн). Найбільше зростання відбулося у Ренійському районі (на 4077 тис.грн).

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 серпня 2018р., становила 760 осіб, або 0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 17928 грн, що у 2,1 раза більше середньої заробітної плати за липень 2018р.

 

Соціальний захист

 

У січні–липні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 97,5 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 60,0 тис., у сільській місцевості - 37,5 тис. домогосподарств. 

Сума призначених субсидій у січні–липні 2018р. становила 34383,7 тис.грн, із неї у міських поселеннях ‑ 17836,7 тис.грн, у сільській місцевості – 16547,0 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні п.р. становив 107,1 грн (у червні 2018р. – 136,8 грн).

Крім того, у січні–липні 2018р. 35,7 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 8,8 тис. домогосподарств, у сільський місцевості – 26,9 тис.

Середній розмір призначеної у липні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3432,5 грн (у червні 2018р. – 3017,9 грн).

У січні–липні 2018р. сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 113954,5 тис.грн, із неї у міських поселеннях – 30473,1 тис.грн, у сільській місцевості – 83481,4 тис.грн.

У січні–липні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 120964,5 тис.грн.

У липні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 297,8 млн.грн (117,2% сум, нарахованих за цей період).

На кінець липня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 1838,6 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 469,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 246,3 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 134,3 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 27,0 млн.грн, за постачання електричної енергії – 389,4 млн.грн.

 

Правопорушення

 

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня‑серпня 2018р. обліковано 23,6 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 44,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 60,6% становили злочини проти власності, 7,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 6,6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,9% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 4,4% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,1% – злочини проти громадської безпеки, 2,0% – злочини проти правосуддя, 1,6% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,5% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,3% – злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, 1,1% – злочини у сфері господарської діяльності.

У січні‑серпні 2018р. обліковано 107 умисних тяжких тілесних ушкоджень, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 85, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 7. Кількість випадків крадіжок становила 10395, грабежів – 1334, шахрайств – 1337, хабарництва – 193 та випадків розбоїв – 181.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 51 особу, яка скоїла злочин у складі 11 організованих груп та злочинних організацій, закінчено 11 проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні‑липні 2018р. становила 16,1 тис. осіб, із числа яких 5909 – жінки, 850 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 174 – неповнолітні та 94 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (74,7%) – від крадіжок, грабежів та шахрайств, серед яких 38,6% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 512 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 263 особи, із числа яких 39,5% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 24,3% було умисно вбито, 12,2% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 3308, з них жінки – 440, неповнолітні – 175. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 20,0% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 60,1% мали незняту або непогашену судимість, 12,4% вчинили злочин у групі, 6,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 80,0%, безробітних – 3,5%.

 

Діяльність підприємств

 

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих і сільськогосподарських підприємств) за січень–червень 2018р. становив 7163,6 млн.грн прибутку (за аналогічний період минулого року – 4017,8 млн.грн прибутку).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 69,8%, отримано 8394,1 млн.грн прибутку, що на 30,5% більше, ніж у січні–червні 2017р.

Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилась на 1,3 в.п. і становила 30,2%. У січні–червні підприємствами допущено 1230,5 млн.грн збитку, що на 49,1% менше, ніж у січні–червні 2017р.

Значна частка збиткових підприємств спостерігалась в освіті (75,0%), наданні інших видів послуг (75,0%), транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (42,7%), мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку (40,0%), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (35,1%), операціях з нерухомим майном (35,0%).

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі у січні–серпні 2018р. становив 43110,7 млн.грн, що в порівняних цінах на 1,2% більше обсягу січня–серпня 2017р.

Оборот роздрібної торгівлі у серпні п.р. порівняно із серпнем 2017р. зріс на 3,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–серпні 2018р. становив 33086,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 1,7% більше від обсягу січня–серпня 2017р. У серпні п.р. роздрібний товарооборот становив 5000,1 млн.грн і в порівняних цінах проти серпня 2017р. зріс на 7,9%.

 

Сільське господарство

 

У січні–серпні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–серпнем 2017р. становив 100,6%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 105,6%, у господарствах населення – 93,6%.

Станом на 1 вересня 2018р. господарствами всіх категорій скошено й обмолочено культур зернових та зернобобових на площі 1008,5 тис.га, що становить 84,1% площ, посіяних під урожай поточного року (на відповідну дату 2017р. 85,6%). Із зібраної площі одержано 3555,9 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 6,3% менше, ніж було одержано на початок вересня 2017р.

Ріпак (озимий та ярий) зібрано на площі 147,0 тис.га (на 33,4% більше, ніж на початок вересня 2017р.), що складає 97,4% площ, посіяних під урожай 2018р. Його валовий збір становив 343,1 тис.т, що на 30,5% більше. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано  23,3 ц  (менше на 2,3%).

Соняшник зібрано на площі 83,8 тис.га (в 1,6 раза більше, ніж на початок вересня 2017р.), що складає 20,7% площ, посіяних під урожай 2018р. Його валовий збір становив 199,0 тис.т, що в 1,6 раза більше. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 23,8 ц (більше на 1,8%).

Господарствами усіх категорій накопано 302,1 тис.т картоплі, що на 23,1% менше, ніж на відповідну дату 2017р. Виробництво овочів відкритого ґрунту зменшилось на 17,9% і становило 136,0 тис.т. Обсяги виробництва плодоягідної продукції та винограду порівняно з початком вересня 2017р. збільшились на 21,5% та у 4,9 раза відповідно, і становили 75,8 тис.т та 16,5 тис.т.

У господарствах усіх категорій у січні–серпні 2018р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 38,7 тис.т (у порівнянні з січнем–серпнем 2017р. зменшились на 0,6%), молока – 233,4 тис.т (на 4,2% менше), яєць – 194,5 млн.шт (на 17,5% менше).

За розрахунками, на 1 вересня 2018р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 175,3 тис. голів (на 7,7% менше, ніж на 1 вересня 2017р.), у тому числі корів – 94,3 тис. голів (на 1,6% менше), свиней – 211,2 тис. голів (на 29,0% менше), овець та кіз – 344,7 тис. голів (на 5,8% менше), птиці свійської – 4,1 млн. голів (на 18,7% менше).

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–серпні 2018р. порівняно з січнем–серпнем 2017р. збільшився на 25,4%, у тому числі продукції рослинництва – на 25,8%, продукції тваринництва – на 17,8%.

На 1 вересня 2018р. у сільськогосподарських (крім малих) підприємствах і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 2415,9 тис.т зерна (на 1,8% менше проти 1 вересня 2017р.), у тому числі 1647,3 тис.т пшениці, 612,0 тис.т ячменю, 92,2 тис.т кукурудзи на зерно та 4,3 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 1291,8 тис.т зерна (на 9,0% менше), у тому числі 941,7 тис.т пшениці, 270,5 тис.т ячменю, 24,7 тис.т кукурудзи на зерно та 0,5 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 1124,1 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 216,5 тис.т (в 1,8 раза більше, ніж на 1 вересня 2017р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 115,0 тис.т (на 47,8% більше), а в підприємствах, що здійснюють переробку та зберігання – 101,5 тис.т (в 2,4 раза більше, ніж торік).

 

Промисловість

 

У січні–серпні 2018р. порівняно з січнем–серпнем 2017р. індекс промислової продукції становив 93,1%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 92,2%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–серпні 2018р. проти січня–серпня 2017р. обсяг випуску продукції зменшився на 10,7%, у тому числі у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 33,4%, готових кормів для тварин – на 17,7%, олії та тваринних жирів – на 14,4%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 11,3%. Разом з тим збільшилися обсяги випуску продукції у виробництві молочних продуктів на 33,7%, інших харчових продуктів – на 25,1%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 10,6%, у виробництві напоїв – на 4,7%, переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 3,7%, м’яса та м’ясних продуктів – на 1,8%.

У січні–липні 2018р. вироблено 250 т свинини свіжої чи охолодженої - туші, напівтуші, 2833 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м'яса, субпродуктів чи крові, 39763,0 тис.л сумішей соків фруктових та овочевих, 509,3 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 3701 т молока та вершків незгущених без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, 1849 т масла вершкового жирністю не більше 85%, 490 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 693 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 41,2 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 32,1 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 405,5 тис.дал вина ігристого «Шампанське України».

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем–серпнем 2017р. спостерігалося зменшення обсягу виробництва продукції на 8,3%, у тому числі зменшився випуск продукції у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів скоротився на 18,8%, у виробництві одягу – на 0,8%. Водночас збільшились обсяги випуску продукції у текстильному виробництві на 3,9%.

За підсумками січня–серпня 2018р. вироблено 109,4 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, пальт та плащів, жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності випуск продукції збільшився на 12,5%.

У січні–серпні 2018р. проти січня–серпня 2017р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 87,8%. На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 95,8%. У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 9,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 104,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 0,1%.

 

Будівництво

 

У січні–серпні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 9596,6 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 2 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–серпнем 2017р. становив 143,7%. Будівництво будівель зменшилось на 8,8%, у тому числі житлових – на 16,1%. Разом з тим спостерігалося збільшення обсягів будівництва нежитлових будівель на 18,2%, будівництва інженерних споруд – у 2,0 раза.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 83,4% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 10,1% та 6,5% відповідно.

 

Транспорт

 

У січні–серпні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 27,1 млн.т вантажів, що на 0,1% менше, ніж у січні–серпні 2017р. Вантажооборот зменшився на 3,8% і становив 41,6 млрд.ткм.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем–серпнем 2017р. зменшилося. Зокрема, відправлення нафти і нафтопродуктів скоротилося на 57,3%, зерна і продуктів перемолу – на 25,9%, чорних металів – на 18,1%, цементу – на 18,0%, будівельних матеріалів – на 9,8%, лісових вантажів – на 1,0%. Разом з цим відправлення коксу, хімічних та мінеральних добрив збільшилося у 1,5 раза, кам’яного вугілля – на 33,5%, залізної і марганцевої руди – на 11,6%, брухту чорних металів – на 9,3%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–серпні 2018р. перевезено 5,4 млн.т вантажів, що на 17,3% більше, ніж у січні–серпні 2017р., та виконано вантажооборот в обсязі 1430,9 млн.ткм, який збільшився на 17,6% порівняно з січнем–серпнем 2017р.

У січні–серпні 2018р. послугами пасажирського транспорту скористалися 194,3 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 7829,6 млн.пас.км, що відповідно на 0,9% менше та на 0,8% більше від обсягів січня–серпня 2017р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 69,9 млн. пасажирів, що на 13,8% менше, ніж у січні–серпні 2017р. На залізничному транспорті відбулось скорочення пасажирських перевезень на 3,4%. Міським електротранспортом перевезено на 9,5% більше пасажирів, ніж у січні–серпні 2017р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–липні 2018р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 920,3 млн.дол. та 833,8 млн.дол. США2 відповідно і у порівнянні з січнем–липнем 2017р. експорт та імпорт збільшився на 3,0% та 5,6%2 відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 86,5 млн.дол. США2.

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 155 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 237,4 млн.дол. або 25,8% від загального обсягу експорту та зменшився проти січня–липня 2017р. на 1,5% (у січні–липні 2017р. – 240,9 млн.дол. або 27,0%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Італії, Іспанії, Польщі, Нідерландів, Німеччини, Болгарії, Естонії, Мальти, Румунії, Франції. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Лівії, Філіппін, Швейцарії, Шрі–Ланки, Гонконгу, Індонезії, Молдови, Чілі та Білорусі. Поряд цим скоротилися поставки до Японії, Південної Африки, Канади, Йорданії, Кореї, Панами, Туркменістану, Іраку, Казахстану та Бангладеш.

Основу товарної структури експорту області складали: зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 213,5 млн.дол. або 25,6% від загального обсягу та зменшився проти січня–липня 2017р. на 8,4% (у січні–липні 2017р. – 233,0 млн.дол. або 29,5%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Франції, Бельгії, Литви, Угорщини та Словаччини. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Туркменістану, Вірменії, Азербайджану, Канади, Об’єднаних Арабських Еміратів, Казахстану, Єгипту, Молдови та Туреччини. Одночасно зменшились поставки товарів з Колумбії, Гонконгу, Швейцарії, Еквадору, Шрі–Ланки та Йорданії.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, продукти рослинного походження, мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, жири та олії тваринного або рослинного походження, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, готові харчові продукти.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–серпні 2018р. становив 103,7% (по Україні – 103,6%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 0,9%. На 12,9–4,7% подорожчали свіжа, охолоджена та заморожена риба, хліб, свіжа, охолоджена, заморожена яловичина і телятина, оливкова олія, макаронні вироби, свіжі, охолоджені, заморожені свинина та м'ясо свійської птиці, маргарин, кондитерські вироби з борошна. При загальному зростанні цін на овочі на 4,2%, морква, білокачанна капуста та ріпчаста цибуля стали дорожче в 2,4–1,7 раза, буряк – на 22,8%, картопля – на 18,6%, гриби – на 8,0%, при цьому, помідори подешевшали на 74,8%, огірки – на 72,0%, солодкий перець – на 52,7%, кабачки – на 31,7%, баклажани – на 29,5%. Водночас відбулось суттєве (на 30,9% та 21,9%) зниження цін на сало та яйця відповідно. Крім цього, фрукти подешевшали на 14,6%, зокрема, яблука – на 23,4%, банани – на 21,7%, а цитрусові, навпаки, стали дорожче на 5,8%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби зросли в ціні на 12,2%, у т.ч. тютюнові вироби – на 17,3%, алкогольні напої – на 6,2%.

Підвищення цін (тарифів) за групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива на 2,1%, у значній мірі спричинено зростанням тарифів на каналізацію (на 27,3%) та холодну воду (на 11,6%). На 4,9% стали дорожче матеріали для утримання і ремонту житла, на 4,1% – послуги з утримання та ремонту житла. Тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій зросли на 2,8%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 5,2%, головним чином, за рахунок подорожчання послуг лікарень на 13,4% та амбулаторних послуг – на 8,6%.

Ціни на транспорт зросли на 7,0%, що зумовлено, перш за все, подорожчанням проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті на 14,9% та 10,1% відповідно.

_________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.