Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2019 РОКУ1 (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 червня 2019р. становила 2377,6 тис.осіб. Упродовж січня–травня 2019р. чисельність наявного населення області зменшилася на 2672 особи.

Порівняно із січнем–травнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 1727 осіб.

Кількість живонароджених у січні–травні 2019р. становила 8555 осіб, померлих – 15116 осіб.

 

Ринок праці

 

За результатами обстеження робочої сили кількість робочої сили у віці 15–70 років у січні – березні 2019р., порівняно з відповідним періодом 2018 р., збільшилась на 1,3% і становила 1075,2 тис. осіб, з них 1046,7 тис. осіб, або 97,3%, були у працездатному віці. У складі робочої сили у віці 15–70 років 93,0% належали до зайнятих осіб, а решта 7,0%, відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні.

Кількість зайнятого населення у віці 15–70 років, порівняно з січнем – березнем 2018р., збільшилась на 1,8% і становила 1000,3 тис. осіб, з нього у працездатному віці – 971,8 тис. осіб (97,2%). Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років за зазначений період збільшився на 1,2 в.п. та становив 57,2% населення відповідного віку, а серед населення працездатного віку – на 1,0 в.п. та 67,0% відповідно.

Кількість безробітних у віці 15–70 років (за методологією МОП) у січні – березні 2019 р., порівняно з відповідним періодом 2018 р., зменшилася на 3,8 тис. осіб, або на 4,8%, та становила 74,9 тис. осіб. Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП), порівняно з січнем – березнем 2018р., зменшився на 0,4 в.п. та становив 7,0% робочої сили зазначеного віку, а серед населення працездатного віку – 7,2%.

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, у віці 15–70 років у січні – березні 2019р. становила 674,2 тис. осіб, або більше третини всього населення цього віку.

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

У січні–травні 2019р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 8648 грн і порівняно з відповідним періодом 2018р. збільшився на 16,2%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність, складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, інформація та телекомунікації, державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво електричного устатковання, виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, металургійне виробництво; виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,2–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів, поштовій та кур’єрській діяльності, сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажу машин і устатковання, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, а також в охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги, і не перевищував 76,2% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні–травні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 107,0%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у січні–травні 2019р. зменшилася на 41,3%, або на 26239 тис.грн, і на 1 червня 2019р. становила 37369 тис.грн, що дорівнює 1,0% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2019р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств на 1 червня 2019р. становила 5275 тис.грн.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на
1
червня 2019р. становила 404 особи, або 0,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 13057 грн, що на 46,1% більше середньої заробітної плати за травень п.р.

 

Соціальний захист

 

У січні–травні 2019р. призначено субсидії 98,8 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 59,9 тис., у сільській місцевості – 38,9 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам у січні–травні 2019р. становила 28243,0 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 16405,0 тис.грн, у сільській місцевості – 11838,0 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у травні 2019р. становив 103,7 грн (у квітні – 204,4 грн).

Крім того, у січні–травні 2019р. 21,7 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 5,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 16,4 тис.

Середній розмір призначеної у травні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3130,4 грн (у квітні 2019р. – 3199,9 грн).

У січні–травні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 60952,8 тис.грн.

 

Населенні пункти та житло

 

У травні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 529,2 млн.грн, що становило 168,8% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів) нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – 319,3 млн.грн.

На кінець травня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 2603,9 млн.грн, за централізоване опалення та постачання  гарячої води – 612,2 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 296,1 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 143,9 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 42,2 млн.грн, за постачання електричної енергії – 448,3 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) у січні–червні 2019р. становив 37866,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 16,1% більше від обсягу січня–червня 2018р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2019р. становив 29131,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 16,2% більше обсягу січня–червня 2018р., проти червня 2018р. також збільшення на 20,4%.

 

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–червні 2019р. порівняно з січнем–червнем 2018р. становив 91,7%, у тому числі у підприємствах – 90,2%, у господарствах населення – 94,8%.

Станом на 1 липня 2019р. збирання ранніх культур зернових і зернобобових було розпочато в усіх районах області. Господарствами всіх категорій скошено й обмолочено культур зернових та зернобобових на площі 359,6 тис.га, що становить 29,5% площ, посіяних під урожай поточного року (торік 24,5%). Із зібраної площі одержано 973,4 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 9,2% менше, ніж було одержано на початок липня 2018р, у тому числі підприємствами намолочено 957,3 тис.т (на 10,7% менше), господарствами населення – 16,1 тис.т.

Середня урожайність культур зернових та зернобобових складає 27,1 ц з 1 га (на 25,8% менше, ніж торік).

У господарствах усіх категорій у січні–червні 2019р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 28,7 тис.т (у порівнянні з січнем–червнем 2018р. на 8,8% менше), молока – 151,3 тис.т (менше на 6,0%), яєць – 129,0 млн.шт (менше на 15,6%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 84,0%, 89,7% та 93,2%.

За розрахунками, на 1 липня 2019р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 171,2 тис. голів (на 4,9% менше, ніж на 1 липня 2018р.), у тому числі корів – 92,5 тис. голів (на 2,0% менше), свиней – 175,6 тис. голів (на 23,8% менше), овець та кіз – 338,6 тис. голів (на 6,6% менше), птиці свійської – 3,5 млн. голів (на 17,8% менше). У господарствах населення утримувалось 87,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 90,8%; свиней – 60,6%, овець і кіз – 85,4%, птиці всіх видів – 97,4%.

Обсяг власно виробленої аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у січні–червні 2019р. порівняно з січнем–червнем 2018р. на 6,0% менше, у тому числі продукції рослинництва – на 5,7% менше, тваринництва – на 9,6% менше.

На 1 липня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 1476,9 тис.т зерна (на 13,7% менше проти 1 липня 2018р.), у тому числі 554,4 тис.т пшениці, 542,7 тис.т ячменю, 332,7 тис.т кукурудзи на зерно та 0,1 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 83,2 тис.т (на 22,7% менше, ніж на 1 липня 2018р.).


Промисловість

 

У січні–червні 2019р. порівняно з січнем–червнем 2018р. індекс промислової продукції становив 99,6%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 99,9%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–червні 2019р. проти січня–червня 2018р. одержано приріст продукції 4,3%, у тому числі у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів (37,8%), готових кормів для тварин (18,7%), інших харчових продуктів (15,4%), у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків (14,9%), у виробництві олії та тваринних жирів (6,7%), у переробленні та консервуванні фруктів і овочів (6,1%). Разом із цим скоротився випуск продукції у виробництві молочних продуктів на 28,8%, м’яса та м’ясних продуктів – на 28,3%, напоїв – на 12,3%, у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 6,1%.

У січні–червні 2019р. вироблено 155 т свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 1392 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 28,9 млн.л сумішей соків фруктових та овочевих, 559,3 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 2,6 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 506 т масла вершкового жирністю не більше 85%, 257 т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 441 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 37,8 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 30,4 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 361,4 тис.дал вина ігристого зі свіжого винограду (крім вина «Шампанське»; уключаючи «Шампанське України».

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно з січнем–червнем 2018р. спостерігалося збільшення обсягу виробництва продукції на 5,9%, у тому числі у текстильному виробництві – на 35,3%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів –  на 3,9%, одягу – на 1,2%.

У січні–червні 2019р. вироблено 42,5 тис. піджаків та блейзерів та 71,7 тис. брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 7,7 тис. жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 5,8 тис. жіночих та дівчачих суконь (крім трикотажних).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 100,9%.

У січні–червні 2019р. проти січня–червня 2018р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 41,0%, на підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 107,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 89,4%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 9,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 97,5%.

 

Будівництво

 

У січні–червні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 5795,8 млн.грн.

Серед регіонів України за обсягами виробленої будівельної продукції Одеська область посіла 4 місце.

У січні–червні 2019р. порівняно із січнем–червнем 2018р. обсяги будівництва зменшилися на 10,6%, у т.ч. із будівництва інженерних споруд – на 27,9%. Водночас обсяги будівництва будівель збільшилися на 17,3% (житлових – на 6,5%, нежитлових – 49,1%).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 77,9 % від загального обсягу виробленої будівельної продукції,  капітальний та поточний ремонти –17,3% та 4,8% відповідно.

 

Транспорт

 

У січні–червні 2019р. підприємствами транспорту перевезено 19,7 млн.т вантажів, що на 0,7% менше, ніж у січні–червні 2018р. Вантажооборот збільшився на 4,9% і становив 32,7 млрд.ткм.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем–червнем 2018р. зменшилося. Зокрема, відправлення лісових вантажів скоротилося на 83,3%, коксу – на 73,8%, будівельних матеріалів – на 29,6%, кам’яного вугілля – на 21,5%, чорних металів – на 21,3%, брухту чорних металів – на 21,0%. Разом з цим відправлення цементу збільшилося на 33,1%, хімічних та мінеральних добрив – на 27,3%, нафти і нафтопродуктів – на 23,1%, залізної і марганцевої руди – на 15,5%, зерна і продуктів перемолу – на 10,2%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–червні 2019р. перевезено 4,7 млн.т вантажів, що на 14,8% більше, ніж у січні–червні 2018р., та виконано вантажооборот в обсязі 1155,1 млн.ткм, який збільшився на 7,9% порівняно з січнем–червнем 2018р.

У січні–червні 2019р. послугами пасажирського транспорту скористалися 148,9 млн пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 5795,3 млн.пас.км, що відповідно на 5,5% та на 1,2% більше від обсягів січня–червня 2018р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 48,1 млн пасажирів, що на 6,7% менше, ніж у січні–червні 2018р. Міським електротранспортом перевезено на 13,5% більше пасажирів, ніж у січні–червні 2018р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–травні 2019р. експорт товарів становив 605,5 млн.дол. США, імпорт – 658,8 млн.дол.2. Порівняно з січнем–травнем 2018р. експорт збільшився на 4,3% (на 25,1 млн.дол.), імпорт – на 19,6%2 (на 108,2 млн.дол.).  Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 53,32 млн.дол. США. (у січні–травні 2018р. сальдо позитивне 29,7 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–травнем 2018р. збільшилась частка зернових культур, їстівних плодів та горіхів, залишків та відходів харчової промисловості, насіння і плодів олійних рослин, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, алкогольних та безалкогольних напоїв та оцту, недорогоцінних металів та виробів з них, суден, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, взуття.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 179,4 млн.дол. або 29,6% від загального обсягу експорту (у січні–травні 2018р. – 162,7 млн.дол. або 28,0%) та збільшився проти січня–травня 2018р. на 16,7 млн.дол., або 10,2%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 70,7% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 9,7%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 6,8%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 6,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Польщі, Італії, Нідерландів, Іспанії, Німеччини, Румунії, Великої Британії, Болгарії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Єгипту, Малайзії, Молдови, Російської Федерації, Індії,  Бангладеш, Об’єднаних Арабських Еміратів, Алжиру, Білорусі, Китаю. Серед найбільших країн–партнерів експорт товарів збільшився до Алжиру – у 4,6 раза, Бангладеш – у 3,5 раза, Єгипту – у 2,6 раза, Німеччини та Тайланду – у 2,2 раза, Лівії – на 87,7%, США – на 85,8%, Туреччини – на 81,1%, Великої Британії – на 65,6%, Польщі – на 65,3%, Малайзії – на 44,6%, Румунії – на 41,9%, Тунісу – на 39,9%,  зменшився до Молдови – на 66,4%, Китаю – на 60,7%, Російської Федерації – на 58,8%., Індії – на 57,4%, Іспанії – на 40,5%, Ірану – на 31,2%, Ізраїлю – на 26,0%, Білорусі – на 12,2%, Італії – на 9,4%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка добрив, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, полімерних матеріалів, пластмас, та виробів з них. Зменшилась частка овочей, їстівних плодів та горіхів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, недорогоцінних металів та виробів з них.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 152,4 млн.дол., або 23,1% від загального обсягу (у січні–травні 2018р. – відповідно 144,1 млн.дол. та 26,2%), та збільшився проти січня–травня 2018р. на 8,3 млн.дол., або 5,7%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів з країн ЄС складали: продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 20,1%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 18,6%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 13,0%, мінеральні продукти – 12,0%, готові харчові продукти – 8,5%, пластмаси, полімерні матеріали – 6,5%, недорогоцінні метали та вироби з них – 4,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Болгарії, Італії, Польщі, Греції, Іспанії, Франції, Литви, Бельгії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, США, Індонезії, Російської Федерації, Індії, Єгипту, Молдови та Японії.

Порівняно із січнем–травнем 2018р. імпорт товарів збільшився з Греції та Саудівської Аравії – у 5,0 раза, Болгарії – у 4,5 раза, Австрії – у 2,5 раза, Індії – у 2,1 раза, США – на 96,9%, Китаю – на 90,8%, Малайзії – на 71,4%, Тайланду – на 65,2%, Литви – на 46,4%, В’єтнаму – на 41,3%, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 31,9%, Бразилії – на 28,7%, Великої Британії – на 20,7%. Зменшився з Білорусі – на 65,7%, Російської Федерації – на 52,1%, Індонезії – на 28,6%, Еквадору – на 28,4%, Польщі – на 19,7%, Бельгії – на 19,5%, Казахстану – на 18,3%, Іспанії – на 12,2%, Італії – на 6,5%.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–червні 2019р. становив 103,9% (по Україні – 103,6%).

Продукти харчування та безалкогольні напої стали дорожче на 5,9%.

Серед продуктів харчування найбільше (на 37,9%) зросли ціни на фрукти, головним чином, у результаті суттєвого (в 1,8 раза) подорожчання яблук. Крім цього, на 30,8% підвищились у ціні овочі, з них картопля стала дорожче в 2,0 раза, морква та буряк – в 1,8 раза. Поряд з цим, огірки знизились у ціні на 63,0%. Зростання цін на рибу та продукти з риби на 8,5% відбулось, у першу чергу, за рахунок подорожчання живої, охолодженої риби на 20,6%. Підвищення цін за групою цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби становило 5,6%, зокрема, на цукор – 11,3%. На 4,4% подорожчали хліб і хлібопродукти, на 3,1% – м’ясо та м’ясопродукти. Разом з цим, на 12,5% стали дешевше молоко, сир та яйця, що обумовлено, насамперед, значним (на 54,4%) зниженням цін на яйця. Олія та жири, у цілому, знизились у ціні на 1,4%, у т.ч. сало – на 15,1%.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби становив 7,0%, зокрема, на тютюнові вироби – 11,6%, алкогольні напої – 2,7%.

Ціни (тарифи) за групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива знизились на 1,3%, що в значній мірі спричинено здешевленням природного газу на 12,7%. Проте, тарифи за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій зросли на 25,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 4,0%, у т.ч. послуги лікарень подорожчали на 5,2%, амбулаторні послуги – на 4,3%.

На 1,5% знизились ціни в сфері транспорту, зокрема, на 2,6% – на паливо та мастила. Разом з цим, проїзд у залізничному пасажирському транспорті подорожчав на 25,1%.

Зв’язок подорожчав на 9,9%, у т.ч. телефонні і телефаксові послуги стали дорожче на 16,0%, поштові – на 14,3%.

 

__________________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.