Архів: 2017 |2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2017 РОКУ1

 (повідомлення для ЗМІ)

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 травня 2017р. становила 2383664 особи.

Упродовж січня–квітня 2017р. чисельність наявного населення області зменшилася на 2852 осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадало 68 живонароджених.

 

Соціальний захист

У січні–квітні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 76,7 тис. домогосподарств, що становило 116,9% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 56,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості 20,0 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–квітні 2017р. становила 69289,7 тис.грн (у січні–березні – 61311,4 тис.грн), з неї у міських поселеннях 51066,1 тис.грн, у сільській місцевості – 18223,6 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у квітні 2017р. становив 456,6 грн (у березні – 1087,6 грн).

Крім того, у січні–квітні 2017р. 8368 домогосподарствам (46,4% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3211 домогосподарствам, у сільський місцевості – 5157 домогосподарствам.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2017р. становив 3167,0  грн (у березні – 3740,8 грн).

У січні–квітні 2017р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 43306,0 тис.грн (у січні–березні – 34113,0 тис.грн).

У січні–квітні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 2673,3 млн.грн (90,0% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення на кінець квітня 2017р. становила: зі сплати за газопостачання – 1308,6 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 501,6 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 154,7 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 90,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 29,1 млн.грн, з оплати електроенергії ‑ 384,3 млн.грн.

 

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій області у січні–квітні 2017р. становила 423,0 тис. осіб, що на 1,7% менше, ніж у відповідному періоді 2016р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2017р. становила 10,0 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримують 77,2%.

Із загальної кількості безробітних 52,9% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області порівняно з квітнем 2017р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець травня 2017р. становив 0,7% населення працездатного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 1,0% сільського населення у працездатному віці, в міських поселеннях – відповідно 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у травні 2017р., становила 8,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1893 грн, що дорівнює 59,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2017р. порівняно з квітнем зменшилася на 7,7% і на кінець місяця становила 3118 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) у цілому по Одеській області з кінця квітня 2017р. до кінця травня залишалось на рівні 3 осіб.

 

Доходи населення

У січні–квітні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 5897 грн і порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 35,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися організації, пов’язані з фінансовою та страховою діяльністю, підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, установи професійної, наукової та технічної діяльності, підприємства, пов’язані з діяльністю у сфері інформації та телекомунікації, операціями з нерухомим майном, а серед промислових видів діяльності – підприємства по виробництву комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, електричного устаткування, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,1–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар`єрів, сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства, тимчасового розміщування й організації харчування, надання інших видів послуг, в установах охорони здоров`я та надання соціальної допомоги, і не перевищував 77,7% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у квітні 2017р. порівняно з березнем 2017р. становив 97,9%, з квітнем 2016р. – 120,0%, у січні–квітні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року – 117,5%.

У квітні 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 1,0% і на 1 травня 2017р. становила 49466 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у промисловості (на 386 тис.грн).

Серед міст та районів області найсуттєвіше зменшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось в Іванівському районі (у 3,9 раза).

На 1 травня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 551 працівник економічно активних підприємств (0,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 18236 грн, що у 3,0 раза перевищує середню заробітну плату за квітень 2017р.

 

Правопорушення

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня–травня 2017р. обліковано 17,1 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 44,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 65,3% становили злочини проти власності, 7,6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,3% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,3% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,9% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,8% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,2% – злочини проти громадської безпеки, 1,9% – злочини проти правосуддя, 1,3% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 0,8% – злочини у сфері господарської діяльності, 0,8% – злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

У січні–травні 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 59, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 56, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 18.

Кількість випадків крадіжок становила 8156, шахрайств – 1325, грабежів – 987, розбоїв – 200, хабарництва – 101.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 23 особи, які скоїли злочин у складі 5 організованих груп, закінчено 5 провадженнь про кримінальні правопорушення, вчинені організованою групою.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–травні 2017р. становила 12,7 тис. осіб, із числа яких 4,9 тис. – жінки, 710 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 140 – неповнолітніх та 70 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (76,4%) – від крадіжок, грабежів та шахрайств, серед яких (39,9%) – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 317 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 175 осіб, із числа яких 28,0% було умисно вбито, 38,3% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 5,1% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 1674, з них жінки – 175, неповнолітні – 123. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 23,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 71,0% мали незняту або непогашену судимість, 17,0% вчинили злочин у групі, 6,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 79,0%, безробітних – 4,8%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–травні 2017р. становив 106,8% (по Україні – 106,2%).

Найбільше (на 43,0%) підвищились ціни на овочі, з них майже у 2,3 раза подорожчала білокачанна капуста та морква, в 1,6 раза – ріпчаста цибуля, буряк картопля. На 38,4% зросли в ціні помідори. При загальному підвищенні цін на фрукти на 30,5%, ківі та лимони подорожчали в 1,6 раза. Ціни на свіжі, охолоджені, заморожені свинину та яловичину і телятину, пастеризоване молоко жирністю до 2,6%, тверді сири типу Едам, цукор, сметану жирністю  до 15,0% включно, хліб, вершкове масло зросли на 17,3-10,6%. Поряд з цим, значно (на 49,6%) подешевшали яйця.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 7,7%, у значній мірі спричинено зростанням тарифів на електроенергію на 28,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,4%, зокрема, послуги лікарень стали дорожче на 16,3%, амбулаторні послуги – на 9,4%.

На 5,7% підвищились ціни на транспорт, у першу чергу через подорожчання інших послуг, пов’язаних з обслуговуванням власних транспортних засобів на 26,6%, палива та мастил – на 7,3%, проїзду залізничним пасажирським транспортом – на 6,5%.

Послуги освіти подорожчали на 4,4%, у тому числі плата за утримання дітей в дошкільних закладах підвищилась на 41,1%, за навчання в середніх закладах – на 18,8%.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) за січень–травень 2017р. становив 22601,8 млн.грн, що складає 112,2% обсягу січня–травня 2016р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень–травень 2017р. становив 17187,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 10,6% більше обсягу січня–травня 2016р.

 

Сільське господарство

У січні–травні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–травнем 2016р. становив 92,3%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 93,2%, у господарствах населення – 92,1%.

У господарствах усіх категорій у січні–травні 2017р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 28,1 тис.т (у порівнянні з січнем–квітнем 2016р. зменшились на 0,5%), молока – 129,4 тис.т (зменшились на 5,6%), яєць – 145,6 млн.шт (зменшились на 4,7%).Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 82,9%, 89,2% та 92,3%.

За розрахунками, на 1 червня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 194,8 тис. голів (на 3,7% менше, ніж на 1 червня 2016р.), у тому числі корів – 96,1 тис. голів (на 3,7% менше), свиней – 307,2 тис. голів (на 14,8% менше), овець та кіз – 389,0 тис. голів (на 0,4% менше), птиці всіх видів – 4,9 млн. голів (на 6,1% менше).

У господарствах населення утримувалось 86,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 89,8%; свиней – 66,0%, овець і кіз – 86,2%, птиці всіх видів – 95,4%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. збільшився на 44,6%, у тому числі продукції рослинництва – на 45,5%, продукції тваринництва – на 32,5%.

На 1 червня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 929,0 тис.т зерна (на 20,6% більше проти 1 червня 2016р.), у т.ч. 362,7 тис.т кукурудзи на зерно (в 1,5 раза більше), 345,4 тис.т пшениці (на 22,1% менше), 184,6 тис.т ячменю (в 2,7 раза більше), 0,6 тис.т жита (на 10,3% більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 241,6 тис.т зерна (на 15,9% більше), у т.ч. 135,6 тис.т пшениці, 69,1 тис.т ячменю, 18,2 тис.т кукурудзи на зерно та 0,4 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 687,4 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 175,6 тис.т (в 1,8 раза більше, ніж на 1 червня 2016р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 48,8 тис.т (на 16,2% більше), а в підприємствах, що здійснюють переробку та зберігання – 126,8 тис.т (в 2,3 раза більше).

 

Промисловість

У січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. індекс промислової продукції становив 115,1%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 129,8%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 29,8%, у тому числі у виробництві олії та тваринних жирів – на 57,7%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 20,2%, у виробництві молочних продуктів – на 16,6%, інших харчових продуктів – на 5,6%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 2,6%. Однак, зменшилися обсяги випуску продукції у виробництві готових кормів для тварин – на 36,4%, у виробництві напоїв – на 19,5%,  м’яса та м’ясних продуктів – на 14,0%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 11,1%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 8,2%,

У січні–травні 2017р. вироблено 211 т свиней свіжого чи охолодженого, 1,6 тис.т ковбасних виробів, 25,2 тис.т сумішей соків фруктових та овочевих, 467,3 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 2,2 тис.т молока рідкого обробленого, 530 т масла вершкового, 270 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 29,4 тис.т борошна, 18,5 тис.т круп, 28,7 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 2,4 тис.т виробів здобних, 570,0 тис.дал вина ігристого «Шампанське України», 1144,3 тис.дал вина виноградного, 1138,0 тис.дал напоїв безалкогольних, 559,7 тис.дал води натуральної мінеральної негазованої.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 104,2%, у тому числі: у текстильному виробництві – 135,0%, у виробництві одягу – 98,8%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 104,5%. За підсумками січня–травня 2017р. вироблено 62,3 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих, виробничих та професійних, пальт, півпальт та виробів подібних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 67,2%, у тому числі в поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – 90,8%, у виробництві паперу та паперових виробів – 72,6%, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів –62,9%.

У січні–травні 2017р. проти січня–травня 2016р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 68,3%, у тому числі у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 49,0%, фарб, лаків і подібної продукції – 113,7%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 130,1%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 125,2%, у тому числі у виробництві гумових і пластмасових виробів – 129,8%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 116,5%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 13,1%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 105,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 0,1%.

 

Діяльність підприємств

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств (крім малих, сільськогосподарських і бюджетних установ) за січень–березень 2017р. був позитивним і становив 848,5 млн.грн прибутку (за аналогічний період минулого року – 5437,8 млн.грн збитку).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 63,4%, отримано 2906,7 млн.грн прибутку, що на 8,7% більше, ніж за січень–березень 2016р.

Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилася на 3,5 в.п. і становила 36,6%. Ними допущено 2058,2 млн.грн збитку, що у 3,9 раза менше, ніж у січні–березні попереднього року.

Значна кількість збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності: тимчасове розміщування й організація харчування (75,0%), освіта (75,0%), надання інших видів послуг (66,7%), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (58,5%), інформація та телекомунікації (50,0%).

 

Будівництво

У січні–травні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2301,7 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 4 місце.

 Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–травнем 2016р. становив 128,6%. Будівництва будівель збільшилось на 43,3%, у тому числі житлових – в 1,5 раза, нежитлових –на 15,4%, будівництво інженерних споруд збільшилось на 5,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 87,2% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт –7,3% та 5,5% відповідно.

 

Транспорт

У січні–травні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 16,2 млн.т вантажів, що на 12,5% більше, ніж у січні–травні 2016р. Вантажооборот збільшився на 11,2% і становив 28,0 млрд.ткм.

Залізничним транспортом відправлено 12,8 млн.т вантажів, що на 10,1% більше, ніж у січні–травні 2016р. Відправлення брухту чорних металів збільшилося на 61,4%, залізної та марганцевої руди – на 52,7%, зерна і продуктів перемолу – на 44,8%, нафти і нафтопродуктів – на 24,0%, чорних металів – на 12,0%, будівельних матеріалів – на 4,4%, кам’яного вугілля – на 1,9%,. Разом з цим відправлення хімічних та мінеральних добрив зменшилось на 58,2%, лісових вантажів – на 30,5%, цементу – на 5,4%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–травні 2017р. перевезено 2,8 млн.т вантажів, що на 31,6% більше, ніж у січні–травні 2016р., та виконано вантажооборот в обсязі 743,5 млн.ткм, який збільшився на 18,1% порівняно з січнем–травнем 2016р.

Водним транспортом у січні–травні 2017р. перевезено 0,7 млн.т вантажів, що на 5,2% менше, ніж у січні–травні 2016р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зменшилися на 4,5% від обсягів січні–травня 2016р.

У січні–травні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 114,8 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 4,2 млрд.пас.км, що відповідно на 8,1% та на 3,2% менше від обсягів січня–травня 2016р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 48,6 млн. пасажирів, що на 11,6% менше, ніж у січні–травні 2016р. На залізничному транспорті відбулось збільшення пасажирських перевезень на 0,3%. Міським електротранспортом перевезено на 6,0% менше пасажирів, ніж у січні–травні 2016р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–квітні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 472,0 млн.дол. США та 429,91 млн.дол. відповідно і, у порівнянні із січнем–квітнем 2016р. збільшилися в експорті на 1,1%, і в імпорті – на 13,6%1. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 42,1 млн.дол. 1 США. Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 143 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 112,6 млн.дол. або 23,9% від загального обсягу експорту та зменшився порівняно із січнем–квітнем 2016р. на 21,6% (у січні–квітні 2016р. – 143,6 млн.дол. або 30,8%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Нідерландів, Італії, Польщі, Данії, Франції, Португалії, Великої Британії та Греції. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Південної Африки, В’єтнаму, Пакистану, Ірану, Японії, Азербайджану, Ізраїлю. У той же час скоротилися поставки до Індонезії, Філіппін, Кореї, Лівії, Йорданії, Бангладеш, Китаю.

Основу товарної структури експорту області складали: зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження, насіння і плоди олійних рослин, залишки і відходи харчової промисловості, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, продукти неорганічної хімії, їстівні плоди та горіхи, овочі.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 115,7 млн.дол. або 26,9% від загального обсягу та збільшився проти січня–квітня 2016р. на 17,4% .

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Угорщини, Італії, Іспанії, Бельгії, Литви, Румунії, Франції, Великої Британії. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Йорданії, Тунісу, Марокко,  Ірану, Мексики, Тайланду, Узбекистану, Південної Африки, Філіппін, В’єтнаму, Єгипту, Китаю. Одночасно зменшились поставки товарів з Норвегії, Вірменії, Пакистану, Казахстану, Молдови, Білорусі, Російської Федерації, Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, мінеральні палива; нафта і продукти її перегонки, їстівні плоди та горіхи, недорогоцінні метали та вироби з них, жири та олії тваринного або рослинного походження, засоби наземного транспорту, крім залізничного, текстильні матеріали та текстильні вироби, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, готові харчові продукти.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку області з початку інвестування, на 1 квітня 2017р. становив 1343,4 млн.дол. США, що на 1,0% перевищує обсяг інвестицій на початок 2017р., та в розрахунку на одну особу складає 565,1 дол. США. З країн ЄС унесено 814,8 млн.дол. США (60,7% загального обсягу) та з інших країн світу – 528,6 млн.дол. США (39,3%).

У січні–березні 2017р. в економіку Одеської області іноземними інвесторами вкладено 17,4 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку області були: Кіпр, Сінгапур, Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, США, Монако, Франція.

Пріоритетними для інвестування були підприємства промисловості, у яких зосереджено 39,4% загального обсягу прямих інвестицій, у тому числі у переробній – 25,1%. У підприємствах та організаціях транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності акумульовано 22,9% прямих інвестицій; організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 13,8%; в установах фінансової та страхової діяльності – 9,1%; у сфері професійної, наукової та технічної діяльності – 4,8%.

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.