Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ-КВІТНІ 2020 РОКУ1  (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2020р. становила 2375,3 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2020р. чисельність наявного населення області зменшилася на 1948 осіб.

Порівняно із січнем–березнем 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 587 осіб.

Кількість живонароджених у січні–березні 2020р. становила 5003 особи, померлих – 8513 осіб.

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

У січні–березні 2020р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 9783 грн і порівняно з відповідним періодом 2019р. збільшився на 15,5%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомунікації, державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво електричного устатковання, виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, а також постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,2–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, поштовій та кур’єрській діяльності, сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві, виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, будівництві, а також в охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги і не перевищував 76,3% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні–березні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 113,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) за січень–березень 2020р. збільшилася на 33,5%, або на 15858 тис.грн, і на 1 квітня 2020р. становила 63166 тис.грн, що дорівнює 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2020р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств на 1 квітня 2020р. становила 31097 тис.грн.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на
1 квітня 2020р. становила 1563 осіб, або 0,4% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 19896 грн, що в 2,0 раза більше середньої заробітної плати за березень 2020р.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) у січні–квітні 2020р. становив 26213,7 млн.грн, що на 6,7% більше обсягу січня–квітня 2019р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2020р. становив 20164,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,0% більше обсягу січня–квітня 2019р.

 

Сільське господарство

У січні–квітні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–квітнем 2019р. становив 92,1%, у тому числі у підприємствах – 97,5%, у господарствах населення – 90,9%.

У господарствах усіх категорій у січні–квітні 2020р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 19,1 тис.т (у порівнянні з січнем–квітнем 2019р. на 6,5% менше), молока – 77,3 тис.т (менше на 3,3%), яєць – 61,9 млн.шт (менше на 17,4%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 78,0%, 87,8% та 92,1%.

За розрахунками, на 1 травня 2020р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 160,7 тис. голів (на 6,0% менше, ніж на 1 травня 2019р.), у тому числі корів – 88,1 тис. голів (на 5,3% менше), свиней – 145,5 тис. голів (на 16,5% менше), овець та кіз – 315,5 тис. голів (на 10,3% менше), птиці свійської – 2,5 млн. голів (на 12,8% менше). У господарствах населення утримувалось 88,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 91,4%, свиней – 53,1%, овець і кіз – 88,3%, птиці всіх видів – 94,2%.

Обсяг власно виробленої аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у січні–квітні 2020р. порівняно з січнем–квітнем 2019р. на 20,8% менше, у тому числі продукції рослинництва – на 22,8%, тваринництва – на 13,7% більше.

На 1 травня 2020р. у підприємствах, які займаються вирощуванням культур зернових та зернобобових, зберігалося 308,4 тис.т зерна (на 7,7% більше, ніж на 1 травня 2019р.), у тому числі 164,2 тис.т пшениці, 71,1 тис.т ячменю, 45,9 тис.т кукурудзи на зерно. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 528,1 тис.т зерна (на 15,2% менше), у тому числі 244,5 тис.т кукурудзи на зерно, 209,4 тис.т пшениці, 73,6 тис.т ячменю.

Запаси насіння соняшнику у підприємствах, які займаються вирощуванням, зберігалось 63,8 тис.т (на 18,6% менше, ніж торік), в підприємствах, що займаються зберіганням та переробленням – 98,6 тис.т (на 12,0% більше).

 

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2020р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2990,4 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівняних цінах на 26,7% менше від обсягу капітальних інвестицій у січні–березні 2019р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,4% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, у тому числі у житлові будівлі – 27,7% усіх інвестицій, у нежитлові будівлі – 16,1% та 19,7% – в інженерні споруди.  Інвестиції у придбання машин і обладнання та транспортних засобів становили 32,9% загального обсягу капітальних інвестицій, придбання та створення інших матеріальних активів – 1,7%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 63,8% усіх коштів. Частка кредитів банків та інших позик становила 1,8%.

За рахунок державного та місцевого бюджетів освоєно 6,8% усіх вкладень. Частка коштів населення на будівництво житла становила 22,4%.

Пріоритетними напрямками інвестування залишилися такі види діяльності як будівництво; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; сільське, лісове та рибне господарство у які було спрямовано, відповідно 29,7%, 24,8% та 5,0% капітальних інвестицій області.

Підприємствами промислових видів діяльності освоєно 519,3 млн.грн, або 17,4% від загального обсягу інвестицій по області. При цьому 69,7% коштів, спрямованих у розвиток промисловості, освоєно підприємствами переробної промисловості, 29,6% – підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

Промисловість

У січні–квітні 2020р. порівняно з січнем–квітнем 2019р. індекс промислової продукції становив 96,5%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 96,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–квітні 2020р. проти січня–квітня 2019р. одержано приріст продукції 3,7%, у тому числі у виробництві інших харчових продуктів (39,7%), олії та тваринних жирів (13,0%).  Разом із цим скоротився випуск у виробництві м’яса та м’ясних продуктів на 40,0%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 39,1%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 36,9%, напоїв – на 28,9%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 23,8%, фруктів і овочів – на 14,7%, у виробництві молочних продуктів – на 11,1%, готових кормів для тварин – на 1,7%.

У січні–квітні 2020р. вироблено 73,3 т свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 545,9 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 14,7 млн.л сумішей соків фруктових та овочевих, 374,1 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 1,9 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 208,4 т масла вершкового жирністю не більше 85%, 106,8 т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 257,3 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 16,2 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 13,3 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 163,5 тис.дал вина ігристого зі свіжого винограду (крім вина «Шампанське»; уключаючи «Шампанське України»).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 64,1%, у тому числі: у текстильному виробництві – 120,0%, виробництві одягу – 62,8%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 42,0%. У січні–квітні 2020р. вироблено 33,8 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих, виробничих та професійних, пальт та плащів, суконь (крім трикотажних) жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 75,6%.

У січні–квітні 2020р. проти січня–квітня 2019р. спостерігалося збільшення обсягів у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 6,9 раза. Однак, зменшились обсяги у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 16,7%, та у металургуйному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, на 4,0%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, виробництво промислової продукції зменшилось на 22,7%.

 У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 97,9%.

 

Будівництво

У січні–квітні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 2561,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2019р. становив 83,9%.

У січні–квітні 2020р. порівняно із січнем–квітнем 2019р. обсяги будівництва зменшилися на 16,1%, у т.ч. із будівництва будівель на 24,3% (житлових зменшилося на 39,5% та нежитлових збільшилося на 3,2%), будівництва інженерних споруд – на 7,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 71,0 % від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонти (капітальний та поточний) – 29,0%.

У січні–березні 2020р. по Одеській області прийнято в експлуатацію 154,6 тис.м2 загальної площі житла (нове будівництво). Більше половини (62,7%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома й більше квартирами.

Обсяги прийнятих в експлуатацію житлових будівель порівняно із січнем–березнем 2019р збільшилась 13,5%.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 57,0 тис.м2 загальної площі житла (36,9% загального обсягу), у сільській місцевості – 97,6 тис.м2 (63,1%).

Крім того, у І кварталі 2020р. по області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 16,9 тис.м2.

 

Транспорт

У січні–квітні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 12,8 млн.т вантажів, що на 1,6% більше, ніж у січні–квітні 2019р. Вантажообіг збільшився на 0,1% і становив 21,9 млрд.ткм.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем–квітнем 2019р. зменшилося. Зокрема, відправлення нафти та нафтопродуктів скоротилося на 43,9%, брухту чорних металів – на 33,6%, залізної і марганцевої руди – на 32,1%, цементу – на 31,4%, зерна і продуктів перемолу – на 15,2%, будівельних матеріалів – на 14,9%, чорних металів – на 12,5%, лісових вантажів – на 11,1%, добрив – на 0,6%. Разом з цим відправлення кам’яного вугілля зросло у 1,7 раза.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–квітні 2020р. перевезено 3,1 млн.т вантажів, що на 15,2% більше, ніж у січні–квітні 2019р., та виконано вантажообіг в обсязі 617,0 млн.ткм, який зменшився на 18,0% порівняно з січнем–квітнем 2019р.

У січні–квітні 2020р. послугами пасажирського транспорту скористалися 66,6 млн пасажирів, виконано пасажирообіг в обсязі 1952,2 млн.пас.км, що відповідно на 29,8% та на 43,1% менше від обсягів січня–квітня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 18,9 млн пасажирів, що на 40,2% менше, ніж у січні–квітні 2019р. Міським електротранспортом перевезено на 23,0% менше пасажирів, ніж у січні–квітні 2019р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2020р. експорт товарів становив 364,1 млн.дол. США, імпорт – 553,5² млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2019р. експорт збільшився на 13,9% (на 44,5 млн.дол.), імпорт – на 44,7%² (на 171,01 млн.дол.).  Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 189,41 млн.дол. США. (у січні–березні 2019р. сальдо теж негативне 63,0² млн.дол).

Основу товарної структури експорту області склали: зернові культури – 109,9 млн.дол., жири та олії тваринного або рослинного походження – 66,6 млн.дол., машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 40,0 млн.дол., судна – 19,4 млн.дол.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 86,1 млн.дол., або 23,6% від загального обсягу експорту (у січні–березні 2019р. – 88,4 млн.дол., або 27,7% та зменшення проти січня–березня 2019р. на 2,3 млн.дол., або 2,6%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 66,4% від загального обсягу експорту, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 9,5%, недорогоцінні метали та вироби з них – 9,0%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 6,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до, Болгарії, Іспанії, Нідерландів, Італії, Польщі, Угорщини Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Єгипту, Маршалових Островів, Російської Федерації, Танзанії, Молдови, Індії, Китаю.

Серед інших країн–партнерів експорт товарів збільшився до Танзанії – у 13,5 раза, Маршалових Островів – у 10,5 раза, Йорданії – у 8,2 раза, Саудівської Аравії – у 7,7 раза, Індонезії – у 4,1 раза, Азербайджану – у 3,2 раза, Швейцарії – у 2,6 раза. Поряд з цим скоротилися поставки до Малайзії – на 57,2%, Грузії – на 50,3%, Чілі – на 47,0%, Тунісу – на 43,0%, Непалу – 37,3%. Єгипту – на 36,9%, Алжиру – на 33,8%.

Основу товарної структури імпорту області склали: машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 84,6 млн.дол., палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 77,8 млн.дол., їстівні плоди та горіхи – 57,1 млн.дол., текстильні матеріали та текстильні вироби – 50,5 млн.дол., взуття – 41,9 млн.дол. жири та олії тваринного або рослинного походження – 31,9 млн.дол. засоби наземного транспорту, крім залізничного – 31,4 млн.дол., США.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 91,8 млн.дол., або 16,6% від загального обсягу (у січні–березні 2019р. – відповідно 83,4 млн.дол. та 21,8% ) та збільшився проти січня–березня 2019р. на 8,4 млн.дол., або 10,1%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів з країн ЄС складали: машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 28,1%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 15,0%, мінеральні продукти – 9,1%, готові харчові продукти – 9,0%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, Ірландії. Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, Індонезії, США, Білорусі, Єгипту, Індії.

Імпорт товарів серед інших країн–партнерів збільшився проти січня–березня 2019р. з Шрі Ланки – у 7,5 раза, Азербайджану – у 7,0 раза, Узбекистану – у 6,0 раза, Малайзії – у 5,1 раза, Білорусії – у 4,4 раза, Тунісу – у 3,9 раза, Еквадору та Канади – у 3,5 раза. Одночасно зменшились поставки товарів з Казахстану – на 73,9%, Тайваню – на 56,9%, Австралії – на 50,5%, Філіппін – на 43,9%, Марокко – на 40,4%.

У січні–березні 2020р. експорт послуг становив 197,2 млн.дол США, імпорт – 71,8 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2019р. експорт збільшився на 0,1%, імпорт збільшився на 14,7%. Позитивне сальдо становило 125,4 млн.дол. (у січні–березні 2019р. також позитивне сальдо 134,4 млн.дол.).

Порівняно із січнем–березнем 2019р. збільшилися обсяги експорту послуг з будівництва – на 1,6 млн.дол. (у 8,3 рази) та пов'язаних з подорожами – на 1,2 млн.дол. (на 11,4%). Зменшення відбулось у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг – на 2,8 млн.дол. (на 38,5%), ділових послугах – на 1,5 млн.дол. (на 7,2%).

Частка країн ЄС у загальному обсязі послуг, наданих регіоном, склала 33,6% (зменшення проти січня–березня 2019р. на 3,2%) і становила 66,2 млн.дол. США.

Серед країн–членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з Кіпром, Естонією, Німеччиною, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, Нідерландами.

Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги Швейцарії, Британським Вірґінським Островам, Об’єднаним Арабським Еміратам, Туреччині, США та Маршаловим Островам.

Серед країн – партнерів найбільше зріс експорт послуг до Португалії, Естонії, Ірландії, Грузії, Румунії, Словаччині. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалось в експорті Данії, Белізу, Панами, Греції, Італії, Франції, Ізраїлю.

Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту послуг у 2019р. складали транспортні послуги – 77,2%, ділові послуги – 13,0%, послуги, пов’язані з подорожами – 2,9% та послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні – 2,2%.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 32,8 млн.дол. або 45,7% від загального обсягу імпорту та збільшився порівняно з січнем–березнем 2019р. на 2,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг одержувалися від Кіпру, Франції, Данії, Німеччини, Сполученого Королівству Великій Британії та Північній Ірландії, Болгарії.

Серед інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Туреччині, Грузії, Китаю, Ізраїлю, Об’єднаним Арабськім Еміратам, Сінгапуру.

Порівняно з січнем–березнем 2019р. імпорт послуг збільшився від Республіки Молдови, Ізраїлю, Литви, Кіпру, Румунії, Туреччини.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–квітні 2020р. по області становив 100,5% (по Україні – 101,5%).

Продукти харчування та безалкогольні напої стали дорожче на 2,2%.

Серед продуктів харчування найбільше (на 15,8%) зросли в ціні овочі, з них ріпчаста цибуля – у 2,0 рази, помідори – на 31,9%, проте огірки подешевшали на 10,2%. Ціни на фрукти підвищились на 14,8%, що в значній мірі обумовлено подорожчанням цитрусових (на 23,9%). При загальному зростанні цін на хліб і хлібопродукти на 3,1%, продукти переробки зернових стали дорожче на 11,3%, а саме: гречані крупи – на 21,9%. Цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби підвищились у ціні на 3,0%, у т.ч. цукор – на 9,8%, шоколад – на 5,8%. Приріст цін на рибу та продукти з риби становив 0,6%. Незначне (на 0,3%) зростання цін зафіксовано на олію та жири. Поряд з цим, на 4,8% подешевшали молоко, сир та яйця, що в основному, спричинено значним (на 21,2%) зниженням цін на яйця. На 1,1% стали дешевше м’ясо та м’ясопродукти, у т.ч. на 9,3% – свіже, охолоджене, заморожене м’ясо свійської птиці, при цьому свіжі, охолоджені, заморожені яловичина і телятина та свинина подорожчали на 4,1% та 2,5% відповідно.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 1,4%, з них на тютюнові вироби – на 3,5%, а на алкогольні напої, навпаки, знизились на 0,1%.

Одяг і взуття стали дорожче на 1,5%, у т.ч. взуття – на 3,3%. Ціни на одяг залишились без змін.

Зниження цін (тарифів) за групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива на 4,9%, в основному, пов’язано із здешевленням природного газу на 23,7%. Тарифи на послуги водопостачання та каналізації зросли на 18,2% та 16,9% відповідно.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 1,2%, у т. ч амбулаторні послуги подорожчали на 3,3%.

На 3,2% знизились ціни на транспорт, перш за все, за рахунок здешевлення палива та мастил на 16,9%.

 

_________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.