Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ-КВІТЕНЬ 2018 РОКУ1

 (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2018р. становила 2381971 особу. Упродовж січня–березня 2018р. чисельність наявного населення області зменшилась на 1104 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення населення – 2954 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст – 1850 осіб.

Ринок праці

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2018р. становила 10,8 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 76,6%.

Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області на кінець квітня 2018р. становив 0,7% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,2%, у міських поселеннях – 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у квітні 2018р. становила 9,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2407 грн, що дорівнює 64,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у квітні 2018р. порівняно з березнем п.р. збільшилася на 2,4% і на кінець місяця становила 5251 одиницю.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по Одеській області зменшилося з 3 осіб на кінець березня 2018р. до 2 осіб на кінець квітня п.р.

Доходи населення

У січні–березні 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 7243 грн і порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 24,0%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,7–1,1 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів; сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві; тимчасовому розміщуванні й організації харчування; охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги, водопостачанні; каналізації, поводженні з відходами і не перевищував 76,5% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні–березні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 108,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у березні 2018р. збільшилася на 0,9% і на 1 квітня 2018р. становила 49692 тис.грн.

На 1 квітня 2018р. основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість (63,0% загальної суми боргу), будівництво (14,6%) та операції з нерухомим майном (9,4%). При цьому, значна сума боргу по заробітній платі спостерігалась на підприємствах м.Одеса (91,4%).

На 1 квітня 2018р. вчасно не отримали заробітну плату 583 працівника економічно активних підприємств (0,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 17234 грн, що у 2,3 раза перевищує середню заробітну плату за березень 2018р.

Соціальний захист

У січні–березні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 19,8 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 10,0 тис., у сільській місцевості - 9,8 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–березні 2018р. становила 24266,0 тис.грн, із неї у міських поселеннях – 10571,4 тис.грн, у сільській місцевості – 13694,6 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні п.р. становив 1038,5 грн (у лютому 2018р. – 1027,0 грн).

Крім того, у січні–березні 2018р. 822 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 194 домогосподарствам, у сільський місцевості – 628.

Середній розмір призначеної у березні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2988,5 грн (у лютому 2018р. – 3367,7 грн).

У січні–березні 2018р. сума отриманих субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 48454,4 тис.грн.

У березні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 722,8 млн.грн (75,2% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу на кінець березня 2018р. становила 2070,4 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 815,8 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 233,3 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 98,2 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 30,1 млн.грн, з оплати постачання електричної енергії – 497,3 млн.грн.

Правопорушення

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня‑квітня 2018р. обліковано 11,6 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 45,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 60,9% становили злочини проти власності, 7,1% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 6,6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 4,1% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,1% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,5% – злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, 2,1% – злочини проти правосуддя, 2,1% – злочини проти громадської безпеки, 1,6% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,2% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,1% – злочини проти громадського порядку та моральності.

У січні‑квітні 2018р. обліковано 59 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 35 очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство , 5 зґвалтувань та замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 5175, шахрайств – 716, грабежів – 485,   розбоїв – 86, хабарництва – 100.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 20 осіб, які скоїли злочин у складі 5 організованих груп та злочинних організацій, закінчено 5 проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні‑квітні 2018р. становила 7,9 тис. осіб, із числа яких 2825 – жінки, 438 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 69 – неповнолітніх та 41 особа – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (75,0%) – від крадіжок, шахрайств та грабежів, серед яких (38,0%) – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 191 особа.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 137 осіб, із числа яких 31,4% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 21,2% було умисно вбито, 17,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 1348, з них жінки – 175, неповнолітні – 76. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 19,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 60,6% мали незняту або непогашену судимість, 13,6% вчинили злочин у групі, 6,9% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 82,1%, безробітних – 3,1%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі у січні–квітні 2018р. становив 21186,4 млн.грн, що в порівняних цінах на 8,3% більше від обсягу січня–квітня 2017р. Оборот роздрібної торгівлі у квітні п.р. порівняно із квітнем 2017р. зріс на 7,7%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–квітні 2018р. становив 16260,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 9,1% більше від обсягу січня–квітня 2017р. У квітні п.р. роздрібний товарооборот становив 4284,4 млн.грн і в порівняних цінах проти квітня 2017р. зріс на 8,5%.

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3095,6 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівняних цінах на 12,9% більше від обсягу капітальних інвестицій у січні–березні 2017р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,2% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, у тому числі у нежитлові будівлі – 22,8% усіх інвестицій, у житлові будівлі – 11,2% та 8,6% – в інженерні споруди. Інвестиції у придбання машин і обладнання та транспортних засобів становили 53,3% загального обсягу капітальних інвестицій

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 80,1% усіх коштів. Частка кредитів банків та інших позик становила 3,4%.

За рахунок державного та місцевого бюджетів освоєно 5,9% усіх вкладень. Частка коштів населення на будівництво житла становила 9,9%.

Пріоритетними напрямками інвестування були транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; будівництво; сільське, лісове та рибне господарство, у які було спрямовано, відповідно 32,2%, 14,8% та 13,4% капітальних інвестицій області.

Підприємствами промислових видів діяльності освоєно 487,1 млн.грн, або 15,7% від загального обсягу інвестицій по області. При цьому 74,6% коштів, спрямованих у розвиток промисловості, освоєно підприємствами переробної промисловості, 24,5% – підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

На будівництві житла освоєно 346,4 млн.грн капітальних інвестицій (11,2% від загального обсягу) капітальних інвестицій.

Сільське господарство

У січні–квітні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–квітнем 2017р. становив 95,4%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 94,7%, у господарствах населення – 95,5%.

У господарствах усіх категорій у січні–квітні 2018р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 22,5 тис.т (у порівнянні з січнем–квітнем 2017р. на 2,3% більше), молока – 84,7 тис.т (менше на 5,3%), яєць – 87,8 млн.шт (менше на 14,6%).

За розрахунками, на 1 травня 2018р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 182,8 тис. голів (на 6,5% менше, ніж на 1 травня 2017р.), у тому числі корів – 94,8 тис. голів (на 1,4% менше), свиней – 228,1 тис. голів (на 25,2% менше), овець та кіз – 375,8 тис. голів (на 4,9% менше), птиці свійської – 3,5 млн. голів (на 15,3% менше).

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–квітні 2018р. порівняно з січнем–квітнем 2017р. на 25,5% більше, у тому числі продукції рослинництва – на 25,2%, продукції тваринництва – на 30,7%.

На 1 травня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 1129,5 тис.т зерна (на 3,1% менше проти 1 травня 2017р.), у т.ч. 519,8 тис.т кукурудзи на зерно, 422,6 тис.т пшениці, 131,8 тис.т ячменю, 05 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 350,1 тис.т зерна (на 15,0% більше), у т.ч. 199,5 тис.т пшениці, 68,5 тис.т ячменю, 38,4 тис.т кукурудзи на зерно та 0,2 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 779,4 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 269,8 тис.т (на 34,4% більше, ніж на 1 травня 2017р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 86,4 тис.т (на 5,6% менше), а в підприємствах, що здійснюють переробку та зберігання – 183,4 тис.т (на 68,0% більше, ніж торік).

Промисловість

У січні–квітні 2018р. порівняно з січнем–квітнем 2017р. індекс промислової продукції становив 99,5%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 99,2%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–квітні 2018р. проти січня–квітня 2017р. обсяг випуску продукції зменшився на 4,2%, у тому числі у виробництві готових кормів для тварин – на 16,8%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 7,8%, олії та тваринних жирів – на 7,3%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 1,9%, у виробництві напоїв – на 1,5%. Однак, збільшилися обсяги випуску продукції у виробництві інших харчових продуктів – на 32,0%, молочних продуктів – на 25,9%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 16,6%, переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 10,9%, у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – на 0,9%.

У січні–квітні 2018р. вироблено 93 т свинини свіжої чи охолодженої - туші, напівтуші, 1332 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м'яса, субпродуктів чи крові, 21419,8 тис.л сумішей соків фруктових та овочевих, 324,8 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 1920 т молока та вершків незгущених без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, 859 т масла вершкового жирністю не більше 85%, 233 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 275 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 23,4 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 21,4 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 160,6 тис.дал вина ігристого «Шампанське України».

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 89,8%, у тому числі: у текстильному виробництві – 96,3%, у виробництві одягу – 95,2%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 82,5%. За підсумками січня–квітня 2018р. вироблено 41,2 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, пальт та плащів, жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 117,2%.

У січні–квітні 2018р. проти січня–квітня 2017р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 121,6%. На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 103,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 10,3%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 114,0%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося збільшення випуску промислової продукції на 1,5%.

 

Будівництво

У січні–квітні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2273,4 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 4 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2017р. становив 97,7%. Будівництво будівель зменшилось на 16,6%, у тому числі житлових – на 22,5%. Разом з тим спостерігалося збільшення обсягів будівництва нежитлових будівель на 15,4%, будівництва інженерних споруд ‑ на 39,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 86,9% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 7,3% та 5,8% відповідно.

У січні–березні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 139,3 тис.м2 загальної площі житлових будівель. Обсяги прийнятих в експлуатацію житлових будівель проти січня–березня 2017р. збільшились на 1,8%.

22,9% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках та 77,1% – у будинках із двома і більше квартирами.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 81,8 тис.м2 загальної площі житлових будівель, у сільській місцевості – 57,5 тис.м2.

Крім житлових будівель, у січні–березні 2018р. прийнято в експлуатацію 72 дачних будинки загальною площею 9556 м2, що на 3,2% менше, ніж у січні–березні 2017р.

Транспорт

У січні–квітні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 12,9 млн.т вантажів, що на 1,1% більше, ніж у січні–квітні 2017р. Вантажооборот зменшився на 5,1% і становив 21,1 млрд.ткм.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем–квітнем 2017р. неістотно зменшилося. Зокрема, відправлення нафти і нафтопродуктів скоротилося на 68,4%, зерна і продуктів перемолу – на 26,3%, цементу – на 19,8%, чорних металів – на 17,8%, будівельних матеріалів – на 16,9%. Разом з цим відправлення хімічних та мінеральних добрив, кам’яного вугілля збільшилося в 1,8 раза, коксу – в 1,5 раза, залізної і марганцевої руди – на 28,1%, брухту чорних металів – на 13,0%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–квітні 2018р. перевезено 2,5 млн.т вантажів, що на 13,6% більше, ніж у січні–квітні 2017р., та виконано вантажооборот в обсязі 695,0 млн.ткм, який збільшився на 17,7% порівняно з січнем–квітнем 2017р.

У січні–квітні 2018р. послугами пасажирського транспорту скористалися 89,2 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 3255,0 млн.пас.км, що відповідно на 0,2% та на 1,5% більше від обсягів січня–квітня 2017р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 34,1 млн. пасажирів, що на 9,9% менше, ніж у січні–квітні 2017р. Міським електротранспортом перевезено на 9,4% більше пасажирів, ніж у січні–квітні 2017р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2018р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 416,7 млн.дол. та 327,2 млн.дол. США2 відповідно і, у порівнянні з січнем–березнем 2017р. експорт та імпорт збільшився на 28,4%та 10,7%2 відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 89,52 млн.дол. США. Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 138 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 126,5 млн.дол. або 30,4% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–березня 2017р. на 58,5% (у січні–березні 2017р. – 79,8 млн.дол. або 24,6%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Італії, Польщі, Нідерландів, Мальти, Греції. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Лівії, Філіппін, Швейцарії, Марокко, Молдови. Поряд цим скоротилися поставки до Пакистану, Канади, Китаю та Лівану.

Основу товарної структури експорту області складали: жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури, недорогоцінні метали та вироби з них, готові харчові продукти.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 73,3 млн.дол. або 22,4% від загального обсягу та збільшився проти січня–березня 2017р. на 8,5% (у січні–березні 2017р. – 67,6 млн.дол. або 22,8%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Франції, Словаччини, Литви. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Панами, Азербайджану, Канади, Бразилії, Вірменії, Єгипту. Одночасно зменшились поставки товарів з Гонконгу, Швейцарії, Марокко, Російської Федерації, Індії, США.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, продукти рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них, жири та олії тваринного або рослинного походження, мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

У січні–березні 2018р. обсяги експорту та імпорту послуг становили 166,2 млн.дол. і 47,4 млн.дол. США та зменшився проти січня–березня 2017р. в експорті на 10,3%, а в імпорті збільшився на 15,9%. Позитивне сальдо становило 118,8 млн.дол. США.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводилися з партнерами із 153 країн світу.

У січні–березні 2018р. експорт послуг країнам ЄС становив 53,6 млн.дол. США або 32,3% від загального обсягу експорту та зменшився проти січня–березня 2017р. на 8,0%. Найбільші обсяги експорту послуг серед країн–членів ЄС надавалися Кіпру, Великій Британії, Данії та Німеччині. Серед інших країн найбільше послуг надано Швейцарії, Вірґінським Островам (Брит.), Об’єднаним Арабським Еміратам та Туреччині.

У січні–березні 2018р. імпорт послуг від країн ЄС становив 30,8 млн.дол. або 65,1% від загального обсягу імпорту та збільшився проти січня–березня 2017р. на 28,7%. Найбільші обсяги імпорту послуг серед країн–членів ЄС були одержані від Німеччини, Кіпру, Словаччини, Естонії та Франції. Серед інших країн найбільші послуги надавалися від Туреччини, Швейцарії та Грузії. Структура як експорту, так і імпорту послуг протягом тривалого часу залишається майже незмінною. У січні–березні 2018р. найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги, які займали 86,4% від загального обсягу експорту послуг; ділові – 7,1% та послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій – 2,3%. Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту послуг складали транспортні послуги (61,7%), ділові послуги (18,9%), послуги пов'язані з подорожами (10,7%).

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку області з початку інвестування, на 1 квітня 2018р. становив 1222,5 млн.дол. США, що на 1,6% перевищує обсяг інвестицій на початок 2018р., та в розрахунку на одну особу складає 515,0 дол. США. З країн ЄС унесено 695,79 млн.дол. США (56,9% загального обсягу) та з інших країн світу – 526,7 млн.дол. США (43,1%).

У січні–березні 2018р. в економіку Одеської області іноземними інвесторами вкладено 2,5 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку області були: Нідерланди, США та Кіпр.

Пріоритетними для інвестування були підприємства промисловості, у яких зосереджено 45,3% загального обсягу прямих інвестицій, у тому числі у переробній промисловості – 27,5%. У підприємствах та організаціях транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності акумульовано 25,7% прямих інвестицій; організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 15,0%.

Обсяги прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 1 квітня 2018р. становили 13,8 млн.дол. США. Прямі інвестиції з області здійснено до 13 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Латвії (89,9%).

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–квітні 2018р. як по області, так і по Україні був однаковим і становив 104,4%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,7%. Значно (на 26,1%) зросли ціни на овочі, при цьому, буряк, морква та білокачанна капуста підвищились у ціні в 2,1–2,0 рази, цибуля ріпчаста – на 26,2%, картопля – на 20,6%. Поряд з цим, ціни на огірки знизились на 4,3%. При загальному зростанні цін на фрукти на 10,9%, банани стали дорожче на 22,3%, яблука – на 16,1% а цитрусові, навпаки, подешевшали на 12,3%. Крім цього, на 9,2–5,0% зросли ціни на свіжу, охолоджену, заморожену яловичину і телятину, інші консервовані чи перероблені види риби та морепродукти, свіжу, охолоджену та заморожену рибу, хліб, свіжу, охолоджену, заморожену свинину, маргарин, масло та оливкову олію. Водночас, на 12,5–4,3% подешевшали сало, шоколад, цукор та молоко. Серед інших продуктів переробки зернових, ціни на які в середньому знизились на 3,1%, гречані крупи стали дешевше на 15,2%. Зниження цін на яйця та соняшникову олію становило 1,3%.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби становив 5,5%, у т.ч. на тютюнові вироби – 7,2%, алкогольні напої – на 3,5%.

За групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива ціни (тарифи) підвищились на 0,7%, зокрема, тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій зросли на 2,2%, водопостачання та каналізацію – на 1,6%, скраплений газ для побутових потреб подорожчав на 1,5%, тарифи на послуги з централізованого опалення підвищились на 1,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 4,4%, головним чином, за рахунок подорожчання послуг лікарень на 10,6% та амбулаторних послуг – на 6,5%.

Ціни в сфері транспорту підвищились на 4,5%, що в значній мірі спричинено подорожчанням проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті на 10,4% та 8,4% відповідно.

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.