Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ-БЕРЕЗНІ 2020 РОКу1  (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 березня 2020р. становила 2376,1 тис.осіб. Упродовж січня–лютого 2020р. чисельність наявного населення області зменшилася на 1133 особи.

Порівняно із січнем–лютим 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 925 осіб.

Кількість живонароджених у січні–лютому 2020р. становила 3754 особи, померлих – 5799 осіб.

Ринок праці

За результатами обстеження робочої сили кількість робочої сили віком 15 років і старше у 2019р. становила 1088,5 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 1084,2 тис. осіб, що на 1,3% більше, ніж у 2018р.

У складі робочої сили, серед осіб віком 15 років і старше, 94,1% належали до зайнятих осіб, а решта 5,9%, відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше становила 1024,4 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 1020,1 тис. осіб, що на 18,2 тис. осіб більше порівняно з 2018р.

У 2019р. рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 52,1% населення відповідного віку, а серед осіб віком 15–70 років – 58,3%.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років, відповідно до методології МОП, становила по 64,1 тис. осіб.

Рівень безробіття населення у віці 15 років і старше, як і серед осіб віком 15–70 років становив 5,9% робочої сили відповідного віку.

Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, віком 15 років і старше у 2019р. становила 876,8 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 665,3 тис. осіб, що складає понад третину населення відповідного віку.

Доходи населення

У січні–лютому 2020р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 9716 грн і порівняно з відповідним періодом 2019р. збільшився на 16,7%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомунікації, державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво електричного устатковання, виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря та металургійне виробництво; виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,1–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, поштовій та кур’єрській діяльності, сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництві машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, а також в охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги і не перевищував 75,1% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні–лютому 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 114,0%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за січень–лютий 2020р. збільшилася на 29,0%, або на 13716 тис.грн, і на 1 березня 2020р. становила 61024 тис.грн, що дорівнює 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2020р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств на 1 березня 2020р. становила 28963 тис.грн.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 березня 2020р. становила 1665 осіб, або 0,4% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 17395 грн, що в 1,8 раза більше середньої заробітної плати за лютий 2020р.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) у січні–березні 2020р. становив 20542,7 млн.грн, що на  12,4% більше обсягу січня–березня 2019р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2020р. становив 15681,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,2% більше обсягу січня–березня 2019р.

Сільське господарство

У січні–березні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–березнем 2019р. становив 92,0%, у тому числі у підприємствах – 98,3%, у господарствах населення – 90,5%.

У господарствах усіх категорій у січні–березні 2020р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 13,1 тис.т (у порівнянні з січнем–березнем 2019р. на 8,5% менше), молока – 51,1 тис.т (менше на 3,2%), яєць – 36,8 млн.шт (менше на 17,6%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 77,9%, 86,1% та 90,2%.

За розрахунками, на 1 квітня 2020р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 155,0 тис. голів (на 6,0% менше, ніж на 1 квітня 2019р.), у тому числі корів – 88,3 тис. голів (на 5,1% менше), свиней – 146,9 тис. голів (на 17,3% менше), овець та кіз – 314,0 тис. голів (на 10,2% менше), птиці свійської – 2,4 млн. голів (на 12,5% менше). У господарствах населення утримувалось 87,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 91,2%, свиней – 52,8%, овець і кіз – 87,6%, птиці всіх видів – 93,7%.

Обсяг власно виробленої аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у січні–березні 2020р. порівняно з січнем–березнем 2019р. на 20,3% менше, у тому числі продукції рослинництва – на 21,7%, тваринництва – на 4,7% більше.

На 1 квітня 2020р. у підприємствах, які займаються вирощуванням культур зернових та зернобобових, зберігалося 356,8 тис.т зерна (на 1,3% менше, ніж на 1 квітня 2019р.), у тому числі 187,4 тис.т пшениці, 87,5 тис.т ячменю, 50,0 тис.т кукурудзи на зерно. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 836,5 тис.т зерна (на 74,3% більше), у тому числі 480,3 тис.т кукурудзи на зерно, 271,6 тис.т пшениці, 83,9 тис.т ячменю.

Запаси насіння соняшнику у підприємствах, які займаються вирощуванням, зберігалось 83,6 тис.т (на 25,0% менше, ніж торік), в підприємствах, що займаються зберіганням та переробленням – 110,4 тис.т (на 12,1% менше).

Промисловість

У січні–березні 2020р. порівняно з січнем–березнем 2019р. індекс промислової продукції становив 96,2%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 96,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–березні 2020р. проти січня–березня 2019р. одержано приріст продукції 3,6%, у тому числі у виробництві інших харчових продуктів (52,4%), олії та тваринних жирів (11,3%).  Разом із цим скоротився випуск у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів на 42,2%, м’яса та м’ясних продуктів – на 35,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 35,1%, напоїв – на 23,2%, у переробленні та консервуванні  риби, ракоподібних і молюсків – на 6,6%, у виробництві молочних продуктів – на 6,1%, готових кормів для тварин – на 2,6%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 0,8%.

У січні–березні 2020р. вироблено 67,8 т свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 428,7 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 12,1 млн.л сумішей соків фруктових та овочевих, 270,8 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 1,5 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 169,4 т масла вершкового жирністю не більше 85%, 85,6 т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 178,9 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 11,5 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 10,2 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 122,4 тис.дал вина ігристого зі свіжого винограду (крім вина «Шампанське»; уключаючи «Шампанське України»).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 70,9%, у тому числі: у текстильному виробництві – 115,2%, виробництві одягу – 68,9%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 55,5%. У січні–березні 2020р. вироблено 29,7 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих, виробничих та професійних, пальт та плащів, суконь (крім трикотажних) жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 83,3%.

У січні–березні 2020р. проти січня–березня 2019р. спостерігалося збільшення обсягів у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 8,0 раза. Однак, зменшились обсяги у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 24,2%, та у металургуйному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, на 0,2%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, виробництво промислової продукції зменшилось на 9,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 90,7%.

Будівництво

У січні–березні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1518,4 млн.грн.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2019р. становив 72,2%.

Будівництво будівель зменшилося на 29,0%, у тому числі житлових зменшилося на 45,5%; нежитлових збільшилося на 8,2%; будівництво інженерних споруд зменшилося  на 26,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 71,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонти (капітальний та поточний) – 29,0%.

Транспорт

У січні–березні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 10,1 млн.т вантажів, що на 7,6% більше, ніж у січні–березні 2019р. Вантажообіг збільшився на 3,0% і становив 16,7 млрд.ткм.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем–березнем 2019р. збільшилося. Зокрема, відправлення кам’яного вугілля зросло у 1,7 раза, добрив – на 5,3%. Разом з цим відправлення нафти та нафтопродуктів скоротилося на 61,4%, лісових вантажів – на 37,5%, залізної і марганцевої руди – на 27,3%, цементу – на 24,0%, зерна і продуктів перемолу – на 19,4%, брухту чорних металів – на 15,7%, чорних металів – на 11,8%, будівельних матеріалів – на 10,1%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–березні 2020р. перевезено 2,5 млн.т вантажів, що на 31,8% більше, ніж у січні–березні 2019р., та виконано вантажообіг в обсязі 492,9 млн.ткм, який зменшився на 12,3% порівняно з січнем–березнем 2019р.

У січні–березні 2020р. послугами пасажирського транспорту скористалися 59,2 млн пасажирів, виконано пасажирообіг в обсязі 2036,1 млн.пас.км, що відповідно на 18,4% та на 16,0% менше від обсягів січня–березня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 18,0 млн пасажирів, що на 22,9% менше, ніж у січні–березні 2019р. Міським електротранспортом перевезено на 8,8% менше пасажирів, ніж у січні–березні 2019р 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–лютому 2020р. експорт товарів становив 230,6 млн.дол. США, імпорт – 405,72 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2019р. експорт збільшився на 10,2% (на 21,3 млн.дол.), імпорт – на 69,9%2 (на 166,92 млн.дол.).  Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 175,12 млн.дол. США. (у січні–лютому 2019р. сальдо теж негативне 29,52 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області склали: зернові культури – 71,9 млн.дол., жири та олії тваринного або рослинного походження – 46,3 млн.дол., судна – 16,9 млн.дол.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 60,8 млн.дол., або 26,4% від загального обсягу експорту (у січні–лютому 2019р. – 57,6 млн.дол., або 27,5% та збільшення проти січня–лютого 2019р. на 3,2 млн.дол., або 5,7%.

  Найбільші обсяги експорту до країн ЄС продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 64,1% від загального обсягу експорту, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 11,4%, недорогоцінні метали та вироби з них – 8,5%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 6,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до, Болгарії, Іспанії, Італії, Ірландії, Польщі. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Єгипту, Маршалових Островів, Танзанії, Індії, Алжиру, Російської Федерації Китаю.

Серед інших країн–партнерів експорт товарів збільшився до Індонезії – у 15,6 раза, Танзанії – у 14,0 раза, Швейцарії – у 11,1 раза, Маршалових Островів – у 10,9 раза, Саудівської Аравії – у 10,5 раза, Ірану – у 7,9 раза. Поряд з цим скоротилися поставки до Тунісу – на 66,8%, Малайзії – на 55,0%, Чілі – на 47,0%, Непалу – 41,9%. Алжиру – на 41,8%, Об’єднанних Арабських Еміратів – на 37,3%.

Основу товарної структури імпорту області склали: палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 77,8 млн.дол., машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 60,6 млн.дол., їстівні плоди та горіхи – 41,1 млн.дол., взуття – 35,8 млн.дол. текстильні матеріали та текстильні вироби – 35,2 млн.дол., засоби наземного транспорту, крім залізничного – 20,9 млн.дол., жири та олії тваринного або рослинного походження – 20,4 млн.дол. США.

  Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 75,7 млн.дол., або 18,7% від загального обсягу (у січні–лютому 2019р. – відповідно 53,8 млн.дол. та 22,5% та збільшився проти січня–лютого 2019р. на 21,9 млн.дол., або 40,6%.

  Найвагоміші обсяги імпорту товарів з країн ЄС складали: мінеральні продукти – 27,1%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 25,9%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 10,4%, готові харчові продукти – 5,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Словаччини, Польщі, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії. Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Туреччини, Індонезії, США, Білорусі, Єгипту, Індії.

Порівняно з січнем–лютим 2019р. імпорт товарів серед інших країн–партнерів збільшився з Шрі Ланки – у 7,5 раза, Азербайджану – у 7,0 раза, Узбекистану – у 6,0 раза, Малайзії – у 5,1 раза, Білорусії – у 4,4 раза, Тунісу – у 3,9 раза, Еквадору та Канади – у 3,5 раза, Одночасно зменшились поставки товарів з Казахстану – на 73,9%, Тайваню – на 56,9%, Австралії – на 50,5%, Філіппін – на 43,9%, Марокко – на 40,4%.

 

_________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.