Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ 2018 РОКУ1

 (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 березня 2018р. становила 2382762 особи. Упродовж січня–лютого 2018р. чисельність наявного населення області зменшилася на 313 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення населення – 1719 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст – 1406 осіб.

Ринок праці

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2018р. становила 13,4 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 81,7%.

Із загальної кількості безробітних 51,2% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області порівняно з лютим 2018р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець березня 2018р. становив 0,9% населення працездатного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 1,7% сільського населення у працездатному віці, в міських поселеннях – відповідно 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у березні 2018р. становила 11,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2469 грн, що дорівнює 66,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, в березні 2018р. порівняно з лютим п.р. збільшилася на 27,0% і на кінець місяця становила 5126 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області зменшилося з 4 осіб на кінець лютого 2018р. до 3 осіб на кінець березня п.р.

Доходи населення

У січні–лютому 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 7139 грн і порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 25,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,7–1,1 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів; сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві; тимчасовому розміщуванні й організації харчування; охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги, водопостачанні; каналізації, поводженні з відходами і не перевищував 76,3% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні–лютому 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 109,4%.

У лютому 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 1,5% і на 1 березня 2018р. становила 49228 тис.грн.

На 1 березня 2018р. основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість (63,5% загальної суми боргу), будівництво (14,7%) та операції з нерухомим майном (9,4%). При цьому, значна сума боргу по заробітній платі спостерігалась на підприємствах м.Одеса (92,1%).

На 1 березня 2018р. вчасно не отримали заробітну плату 592 працівника економічно активних підприємств (0,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 16187 грн, що у 2,3 раза перевищує середню заробітну плату за лютий 2018р.

Соціальний захист

У січні–лютому 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 15,9 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 8,0 тис., у сільській місцевості - 7,9 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–лютому 2018р. становила 20231,5 тис.грн, із неї у міських поселеннях ‑ 8543,1 тис.грн, у сільській місцевості – 11688,4 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому п.р. становив 1027,0 грн (у січні 2018р. – 1381,1 грн).

Крім того, у січні–лютому 2018р. 145 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 72 домогосподарствам, у сільський місцевості – 73.

Середній розмір призначеної у лютому 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3367,7 грн (у січні 2018р. – 5042,3 грн).

У січні–лютому 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила
44784,4 тис.грн.

У лютому 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 685,0 млн.грн (76,5% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення на кінець лютого 2018р. зі сплати за постачання природного газу становила 1905,4 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 744,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 228,9 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 96,8 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 31,2 млн.грн., з оплати постачання електричної енергії – 412,0 млн.грн.

Правосуддя та злочинність

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня–березня 2018р. обліковано 8,2 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро). Із загальної кількості зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 47,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 60,9% становили злочини проти власності, 7,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 5,9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,7% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 4,6% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,1% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,8% – злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, 2,3% – злочини проти правосуддя, 1,9% – злочини проти громадської безпеки, 1,3% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,3% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,1% – злочини проти громадського порядку та моральності.

У січні‑березні 2018р. обліковано 36 умисних тяжких тілесних ушкоджень, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 22, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 7.

Кількість випадків крадіжок становила 3631, шахрайств – 477, грабежів – 353, розбоїв – 62, хабарництва – 61.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 18 осіб, які скоїли злочин у складі 4 організованих груп та злочинних організацій, закінчено 4 провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–березні 2018р. становила 5,5 тис. осіб, із числа яких 1976 – жінки, 284 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 37 – неповнолітніх та 24 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (75,4%) – від крадіжок, шахрайств та грабежів, серед яких 38,0% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 147 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 82 особи, із числа яких 39,0% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 24,4% було умисно вбито, 14,6% загинули у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 910, з них жінки – 119, неповнолітні – 51. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 19,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 59,6% мали незняту або непогашену судимість, 12,5% вчинили злочин у групі, 7,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 82,4%, безробітних – 3,1%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі у січні–березні 2018р. становив 15604,1 млн.грн, що на 9,2% більше обсягу січня–березня 2017р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2018р. становив 11975,9 млн.грн і збільшився на 10,0% проти січня–березня 2017р.

Сільське господарство

У січні–березні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–березнем 2017р. становив 94,9%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 94,7%, у господарствах населення – 94,9%.

У господарствах усіх категорій у січні–березні 2018р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 15,5 тис.т (у порівнянні з січнем–березнем 2017р. на 0,2% більше), молока – 55,8 тис.т (менше на 5,6%), яєць – 52,3 млн.шт (менше на 14,4%).

За розрахунками, на 1 квітня 2018р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 176,1 тис. голів (на 5,2% менше, ніж на 1 квітня 2017р.), у тому числі корів – 94,7 тис. голів (на 1,5% менше), свиней – 234,3 тис. голів (на 23,2% менше), овець та кіз – 372,1 тис. голів (на 4,9% менше), птиці свійської – 3,5 млн. голів (на 11,6% менше).

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. на 15,7% більше, у тому числі продукції рослинництва – на 14,7%, продукції тваринництва – на 31,0%.

На 1 квітня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 1370,6 тис.т зерна (на 4,2% більше проти 1 квітня 2017р.), у т.ч. 588,1 тис.т пшениці, 581,9 тис.т кукурудзи на зерно, 129,0 тис.т ячменю, 0,6 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 462,0 тис.т зерна (на 19,0% більше), у т.ч. 258,4 тис.т пшениці, 82,6 тис.т ячменю, 59,2 тис.т кукурудзи на зерно та 0,3 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 908,6 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 303,6 тис.т (на 14,7% більше, ніж на 1 квітня 2017р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 130,3 тис.т (на 9,4% менше), а в підприємствах, що здійснюють переробку та зберігання – 173,3 тис.т (на 43,5% більше, ніж торік).

Промисловість

У січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. індекс промислової продукції становив 100,5%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 100,2%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–березні 2018р. проти січня–березня 2017р. обсяг випуску продукції зменшився на 5,8%, у тому числі у виробництві готових кормів для тварин – на 20,3%, виробництві напоїв – на 11,2%, олії та тваринних жирів – на 8,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 7,9%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 4,0%. Однак, збільшилися обсяги випуску продукції у виробництві молочних продуктів на 32,7%, інших харчових продуктів – на 27,5%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 24,0%, переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 12,8%, у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – на 3,5%.

У січні–березні 2018р. вироблено 64 т свинини свіжої чи охолодженої ‑ туші, напівтуші, 1032 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м'яса, субпродуктів чи крові, 16128,5 тис.л сумішей соків фруктових та овочевих, 232,0 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 1456 т молока та вершків незгущених без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, 660 т масла вершкового жирністю не більше 85%, 177 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 197 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 17,9 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 16,1 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 115,3 тис.дал вина ігристого «Шампанське України».

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 84,5%, у тому числі: у текстильному виробництві – 94,4%, у виробництві одягу – 90,4%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 76,0%. За підсумками січня–березня 2018р. вироблено 29,3 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, пальт та плащів, жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 113,4%.

У січні–березні 2018р. проти січня–березня 2017р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 166,2%. На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 111,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 9,2%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 112,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 2,7%.

Будівництво

У січні–березні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1643,1  млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 4 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2017р. становив 92,7%. Будівництво будівель зменшилось на 44,9%, у тому числі житлових – на 22,1%. Разом з тим спостерігалося збільшення обсягів будівництва нежитлових будівель на 26,9%, будівництва інженерних споруд ‑ на 25,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 90,5% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 5,5% та 4,0% відповідно.

Транспорт

У січні–березні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 9,7 млн.т вантажів, що на 3,0% більше, ніж у січні–березні 2017р. Вантажооборот зменшився на 2,6% і становив 15,9 млрд.ткм.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем–березнем 2017р. неістотно зросло. Зокрема, відправлення коксу збільшилося у 22,5 раза, кам’яного вугілля – в 1,7 раза, хімічних та мінеральних добрив – на 45,6%, залізної і марганцевої руди – на 15,9%, брухту чорних металів – на 8,8%. Разом з цим відправлення нафти і нафтопродуктів зменшилось на 76,5%, зерна і продуктів перемолу – на 29,2%, будівельних матеріалів – на 15,6%, чорних металів – на 14,3%, цементу – на 4,8%, лісових вантажів – на 3,4%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–березні 2018р. перевезено 1,8 млн.т вантажів, що на 17,9% більше, ніж у січні–березні 2017р., та виконано вантажооборот в обсязі 526,8 млн.ткм, який збільшився на 21,6% порівняно з січнем–березнем 2017р.

У січні–березні 2018р. послугами пасажирського транспорту скористалися 64,8 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 2373,2 млн.пас.км, що відповідно на 0,4% та на 7,3% більше від обсягів січня–березня 2017р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 25,6 млн. пасажирів, що на 6,4% менше, ніж у січні–березні 2017р. Міським електротранспортом перевезено на 6,2% більше пасажирів, ніж у січні–березні 2017р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–лютому 2018р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 258,0 млн.дол. та 206,8 млн.дол. США2 відповідно і, у порівнянні з січнем–лютим 2017р. експорт та імпорт збільшився на 28,5% та 22,0%2 відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 51,2 млн.дол. США2. Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 132 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 76,4 млн.дол. або 29,6% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–лютого 2017р. на 55,0%
(у січні–лютому 2017р. – 49,3 млн.дол. або 24,6%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Італії, Нідерландів, Польщі, Греції, Великої Британії, Естонії. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Лівії, Швейцарії, Філіппін, Індонезії, Молдови, Білорусі.

Основу товарної структури експорту області складали: жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури, недорогоцінні метали та вироби з них, готові харчові продукти.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 44,4 млн.дол. або 21,5% від загального обсягу та збільшився проти січня–лютого 2017р. на 10,0% (у січні–лютому 2017р. – 40,4 млн.дол. або 23,8%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, Словаччини, Литви. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Панами, Азербайджану, Канади, Колумбії, Бразилії, Об’єднаний Арабських Еміратів. Одночасно зменшились поставки товарів з Швейцарії, Молдови, Російської Федерації.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, продукти рослинного походження, мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, жири та олії тваринного або рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–березні 2018р. як по області, так і по Україні був однаковим і становив 103,5%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,8%. Суттєво (на 20,1%) подорожчали овочі, при цьому морква, білокачанна капуста та буряк підвищились у ціні в 1,6 раза, картопля – на 20,5%. При загальному зростанні цін на фрукти на 12,4%, банани стали дорожче на 40,4%, а цитрусові, навпаки, подешевшали на 6,6%. Крім цього, на 9,0–4,4% зросли ціни на свіжу, охолоджену та заморожену рибу, хліб, свіжу, охолоджену, заморожену яловичину і телятину, масло та чай. Водночас, на 5,2–2,5% подешевшали шоколад, цукор, молоко. Серед інших продуктів переробки зернових, ціни на які в середньому знизились на 2,1%, гречані крупи стали дешевше на 9,7%. Зниження цін на сало та яйця становило 1,6% та 1,0% відповідно.

На 4,2% стали дорожче алкогольні напої, тютюнові вироби, у т.ч. тютюнові вироби – на 4,6%, алкогольні напої – на 3,7%.

Загальне підвищення цін (тарифів) за групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива становило 0,4%, проте тарифи за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій зросли на 1,6%, скраплений газ для побутових потреб подорожчав на 1,5%, тарифи на послуги з централізованого опалення підвищились на 1,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,7%, головним чином, за рахунок подорожчання послуг лікарень на 9,2% та амбулаторних послуг – на 5,7%.

Ціни в сфері транспорту підвищились на 5,0%, що в значній мірі спричинено подорожчанням проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті на 9,9% та 9,0% відповідно.

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.