Архів: 2017 |2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2017 РОКУ1

 (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 березня 2017р. становила 2384741 особу.

Упродовж січня–лютого 2017р. чисельність наявного населення області зменшилася на 1775 осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадало 66 народжених.

Соціальний захист

У січні–лютому 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 47,8 тис. домогосподарств, що становило 127,7% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях - 35,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 12,2 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–лютому 2017р. становила 48956,5 тис.грн (у січні – 23414,5 тис.грн), з неї у міських поселеннях 35607,4 тис.грн, у сільській місцевості – 13349,1 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у лютому 2017р. становив 1047,7 грн (у січні – 998,5 грн).

Крім того, у січні–лютому 2017р. 665 домогосподарствам (15,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 204 домогосподарствам, у сільський місцевості – 461 домогосподарству.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2017р. становив 2586,0 грн (у січні – 2905,9 грн).

У січні–лютому 2017р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 21849,8 тис.грн (у січні – 10311,9 тис.грн).

У січні–лютому 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1478,2 млн.грн (70,0% сум, нарахованих за цей період)

Заборгованість населення на кінець лютого 2017р. зі сплати за газопостачання становила 1476,1 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 683,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 144,7 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 84,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 27,5 млн.грн.

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій області у січні–лютому 2017р. становила 419,6 тис. осіб, що на 1,0% менше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2017р. становила 14,1 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 80,9% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних 51,9% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області порівняно з лютим 2017р. зменшився на 0,2 в.п. і на кінець березня 2017р. становив 0,9% населення працездатного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 1,7% сільського населення у працездатному віці, в міських поселеннях – відповідно 0,6%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець березня 2017р. становила 4,0 тис., що на 33,4% більше, ніж у лютому.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) зменшилося з 5 осіб на кінець лютого 2017р. до 4 осіб на кінець березня.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у березні 2017р., становила 14,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1914 грн, що дорівнює 59,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Доходи населення

У січні–лютому 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 5682 грн і порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 33,5%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися організації пов’язані з фінансовою та страховою діяльністю, підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, установи професійної, наукової та технічної діяльності, підприємства пов’язані з діяльністю у сфері інформації та телекомунікації, а серед промислових видів діяльності – підприємства по виробництву електричного устаткування, виробництву автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,1–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар`єрів, сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства, тимчасового розміщування й організації харчування, надання інших видів послуг, в установах охорони здоров`я та надання соціальної допомоги, і не перевищував 77,5% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у лютому 2017р. порівняно з січнем 2017р. становив 99,5%, з лютим 2016р. – 115,9%, у січні–лютому 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року – 116,0%.

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств області (з урахуванням економічно активних підприємств, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом) у лютому 2017р. зменшилася на 1,2% і на 1 березня 2017р. становила 49878 тис.грн.

У лютому 2017р. заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств зменшилась на 5,3% і на 1 березня 2017р. становила 10461 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у будівництві (на 1399 тис.грн).

Серед міст та районів області найсуттєвіше зменшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у м.Одеса (на 14,8%).

На 1 березня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 852 працівника економічно активних підприємств (0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 12278 грн, що у 2,2 раза перевищує середню заробітну плату за лютий 2017р.

Правопорушення

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня‑березня 2017р. обліковано 10,3 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 45,0% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 66,7% становили злочини проти власності, 7,6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,8% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,9% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,5% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,4% – злочини проти громадської безпеки, 1,9% – злочини проти правосуддя, 1,4% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,1% – злочини проти громадського порядку та моральності, 0,9% – злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), 0,9% – злочини у сфері господарської діяльності.

У січні–березні 2017р. обліковано 35 очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство, 34 умисних тяжких тілесних ушкодження, 4 зґвалтування та замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 5006, шахрайств – 904, грабежів – 560, розбоїв – 123, хабарництва – 60.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 17 осіб, які скоїли злочин у складі 4 організованих груп, закінчено 4 провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованою групою.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–березні 2017р. становила 7,5 тис. осіб, із числа яких 2,9 тис. – жінки, 417 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 89 – неповнолітніх та 45 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (77,9%) – від крадіжок, грабежів та шахрайств, серед яких (39,8%) – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 167 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 105 осіб, із числа яких 26,7% було умисно вбито, 34,3% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 8,6% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 748, з них жінки – 75, неповнолітні – 54. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 20,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 78,0% мали незняту або непогашену судимість, 16,0% вчинили злочин у групі, 6,8% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 77,0%, безробітних – 4,9%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–березні 2017р. становив 104,5% (по Україні – 103,9%).

Найбільше (на 14,8%) зросли в ціні овочі, з них суттєво (в 1,6 раза) подорожчали огірки. Приріст цін на гриби становив 20,9%, помідори – 17,6%, картоплю 16,6%. Крім цього, банани стали дорожче на 19,4%. Ціни на цукор, хліб, свіжу, охолоджену, заморожену яловичину і телятину, сир, мякий сир (творог), масло, кисломолочну продукцію зросли на 10,4–6,3%. Разом з цим, значно (на 26,4%) подешевшали яйця.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива становило 6,9%, в основному, за рахунок зростання тарифів на електроенергію на 28,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 2,0%, зокрема, послуги лікарень подорожчали на 10,3%, амбулаторні послуги – на 7,7%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 4,7% відбулось, перш за все, за рахунок подорожчання інших послуг, пов’язаних з обслуговуванням власних транспортних засобів, на 26,6%, проїзду залізничним пасажирським транспортом – на 6,5% та палива і мастил – на 5,3%.

Плата за навчання в закладах освіти підвищилась на 4,4%, у тому числі плата за утримання дітей в дошкільних закладах – на 41,1%, за навчання в середніх закладах – на 18,8%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) за січень–березень 2017р. становив 12381,2 млн.грн, що складає 104,4% обсягу січня–березня 2016р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень–березень 2017р. становив 9415,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 14,8% більше обсягу січня–березня 2016р.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–березні 2017р. порівняно з січнем–березнем 2016р. становив 92,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 93,7%, у господарствах населення – 91,6%.

За січень–березень 2017р. реалізовано на забій 15,5 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,1% менше порівняно з січнем–березнем 2016р., вироблено 59,1 тис.т молока (на 5,5% менше) та 61,1 млн.шт яєць (на 3,0% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 83,9%, 87,1% та 89,7%.

За розрахунками на 1 квітня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 185,8 тис. голів (на 4,0% менше, ніж на 1 квітня 2016р.), у тому числі корів – 96,1 тис. голів (на 3,9% менше), свиней – 305,2 тис. голів (на 15,6% менше), овець та кіз – 391,3 тис. голів (на 0,9% менше), птиці свійської – 4,0 млн. голів (на 6,4% менше). У господарствах населення утримувалось 86,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 89,7%; свиней – 65,2%, овець і кіз – 85,6%, птиці свійської – 94,0%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–березні 2017р. порівняно з січнем–березнем 2016р. збільшився в 1,6 раза, у тому числі продукції рослинництва – в 1,6 раза, продукції тваринництва – на 25,5%.

На 1 квітня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 1315,2 тис.т зерна (на 27,0% більше проти 1 квітня 2016р.), у т.ч. 530,1 тис.т пшениці (на 2,8% менше), 401,5 тис.т кукурудзи на зерно (на 29,8% більше), 329,7 тис.т ячменю (в 2,2 раза більше), 0,8 тис.т жита (на 29% більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 388,1 тис.т зерна (на 15,7% більше), у т.ч. 222,0 тис.т пшениці, 91,1 тис.т ячменю, 32,8 тис.т кукурудзи на зерно, та 0,3 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 927,1 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 264,6 тис.т (на 43,4% більше, ніж на 1 квітня 2016р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 143,8 тис.т (на 41,2% більше), а в підприємствах, що здійснюють переробку та зберігання – 120,8 тис.т (на 46,1% більше).

Промисловість

У січні–березні 2017р. порівняно з січнем–березнем 2016р. індекс промислової продукції становив 108,7%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 110,7%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 20,5%, у тому числі у виробництві олії та тваринних жирів – на 51,7%, у виробництві молочних продуктів – на 24,0%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 23,6%. Однак, зменшилися обсяги випуску продукції у виробництві готових кормів для тварин – на 45,7%, у виробництві напоїв – на 32,0%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 22,6%, м’яса та м’ясних продуктів – на 20,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 10,9%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 7,5%, інших харчових продуктів – на 0,8%.

У січні–березні 2017р. вироблено 150 т м’яса великої рогатої худоби та свиней свіжого чи охолодженого, 0,9 тис.т ковбасних виробів, 12,8 тис.т сумішей соків фруктових та овочевих, 277,1 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 1,4 тис.т молока рідкого обробленого, 342 т масла вершкового, 149 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 18,7 тис.т борошна, 9,0 тис.т круп, 17,1 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 1,4 тис.т виробів здобних, 531,1 тис.дал вина ігристого «Шампанське України», 655,0 тис.дал вина виноградного, 2953,4 тис.дал води натуральної мінеральної негазованої.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 100,6%, у тому числі: у текстильному виробництві – 140,3%, у виробництві одягу – 100,6%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 94,5%. За підсумками січня–березня 2017р. вироблено 42,4 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих, виробничих та професійних, пальт, півпальт та виробів подібних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 56,8%, у тому числі в поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – 96,0%, у виробництві паперу та паперових виробів – 73,9%, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – 48,2%.

У січні–березні 2017р. проти січня–березня 2016р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 49,1%, у тому числі у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 26,7%, фарб, лаків і подібної продукції – 106,9%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 162,8%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 129,2%, у тому числі у виробництві гумових і пластмасових виробів – 134,4%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 118,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 16,6%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 94,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 2,0%.

Будівництво

У січні–березні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1359,2 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 3 місце.

 Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем попереднього року становив 166,0%. Будівництво будівель збільшилося в 1,9 раза, у тому числі житлових – у 2,0 раза, нежитлових – на 22,1%, будівництво інженерних споруд збільшилося на 12,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 92,0% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонти – 4,9% та 3,1% відповідно.

1.            Підприємствами міст Одеси та Южного, Біляївського, Лиманського та Овідіопольського районів виконано 97,7% загального обсягу робіт по області.

Транспорт

У січні–березні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 9,4 млн.т вантажів, що на 14,3% більше, ніж у січні–березні 2016р. Вантажооборот збільшився на 10,9% і становив 16,3 млрд.ткм.

            Залізничним транспортом відправлено 7,4 млн.т вантажів, що на 11,0% більше, ніж у січні–березні 2016р. Відправлення залізної та марганцевої руди збільшилося у 2,5 раза, брухту чорних металів – в 1,9 раза, зерна і продуктів перемолу – на 46,7%, будівельних матеріалів – на 20,1%, цементу – на 8,6%. Разом з цим відправлення лісових вантажів зменшилось на 40,8%, хімічних та мінеральних добрив – на 45,2%, нафти і нафтопродуктів – на 17,0%, кам’яного вугілля – на 11,7%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–березні 2017р. перевезено 1,6 млн.т вантажів, що на 44,6% більше, ніж у січні–березні 2016р., та виконано вантажооборот в обсязі 433,3 млн.ткм, який збільшився на 24,4% порівняно з січнем–березнем 2016р.

Водним транспортом у січні–березні 2017р. перевезено 0,4 млн.т вантажів, що на 9,9% менше, ніж у січні–березні 2016р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зменшилися на 9,9% від обсягів січні–березня 2016р.

У січні–березні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 64,5 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 2,2 млрд.пас.км, що відповідно на 8,5% та на 5,8% менше від обсягів січня–березня 2016р.

            Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 27,4 млн. пасажирів, що на 13,2% менше, ніж у січні–березні 2016р. На залізничному транспорті відбулось збільшення пасажирських перевезень на 0,1%. Міським електротранспортом перевезено на 5,1% менше пасажирів, ніж у січні–березні 2016р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–лютому 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 214,6 млн.дол. США та 176,5 млн.дол.2 відповідно і, у порівнянні із січнем–лютим 2016р. збільшилися в експорті на 0,7%, і зменшилися в імпорті на 4,8%2. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 38,1 млн.дол. США2. Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 124 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 46,4 млн.дол. або 21,6% від загального обсягу експорту та зменшився порівняно із січнем–лютим 2016р. на 44,1% (у січні–лютому 2016р. – 83,0 млн.дол. або 38,9%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Італії, Нідерландів, Португалії, Польщі, Франції, Греції, Румунії, Естонії, Ірландії, Кіпру, Бельгії, Болгарії та Австрії. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Південної Африки, Пакистану, В’єтнаму,  Японії, Судану, Азербайджану, Казахстану, Іраку, Саудівської Аравії, Вірменії, Білорусі, Тунісу. У той же час скоротилися поставки до Кореї, Індонезії, Бангладеш, Киргизстану, Об’єднаних Арабських Еміратів, Канади.

Основу товарної структури експорту області складали: зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження, насіння і плоди олійних рослин, залишки і відходи харчової промисловості, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, добрива, їстівні плоди та горіхи, овочі.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 40,1 млн.дол. або 22,7% від загального обсягу та зменшився проти січня–лютого 2016р. на 16,8% .

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Італії, Іспанії, Литви, Румунії, Бельгії, Чехії, Франції, Нідерландів, Угорщини, Великої Британії. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Марокко, Йорданії, Таїланду, Тунісу, Шрі–Ланки, Мексики, Єгипту, В’єтнаму, Японії, Узбекистану. Одночасно зменшились поставки товарів з Пакистану, Казахстану, Азербайджану, Канади, Російської Федерації, Молдови.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, їстівні плоди та горіхи, мінеральні палива; нафта і продукти її перегонки, жири та олії тваринного або рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, готові харчові продукти, текстильні матеріали та текстильні вироби.

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.