Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2018 РОКУ1

 (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 лютого 2018р. становила 2383112 осіб. Упродовж січня 2018р. чисельність наявного населення області збільшилась на 37 осіб.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок міграційного приросту населення – 876 осіб, водночас зафіксовано природне скорочення – 839 осіб.

 

Ринок праці

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2018р. становила 14,7 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 84,2%.

Із загальної кількості безробітних 48,5% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області порівняно з січнем 2018р. залишився без змін і на кінець лютого 2018р. становив 1,0% населення працездатного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 1,9% сільського населення у працездатному віці, в міських поселеннях – відповідно 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в лютому 2018р., становила 12,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2336 грн, що дорівнює 62,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, в лютому 2018р. порівняно з січнем п.р. збільшилася на 22,4% і на кінець місяця становила 4037 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по Одеській області залишилось на рівні 4 осіб на кінець лютого 2018р.

 

Доходи населення

У січні 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 7228 грн і порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 27,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; фінансова та страхова діяльність; державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,8–1,1 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів; тимчасовому розміщуванні й організації харчування; наданні інших видів послуг; сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві; охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги, будівництві і не перевищував 74,0% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. становив 85,9%, з січнем 2017р. – 110,9%.

У січні 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 0,1% і на 1 лютого 2018р. становила 48513 тис.грн.

На 1 лютого 2018р. основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість (64,3% загальної суми боргу), будівництво (14,8%) та операції з нерухомим майном (9,5%). При цьому, значна сума боргу по заробітній платі спостерігалась на підприємствах м.Одеса (96,1%).

На 1 лютого 2018р. вчасно не отримали заробітну плату 485 працівників економічно активних підприємств (0,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 17582 грн, що у 2,4 раза перевищує середню заробітну плату за січень 2018р.

 

Соціальний захист

У січні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 10,9 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях - 5,0 тис., у сільській місцевості - 5,9 тис. домогосподарств. 

Сума призначених субсидій у січні п.р. становила 15092,6 тис.грн, із неї у міських поселеннях 5682,4 тис.грн, у сільській місцевості – 9410,2 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні п.р. становив 1381,1 грн (у грудні 2017р. – 548,7 грн).

Крім того, у січні 2018р. 52 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 20 домогосподарствам, у сільський місцевості – 32.

Середній розмір призначеної у січні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 5042,3 грн (у грудні 2017р. – 3353,6 грн).

У січні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 31992,2 тис.грн.

У січні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 625,4 млн.грн (62,2% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення на кінець січня 2018р. становила: зі сплати за постачання природного газу – 1763,6 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 688,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 217,6 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 97,9 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 30,7 млн.грн., з оплати постачання електричної енергії – 433,3 млн.грн.

Правопорушення

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня-лютого 2018р. обліковано 6,1 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 44,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 61,5% становили злочини проти власності, 7,4% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 6,7% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,0% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,0% – злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, 2,3% – злочини проти правосуддя, 1,8% – злочини проти громадської безпеки, 1,3% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,1% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,0% – злочини у сфері господарської діяльності.

У січні-лютому 2018р. обліковано умисних тяжких тілесних ушкоджень – 22, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 13, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 8.

Кількість випадків крадіжок становила 2702, шахрайств – 423, грабежів – 250, розбоїв – 44, хабарництва – 36.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 11 осіб, які скоїли злочин у складі 2 організованих груп та злочинних організацій, закінчено 2 провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні-лютому 2018р. становила 4,1 тис. осіб, із числа яких 1504 – жінки, 208 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 36 – неповнолітніх та 20 осібдіти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (75,4%) – від крадіжок, шахрайств та грабежів, серед яких (38,7%) – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 110 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 55 осіб, із числа яких 47,3% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 20,0% було умисно вбито, 7,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 477, з них жінки – 67, неповнолітні – 26. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 17,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 55,4% мали незняту або непогашену судимість, 9,2% вчинили злочин у групі, 7,5% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 84,9%, безробітних – 3,1%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі у січні–лютому 2018р. становив 9999,3 млн.грн, що на 9,1% більше обсягу січня–лютого 2017р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2018р. становив 7674,3 млн.грн і збільшився проти січня–лютого 2017р. на 9,9%, проти січня 2018р. – зменшився на 4,7%.

Сільське господарство

У січні–лютому 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–лютим 2017р. становив 95,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 97,0%, у господарствах населення – 94,5%.

У господарствах усіх категорій у січні–лютому 2018р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 10,6 тис.т (у порівнянні з січнем–лютим 2017р. на 6,5% менше), молока – 32,9 тис.т (менше на 4,9%), яєць – 28,9 млн.шт (менше на 11,6%).

За розрахунками, на 1 березня 2018р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 169,1 тис. голів (на 3,3% менше, ніж на 1 березня 2017р.), у тому числі корів – 94,5 тис. голів (на 1,6% менше), свиней – 236,9 тис. голів (на 19,1% менше), овець та кіз – 365,1 тис. голів (на 3,1% менше), птиці свійської – 3,7 млн. голів (на 9,2% менше).

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. на 32,4% більше, у тому числі продукції рослинництва – на 33,7%, продукції тваринництва – на 16,2%.

На 1 березня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 1636,9 тис.т зерна (на 20,9% більше проти 1 березня 2017р.), у т.ч. 686,8 тис.т пшениці, 658,5 тис.т кукурудзи на зерно, 191,6 тис.т ячменю, 0,6 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 561,0 тис.т зерна (на 7,4% більше), у т.ч. 323,7 тис.т пшениці, 91,9 тис.т ячменю, 70,0 тис.т кукурудзи на зерно. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 1075,9 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 368,4 тис.т (на 6,4% більше, ніж на 1 березня 2017р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 168,7 тис.т (на 7,4% менше), а в підприємствах, що здійснюють переробку та зберігання – 199,7 тис.т (на 21,6% більше, ніж торік).

Промисловість

У січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. індекс промислової продукції становив 101,3%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 102,1%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–лютому 2018р. проти січня–лютого 2017р. обсяг випуску продукції зменшився на 3,0%, у тому числі у виробництві напоїв – на 22,8%, готових кормів для тварин – на 16,1%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 11,6%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 7,1%, олії та тваринних жирів – на 3,4%, м’яса та м’ясних продуктів – на 1,7%. Однак, збільшилися обсяги випуску продукції у переробленні та консервуванні фруктів і овочів у 1,6 раза, у виробництві інших харчових продуктів – на 33,9%, молочних продуктів – на 26,2%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 13,3%.

У січні–лютому 2018р. вироблено 43 т свинини свіжої чи охолодженої - туші, напівтуші, 629 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м'яса, субпродуктів чи крові, 10485,9 тис.л сумішей соків фруктових та овочевих, 150,6 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 979 т молока та вершків незгущених без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, 357 т масла вершкового жирністю не більше 85%, 109 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 109 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 11,9 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 10,4 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 92,4 тис.дал вина ігристого «Шампанське України».

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 78,4%, у тому числі: у текстильному виробництві – 88,3%, у виробництві одягу – 84,7%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 68,9%. За підсумками січня–лютого 2018р. вироблено 15,9 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, пальт та плащів, жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 115,5%.

У січні–лютому 2018р. проти січня–лютого 2017р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 276,5%. На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 119,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 114,6%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 102,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 3,4%.

 

Будівництво

У січні–лютому 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 584,5  млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 7 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–лютим 2017р. становив 61,1%. Будівництво будівель зменшилось  на 46,4%, у тому числі житлових – на 59,6%, нежитлових – збільшилось на 28,1%, будівництво інженерних споруд зменшилось на 13,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 86,2% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 7,2% та 6,6% відповідно.

 

Транспорт

У січні–лютому 2018р. підприємствами транспорту перевезено 6,5 млн.т вантажів, що на 11,2% більше, ніж у січні–лютому 2017р. Вантажооборот збільшився на 4,5% і становив 10,5 млрд.ткм.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем–лютим 2017р. зросло. Зокрема, відправлення коксу збільшилося у 18,0 раза, кам’яного вугілля – у 1,8 раза, цементу – на 48,1%, брухту чорних металів – на 46,6%, залізної і марганцевої руди – на 20,2%, будівельних матеріалів – на 5,1%. Разом з цим відправлення нафти і нафтопродуктів зменшилось на 81,2%, чорних металів – на 33,3%, зерна і продуктів перемолу – на 26,0%, лісових вантажів – на 5,9%, хімічних та мінеральних добрив – на 0,5%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–лютому 2018р. перевезено 1,2 млн.т вантажів, що на 24,4% більше, ніж у січні–лютому 2017р., та виконано вантажооборот в обсязі 344,6 млн.ткм, який збільшився на 30,7% порівняно з січнем–лютим 2017р.

У січні–лютому 2018р. послугами пасажирського транспорту скористалися 42,5 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 1506,2 млн.пас.км, що відповідно на 3,9% та на 5,1% більше від обсягів січня–лютого 2017р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 17,4 млн. пасажирів, що на 4,9% менше, ніж у січні–лютому 2017р. Міським електротранспортом перевезено на 12,8% більше пасажирів, ніж у січні–лютому 2017р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні 2018р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 144,7 млн.дол. та 101,2 млн.дол. США² відповідно і, у порівнянні з січнем 2017р., експорт та імпорт збільшився на 51,5% та 28,8%² відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 43,5 млн.дол.США². Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 120 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 45,1 млн.дол., або 31,2% від загального обсягу експорту, та збільшився проти січня 2017р. у 2,1 раза (у січні 2017р. – 21,8 млн.дол. або 22,9%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Італії, Нідерландів, Іспанії, Польщі, Великої Британії, Греції, Франції. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Бангладеш, Лівії, Туркменістану, Сомалі, Швейцарії.

Основу товарної структури експорту області складали: жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури, недорогоцінні метали та вироби з них, готові харчові продукти.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 19,0 млн.дол. або 18,8% від загального обсягу та збільшився проти січня 2017р. на 0,3% (у січні 2017р. – 18,9 млн.дол. або 24,0%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Іспанії, Італії, Словаччини, Литви. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Канади, Філіппін, Колумбії, Грузії, Пакистану. Одночасно зменшились поставки товарів з Швейцарії, Саудівській Аравії, Шрі–Ланки, Індонезії.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: продукти рослинного походження, машини, обладнання та механізми, недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2018р. як по області, так і по Україні був однаковим і становив 102,4%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 2,8%. Значно (на 12,5%) зросли ціни на овочі, зокрема, на 38,1% – на буряк, на 35,1% – білокачанну капусту, на 21,4% – помідори, на 17,9% – моркву, на 12,6% – огірки. При загальному підвищенні цін на фрукти на 11,7%, банани стали дорожче на 39,1%. Крім цього, на 7,0–2,9% підвищились у ціні хліб, свіжі, охолоджені і заморожені риба та яловичина і телятина, кондитерські вироби з борошна. Поряд з цим, на 6,4–3,1% подешевшали сало, оливкова олія, цукор та шоколад.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби становив 2,2%, у т.ч. на тютюнові вироби – 2,8%, алкогольні напої – 1,5%.

Незначне (на 0,3%) підвищення цін зафіксовано за групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива, у т.ч. тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій зросли на 1,6%, скраплений газ для побутових потреб подорожчав на 1,5%, тарифи на послуги з централізованого опалення підвищились на 1,4%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 2,8%, головним чином, за рахунок подорожчання послуг лікарень на 6,1% та амбулаторних послуг – на 4,0%.

Підвищення цін у сфері транспорту становило 5,4%, що обумовлено, насамперед, подорожчанням проїзду автодорожнім пасажирським транспортом – на 8,4% та палива і мастил – на 6,8%.

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.