Архів: 2017 |2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2017 РОКУ1

(повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 лютого 2017р. становила 2385369 осіб.

Упродовж січня 2017р. чисельність наявного населення області зменшилася на 1147 осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадало 63 народжених.

Соціальний захист

У січні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 23,4 тис. домогосподарств, що становило 120,4% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 17,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості 5,9 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2017р. становила 23414,5 тис.грн, з неї у міських поселеннях 16570,2 тис.грн, у сільській місцевості – 6844,3 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у січні 2017р. становив 998,5 грн (у грудні 2016р. – 609,5 грн).

Крім того, у січні 2017р. 493 домогосподарствам (37,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 165 домогосподарствам, у сільський місцевості – 328 домогосподарствам.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2017р. становив 2905,9 грн (у грудні 2016р. – 2240,4 грн).

У січні 2017р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 10311,9 тис.грн (у грудні 2016р. – 67592,7 тис.грн).

У січні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 692,3 млн.грн (54,2% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення на кінець січня 2017р. становила: зі сплати за газопостачання – 1427,6 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 684,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 140,5 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 86,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 27,2 млн.грн, за електроенергію – 376,4 млн.грн.

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій області у січні 2017р. становила 417,6 тис. осіб, що на 1,6% менше, ніж у грудні 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2017р. становила 16,2 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 83,7% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних 48,1% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області порівняно з січнем 2017р. залишився без змін і на кінець лютого 2017р. становив 1,1% населення працездатного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 2,1% сільського населення у працездатному віці, в міських поселеннях – відповідно 0,6%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець лютого 2017р. становила 3,0 тис., що на 14,3% більше, ніж у січні.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) зменшилося з 6 осіб на кінець січня 2017р. до 5 осіб на кінець лютого.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у лютому 2017р., становила 13,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1800 грн, що на 43,7% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Доходи населення

У січні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 5666 грн і порівняно з січнем 2016р. збільшився на 32,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися підприємства по виробництву електричного устатковання; підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, по виробництву автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, організації, пов’язані з фінансовою та страховою діяльністю, підприємства по виробництву комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,5–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур`єрської діяльності, добувної промисловості і розроблення кар`єрів, сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства, тимчасового розміщування й організації харчування, надання інших видів послуг, охорони здоров`я та надання соціальної допомоги, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, не перевищував 77,1% від середнього рівня по економіці області.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2017р. порівняно з груднем 2016р. становив 85,5%, з січнем 2016р. – 116,1%.

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств області (з урахуванням економічно активних підприємств, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом) протягом січня 2017р. збільшилася на 5,4% і на 1 лютого 2017р. становила 50469 тис.грн.

Упродовж січня 2017р. заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств збільшилась на 31,3% і на 1 лютого 2017р. становила 11051 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у будівництві (на 1447 тис.грн).

Серед міст та районів області найсуттєвіше збільшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у м.Одеса (на 34,0%).

На 1 лютого 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 673 працівника економічно активних підприємств (0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 16420 грн, що у 2,9 раза перевищує середню заробітну плату за січень 2017р.

Правопорушення

За повідомленням прокуратури Одеської області, протягом січня–лютого 2017р. обліковано 7,3 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 37,3%  – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 68,4% становили злочини проти власності, 7,4% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,3% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,7% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,3% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,0% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,0% – злочини проти громадської безпеки, 1,8% – злочини проти правосуддя, 1,4% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,1% – злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), 0,8% – злочини у сфері господарської діяльності.

У січні–лютому 2017р. обліковано умисних тяжких тілесних ушкоджень – 26, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 25, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 4.

Кількість випадків крадіжок становила 3673, шахрайств – 686, грабежів – 379, розбоїв – 73, хабарництва – 36.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 7 осіб, які скоїли злочин у складі 1 організованої групи, закінчено 1 кримінальне провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованою групою.

Кількість потерпілих від злочинів у січні 2017р. становила 5,3 тис. осіб, із числа яких 2,1 тис. – жінки, 301 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп,
55 – неповнолітніх та 23 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (80,0%) – від крадіжок, грабежів та шахрайств, серед яких (39,8%) – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 102 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 72 особи, із числа яких 29,2% було умисно вбито, 29,2% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 9,7% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 349, з них жінки – 28, неповнолітні – 30. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 20,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 80,0% мали незняту або непогашену судимість, 15,5% вчинили злочин у групі, 6,9% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 75,1%, безробітних – 5,7%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2017р. становив 102,4% (по Україні – 102,1%).

Найбільше (на 15,8%) зросли в ціні овочі, з них суттєво подорожчали огірки та помідори: в 1,6 раза та 1,5 раза відповідно. Приріст цін на картоплю становив 17,5%. Крім цього, зросли ціни на хліб, банани, цукор, свіжу, охолоджену, заморожену яловичину і телятину, кисломолочну продукцію, сир, мякий сир (творог), масло, продукти переробки зернових, свіжу, охолоджену та заморожену рибу, сметану на 8,13,6%. Разом з цим, значно (на 20,3%) подешевшали яйця.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 1,9%, зокрема, на послуги лікарень – на 9,9%, амбулаторні послуги – на 5,6%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 4,2% відбулось, перш за все, за рахунок подорожчання інших послуг, пов’язаних з обслуговуванням власних транспортних засобів на 26,1% та палива і мастил – на 5,2%.

Послуги закладів освіти подорожчали на 4,3%, у тому числі плата за утримання дітей в дошкільних закладах підвищилась на 40,0%, за навчання в середніх закладах – на 18,8%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) за січень–лютий 2017р. становив 7646,3 млн.грн, що складає 101,2% обсягу січня–лютого 2016р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень–лютий 2017р. становив 5814,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 0,4% менше обсягу січня–лютого 2016р.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січнілютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. становив 91,5%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 91,7%, у господарствах населення – 91,4%.

За січень–лютий 2017р. реалізовано на забій 11,3 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,3% більше порівняно з січнем–лютим 2016р., вироблено 34,6 тис.т молока (на 5,4% менше) та 32,7 млн.шт яєць (на 4,4% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 85,8%, 86,1% та 90,2%.

За розрахунками на 1 березня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 174,9 тис. голів (на 4,7 % менше, ніж на 1 березня 2016р.), у тому числі корів – 96,0 тис. голів (на 4,0% менше), свиней – 292,7 тис. голів (на 16,8% менше), овець та кіз – 376,8 тис. голів (на 1,3% менше), птиці всіх видів – 4,1 млн. голів (на 8,4% менше). У господарствах населення утримувалось 85,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 89,7%; свиней – 64,0%, овець і кіз – 85,5%, птиці всіх видів – 94,2%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–лютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. збільшився на 44,1%, у тому числі продукції рослинництва – на 45,8%, продукції тваринництва – на 25,9%.

На 1 березня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 1353,6 тис.т зерна (на 3,7% більше проти 1 березня 2016р.), у т.ч. 526,2 тис.т пшениці (на 11,9% менше), 452,7 тис.т кукурудзи на зерно (на 9,6% менше), 309,5 тис.т ячменю (в 1,8 раза більше), 0,8 тис.т жита (на 3,2% більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 522,2 тис.т зерна (на 24,1% більше), у т.ч. 296,3 тис.т пшениці, 125,4 тис.т ячменю, 47,2 тис.т кукурудзи на зерно, та 0,4 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 831,4 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 346,3 тис.т (на 1,7 раза більше, ніж на 1 березня 2016р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 182,1 тис.т (в 1,6 раза більше), а в підприємствах, що здійснюють переробку та зберігання – 164,2 тис.т (в 1,9 раза більше).

Промисловість

У січні–лютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. індекс промислової продукції становив 109,0%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 111,3%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 14,9%, у тому числі у виробництві молочних продуктів – на 74,8%, у виробництві олії та тваринних жирів – на 42,0%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 22,0%. Однак, зменшилися обсяги випуску продукції у виробництві готових кормів для тварин – на 50,8%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 40,0%, у виробництві напоїв – на 25,0%, м’яса та м’ясних продуктів – на 24,1%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 12,3%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 2,4%, інших харчових продуктів – на 0,2%.

У січні–лютому 2017р. вироблено 111 т м’яса великої рогатої худоби та свиней свіжого чи охолодженого, 604 т ковбасних виробів, 5,9 тис.т соків фруктових та овочевих, 176,3 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 880 т молока рідкого обробленого, 212 т масла вершкового, 99 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 13,4 тис.т борошна, 5,3 тис.т круп, 11,0 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 943 т виробів здобних, 519,7 тис.дал вина ігристого «Шампанське України», 425,1 тис.дал вина виноградного, 184,4 тис.дал води натуральної мінеральної негазованої.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 100,4%, у тому числі: у текстильному виробництві – 183,0%, у виробництві одягу – 105,1%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 86,3%. За підсумками січня–лютого 2017р. вироблено 29,2 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих, виробничих та професійних, пальт, півпальт та виробів подібних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 47,8%, у тому числі в поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – 94,4%, у виробництві паперу та паперових виробів – 76,7%, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – 38,7%.

У січні–лютому 2017р. проти січня–лютого 2016р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 33,5%, у тому числі у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 0,1%, фарб, лаків і подібної продукції – 112,2%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 199,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 131,7%, у тому числі у виробництві гумових і пластмасових виробів – 132,1%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 130,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 21,6%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 111,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 2,5%.

Будівництво

У січні–лютому 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 767,8 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 4 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–лютим минулого року становив 168,1%. будівництво будівель збільшилося в 1,9 раза, у тому числі житлових – в 1,9 раза, нежитлових – в 1,7 раза.,будівництво інженерних споруд збільшилося на 18,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 94,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 3,4% та 2,6% відповідно.

Підприємствами міст Одеси та Южного, Біляївського, Лиманського та Овідіопольського районів виконано 98,1% загального обсягу робіт по області.

Транспорт

У січні–лютому 2017р. підприємствами транспорту перевезено 5,8 млн.т вантажів, що на 15,8% більше, ніж у січні–лютому 2016р. Вантажооборот збільшився на 9,4% і становив 10,0 млрд.ткм.

            Залізничним транспортом відправлено 4,6 млн.т вантажів, що на 13,7% більше, ніж у січні–лютому 2016р. Відправлення залізної та марганцевої руди збільшилося у 3,8 раза, брухту чорних металів – в 1,6 раза, зерна і продуктів перемолу – на 48,3%, будівельних матеріалів – на 35,0%, чорних металів – на 26,3%. Разом з цим відправлення лісових вантажів зменшилось на 43,3%, хімічних та мінеральних добрив – на 35,7%, цементу – на 6,9%, нафти і нафтопродуктів – на 2,5%, камяного вугілля – на 1,3%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–лютому 2017р. перевезено 955,3 тис.т вантажів, що на 47,1% більше, ніж у січні–лютому 2016р., та виконано вантажооборот в обсязі 263,7 млн.ткм, який збільшився на 23,2% порівняно з січнем–лютим 2016р.

Водним транспортом у січні–лютому 2017р. перевезено 213,9 тис.т вантажів, що на 26,0% менше, ніж у січні–лютому 2016р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом збільшилися на 26,2% від обсягів січні–лютого 2016р.

У січні–лютому 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 40,9 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 1433,1 млн.пас.км, що відповідно на 6,0% та на 2,0% менше від обсягів січня–лютого 2016р.

            Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 18,3 млн. пасажирів, що на 10,2% менше, ніж у січні–лютому 2016р. На залізничному транспорті відбулось збільшення пасажирських перевезень на 1,2%. Міським електротранспортом перевезено на 2,7% більше пасажирів, ніж у січні–лютому 2016р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 111,4 млн.дол. США та 77,62 млн.дол. відповідно і, у порівнянні із січнем 2016р. збільшилися в експорті на 34,6%, і зменшилися в імпорті на 13,5%2. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 33,82 млн.дол. США. Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 107 країни світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 24,5 млн.дол. або 22,0% від загального обсягу експорту та зменшився порівняно із січнем 2016р. на 33,3% (у січні 2016р. – 36,7 млн.дол. або 44,3%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Італії, Нідерландів, Ірландії, Португалії, Румунії, Греції, Естонії, Німеччини, Франції, Литви. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Південної Африки, Азербайджану, Пакистану, Індії, Японії, В’єтнаму, Іраку, Ірану, Казахстану, Вірменії, Саудівської Аравії, Узбекистану, Російської Федерації, Туреччини, США та Білорусі. У той же час скоротилися поставки до Китаю, Туркменістану, Киргизстану, Панами, Алжиру, Єгипту та Ізраїлю.

Основу товарної структури експорту області складали: зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження, насіння і плоди олійних рослин, добрива, залишки і відходи харчової промисловості, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, їстівні плоди та горіхи, овочі, недорогоцінні метали та вироби з них, продукти неорганічної хімії.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 17,7 млн.дол. або 22,8% від загального обсягу та зменшився проти січня 2016р. на 29,6% .

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Литви, Іспанії, Румунії, Бельгії, Португалії, Австрії, Чехії, Франції, Нідерландів, Великої Британії. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Південної Африки, Бангладеш, Шрі–Ланки, Єгипту, Китаю, Індії, Японії, США, Грузії, В’єтнаму.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, їстівні плоди та горіхи, мінеральні палива; нафта і продукти її перегонки, жири та олії тваринного або рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, готові харчові продукти.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку області з початку інвестування, на 31 грудня 2016р. становив 1331,3 млн.дол. США, що на 0,1% перевищує обсяг інвестицій на початок 2016р., та в розрахунку на одну особу складає 560,0 дол. США. З країн ЄС унесено 812,3 млн.дол. США (61,0% загального обсягу) та з інших країн світу – 519,0 млн.дол. США (39,0%).

У 2016р. в економіку Одеської області іноземними інвесторами вкладено 56,4 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку області були Кіпр, Сінґапур, Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, США, Монако, Франція, якими було вкладено 81,1% прямих інвестицій від їх загального обсягу по області.

Пріоритетними для інвестування були підприємства промисловості, у яких зосереджено 39,4% загального обсягу прямих інвестицій, у тому числі у переробній – 25,3%. У підприємствах та організаціях транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності акумульовано 22,6% прямих інвестицій; організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 13,4%; в установах фінансової та страхової діяльності – 10,3%; у сфері професійної, наукової та технічної діяльності – 3,7%.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 31 грудня 2016р. становив 17,7 млн.дол. США. Прямі інвестиції з області здійснено до 12 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Латвії (92,1%).

 

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період, згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.