Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ 2020 РОКу1  (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2020р. становила 2377,2 тис.осіб. Упродовж 2019р. чисельність наявного населення області зменшилась на 3078 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення населення – 12153 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 9075 осіб.

Оплата праці та соціально-трудові відносини

У січні–грудні 2019р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 9246 грн і порівняно з відповідним періодом 2018р. збільшився на 15,4%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, професійна, наукова та технічна діяльність, інформація та телекомунікації, а серед промислових видів діяльності – виробництво електричного устатковання, виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,2–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів, поштовій та кур’єрській діяльності, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажу машин і устатковання, а також виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції і не перевищував 69,0% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні–грудні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 107,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за 2019р. зменшилася на 25,6%, або на 16300 тис.грн, і на 1 січня 2020р. становила 47308 тис.грн, що дорівнює 1,0% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2019р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–грудня 2019р. зменшилася на 39,5%, або на 10131 тис.грн, і на 1 січня 2020р. становила 15513 тис.грн.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, на
1 січня 2020р. становила 955 осіб, або 0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 16244 грн, що в 1,5 раза більше середньої заробітної плати за грудень 2019р.

Соціальний захист

У січні–грудні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 209,0 тис. домогосподарств, із них у міській місцевості - 130,9 тис., у сільській місцевості – 78,1 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–грудні 2019р. становила 57837,9 тис.грн, з неї у міській місцевості – 39666,6 тис.грн, у сільській місцевості – 18171,3 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2019р. становив 356,8 грн (у листопаді – 296,2 грн).

Крім того, у січні–грудні 2019р. 32,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міській місцевості – 6,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 25,3 тис.

Середній розмір призначеної у грудні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3407,7 грн (у листопаді 2019р. – 3245,6 грн).

У січні–грудні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 105517,6 тис.грн.

Населені пункти та житло

У грудні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 579,4 млн.грн, що становило 68,0% нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – 296,8 млн.грн.

На кінець грудня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 2780,7 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 736,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 326,8 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 154,0 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 48,1 млн.грн, за постачання електричної енергії – 440,8 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) у січні 2020р. становив 6697,1 млн.грн, що на 10,9% більше обсягу січня 2019р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2020р. становив 5052,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,5% більше обсягу січня 2019р.

Сільське господарство

У січні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем 2019р. становив 94,3%, у тому числі у підприємствах – 94,1%, у господарствах населення – 94,4%.

У господарствах усіх категорій у 2019р (за попередніми даними) виробництво зернових та зернобобових культур становило 3725,3 тис.т (у масі після доробки), що на 13,8% менше, ніж у 2018р., з них пшениці – 1999,3 тис.т (на 15,1% менше), ячменю – 1013,6 тис.т (на 10,7% менше), кукурудзи на зерно – 607,4 тис.т (на 15,4% менше), культур зернобобових – 56,8 тис.т (на 18,0% менше). Середня врожайність зерна становила 31,1 ц с 1 га.

Виробництво соняшнику становило 686,7 тис.т, що на 22,5% менше порівняно із 2018 р., ріпаку – 371,7 тис.т (на 7,1% більше), сої – 12,1 тис.т (на 24,1% менше).

У господарствах усіх категорій у січні 2020р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 5,0 тис.т (у порівнянні з січнем 2019р. на 15,1% менше), молока – 14,7 тис.т (менше на 2,9%), яєць – 9,8 млн.шт (менше на 19,4%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 84,0%, 84,4% та 87,8%.

За розрахунками, на 1 лютого 2020р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 145,7 тис. голів (на 6,4% менше, ніж на 1 лютого 2019р.), у тому числі корів – 88,1 тис. голів (на 5,2% менше), свиней – 136,2 тис. голів (на 21,1% менше), овець та кіз – 295,5 тис. голів (на 10,3% менше), птиці свійської – 2,4 млн. голів (на 17,4% менше). У господарствах населення утримувалось 87,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 91,1%; свиней – 54,0%, овець і кіз – 87,7%, птиці всіх видів – 96,6%.

Обсяг власно виробленої аграрної продукції, реалізованої підприємствами, у січні 2020р. порівняно з січнем 2019р. на 1,8% більше, у тому числі продукції рослинництва – на 3,2% більше, тваринництва – на 14,8% менше.

На 1 лютого 2020р. у підприємствах, які займаються вирощуванням культур зернових та зернобобових, зберігалося 534,5 тис.т зерна (на 5,5% менше, ніж на 1 лютого 2019р.), у тому числі 266,2 тис.т пшениці, 124,0 тис.т ячменю, 79,5 тис.т кукурудзи на зерно. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 918,0 тис.т зерна (на 10,3% більше), у тому числі 220,3 тис.т пшениці, 560,6 тис.т кукурудзи на зерно, 136,1 тис.т ячменю.

Запаси насіння соняшнику у підприємствах, які займаються вирощуванням, зберігалось 126,2 тис.т (на 27,2% менше, ніж торік), в підприємствах, що займаються зберіганням та переробленням – 172,2 тис.т (на 46,7% більше).

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 20648,9 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівняних цінах на 1,7% менше від обсягу капітальних інвестицій у січні–грудні 2018р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (96,1% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, у тому числі у нежитлові будівлі – 25,5% усіх інвестицій, у житлові будівлі – 13,9% та 13,6% – в інженерні споруди.  Інвестиції у придбання машин і обладнання та транспортних засобів становили 39,5% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 62,0% усіх коштів. Частка кредитів банків та інших позик становила 3,4%.

За рахунок державного та місцевого бюджетів освоєно 24,2% усіх вкладень. Частка коштів населення на будівництво житла становила 8,2%.

Пріоритетними напрямками інвестування залишилися такі види діяльності як транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; будівництво; сільське, лісове та рибне господарство у які було спрямовано, відповідно 19,6%, 14,6% та 9,0% капітальних інвестицій області.

Підприємствами промислових видів діяльності освоєно 3094,1 млн.грн, або 15,0% від загального обсягу інвестицій по області. При цьому 61,1% коштів, спрямованих у розвиток промисловості, освоєно підприємствами переробної промисловості, 36,1% – підприємствами з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

На будівництві житла освоєно 2874,1 млн.грн капітальних інвестицій, з них 20,3% освоєно населенням на будівництві індивідуальних житлових будинків.

Промисловість

У січні 2020р. порівняно з січнем 2019р. індекс промислової продукції становив 106,1%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 107,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні 2020р. проти січня 2019р. одержано приріст продукції 15,6%, у тому числі у виробництві інших харчових продуктів (40,8%), олії та тваринних жирів (28,0%), у переробленні та консервуванні фруктів і овочів (6,5%). Разом із цим скоротився випуск у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів на 37,7%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 33,6%, м’яса та м’ясних продуктів – на 30,4%, напоїв – на 22,2%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 21,3%, у виробництві молочних продуктів – на 16,0%, готових кормів для тварин – на 9,3%.

У січні 2020р. вироблено 48,2 т свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 125,1 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 3,1 млн.л сумішей соків фруктових та овочевих, 82,7 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 488,5 т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 39,8 т масла вершкового жирністю не більше 85%, 28,1 т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 44,9 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 4,4 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 3,5 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 36,9 тис.дал вина ігристого зі свіжого винограду (крім вина «Шампанське»; уключаючи «Шампанське України»).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 77,5%, у тому числі: у текстильному виробництві – 80,9%, виробництві одягу – 84,7%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 71,0%. У січні 2020р. вироблено 13,1 тис. брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 1,8 тис. пальт та плащів жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 67,2%.

У січні 2020р. проти січня 2019р. спостерігалося збільшення обсягів у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 9,0 раза, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 10,9%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 1,4%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 3,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 97,7%.

Будівництво

У січні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 395,4 млн.грн.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2019р. становив 70,4%.

У січні 2020р. порівняно із січнем 2019р. обсяги будівництва зменшилися на 29,6%, у т.ч. із будівництва будівель на 27,5% (житлових – на 37,6%), будівництва інженерних споруд – на 31,7%. Водночас, обсяги будівництва нежитлових будівель збільшилися на 10,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 64,3 % від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонти (капітальний та поточний) – 35,7%.

У 2019р. по Одеській області прийнято в експлуатацію 1087,2 тис.м2 загальної площі житла (нове будівництво). Більше половини (74,6%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома й більше квартирами.

Обсяги прийнятих в експлуатацію житлових будівель порівняно з 2018р збільшилась в 1,9 раза.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 713,6 тис.м2 загальної площі житла (65,6% загального обсягу), у сільській місцевості – 373,6 тис.м2 (34,4%).

Крім того, у 2019р. по області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 79,9 тис.м2.

Транспорт

У січні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 3,5 млн.т вантажів, що на 17,9% більше, ніж у січні 2019р. Вантажообіг збільшився на 7,3% і становив 5,4 млрд.ткм.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем 2019р. збільшилося. Зокрема, відправлення хімічних та мінеральних добрив зросло на 10,4%, будівельних матеріалів – на 9,1%. Разом з цим відправлення чорних металів скоротилося на 87,5%, лісових вантажів – на 50,0%, цементу – на 18,2%, зерна і продуктів перемолу – на 12,1%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні 2020р. перевезено 0,9 млн.т вантажів, що на 69,2% більше, ніж у січні 2019р., та виконано вантажообіг в обсязі 168,2 млн.ткм, який збільшився на 3,1% порівняно з січнем 2019р.

У січні 2020р. послугами пасажирського транспорту скористалися 22,8 млн пасажирів, виконано пасажирообіг в обсязі 814,4 млн.пас.км, що відповідно на 9,7% та на 7,4% більше від обсягів січня 2019р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 7,3 млн пасажирів, що на 10,4% менше, ніж у січні 2019р. Міським електротранспортом перевезено на 24,5% більше пасажирів, ніж у січні 2019р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2019р. експорт товарів становив 1384,2 млн.дол. США, імпорт1904,4 млн.дол. 2. Порівняно з 2018р. експорт зменшився на 17,0% (на 284,1 млн.дол.), імпорт збільшився – на 22,4%2 (на 348,2 млн.дол.).  Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 520,22 млн.дол. (у 2018р. сальдо позитивне 112,2 млн.дол. США).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із 2018р. збільшилась частка овочів, зернових культур, їстівних плодів та горіхів, насіння і плодів олійних рослин, алкогольних і безалкогольних напоїв та оцту, добрива, текстильних матеріалів та текстильних виробів, електричних машин. Натомість зменшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, недорогоцінних металів та виробів з них, суден.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 354,5 млн.дол. або 25,6% від загального обсягу експорту (у 2018р. – 461,4 млн.дол. або 27,7% та зменшення проти 2018р. на 106,9 млн.дол, або 23,2%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості – 63,1% від загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них – 10,1%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 9,9%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 7,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до, Італії, Іспанії, Нідерландів, Німеччини, Болгарії, Франції, Бельгії, Румунії, Великої Британії, Чехії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Єгипту, Російської Федерації, Китаю, Малайзії, Бангладеш, Молдови, Білорусії.

Серед інших країн–партнерів експорт товарів збільшився до Бразилії – у 8,7 раза, Канади – у 5,0 раза, Непалу – у 4,5 раза, Бангладеш – у 2,8 раза, Єгипту – у 2,3 раза, Тайваню, Алжиру та Катару – по 2,2 раза, Ефіопії – у 1,9 раза, Нової Зеландії – у 1,8 раза. Зменшився до Японії – на 90,4%, Саудівської Аравії – на 84,9%, Маршаллових Островів – на 66,2%, Пакистану – на 64,4%, Філіппін – на 63,3%, Індії – на 52,7%, Індонезії – на 51,2%, Російської Федерації – на 50,2%, Китаю – на 47,8%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка добрив, виробів зі шкіри, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, пластмаси, полімерних матеріалів, чорних металів та виробів з чорних металів, іграшок.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 467,8 млн.дол, або 24,6% від загального обсягу (у 2018р. – відповідно 378,2 млн.дол. та 24,3%) та збільшився проти 2018р. на 89,6 млн.дол, або 23,7%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів з країн ЄС складали: машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 23,5%, мінеральні продукти – 17,3%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 13,5%, засоби наземного транспорту, крім залізничного – 9,0%, готові харчові продукти – 8,1%, пластмаси, полімерні матеріали – 5,9%, недорогоцінні метали та вироби з них – 4,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Греції, Іспанії, Болгарії, Франції, Угорщини, Бельгії, Литви, Словаччини, Великої Британії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Туреччини, Російської Федерації, США, Індонезії, Білорусі, Індії, Японії, Молдови, В’єтнаму.

Порівняно з 2018р. імпорт товарів серед інших країн–партнерів збільшився з Пакистану – у 2,9 раза, Азербайджану – у 2,2 раза, Саудівської Аравії – у 2,1 раза, Індії та Нової Зеландії – по 1,9 раза, Бразилії – у 1,8 раза, США, Філіппін та Ісландії – по 1,7 раза. Одночасно зменшились поставки товарів з Туркменістану – на 72,9%, Вірменії – на 55,2%, Грузії – на 37,7%, Індонезії – на 26,6%, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 25,2%.

У 2019р. експорт послуг становив 801,2 млн.дол США, імпорт – 249,4 млн.дол. Порівняно з 2018р. експорт збільшився на 9,3% (68,1 млн.дол.), імпорт збільшився на 15,7% (33,8 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 551,8 млн.дол. (у 2018р. також позитивне сальдо 517,5 млн.дол.).

Порівняно із 2018р. збільшилися обсяги експорту транспортних послуг – на 46,7 млн.дол. США (на 8,0%), у ділових послугах – на 28,8 млн.дол. (на 46,3%). Зменшення відбулось у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг – на 5,3 млн.дол. (на 20,3%), у послугах з ремонту та технічного обслуговування – на 1,7 млн.дол. (на 9,0%), у послугах з переробки матеріальних ресурсів – на 1,6 млн.дол. (на 37,5%). 

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив 268,3 млн.дол, або 33,5% від загального обсягу експорту (у 2018р. – 259,6 млн.дол, або 35,4%) та збільшився порівняно з 2018р. на 8,7 млн.дол, або на 3,4%.

Серед країн–членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з Кіпром, Великою Британією, Данією, Німеччиною, Францією.

Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги Швейцарії, Вірґінським Островам (Брит.), Туреччині, Об’єднаним Арабським Еміратам, США та Маршаловим Островам.

Серед країн – партнерів найбільше зріс експорт послуг до Китаю, Грузії, Польщі, Туреччини, Сінгапуру. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалось в експорті Белізу, Панами, Греції, Італії, Ізраїлю.

Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту послуг у 2019р. складали транспортні послуги – 77,3%, ділові послуги – 10,2%, послуги, пов’язані з подорожами – 4,0% та послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю – 3,7%.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 127,3 млн.дол. або 51,1% від загального обсягу (у – 119,2 млн.дол, або 55,3%) та збільшився порівняно з 2018р. на 8,1 млн.дол, або на 6,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг одержувалися від Франції, Кіпру, Німеччини, Данії, Болгарії, Великій Британії, Словаччини.

Серед інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Туреччині, Грузії, Китаю, Сінгапуру, Російської Федерації та Швейцарії.

Порівняно з 2018р. імпорт послуг збільшився від Російської Федерації, Сінгапуру, Білорусії, Польщі, Мальти, Латвії, Франції.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2020р. по області становив 99,8% (по Україні – 100,2%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 0,1%.

Серед продуктів харчування найбільше (на 3,8%) подорожчали овочі, з них огірки – на 24,4%, помідори – на 7,2%, буряк, навпаки, подешевшав на 2,2%, ріпчаста цибуля – на 1,3%. Риба та продукти з риби зросли в ціні на 0,4%, у т.ч. жива, охолоджена риба – на 0,6%. На 0,3% підвищились ціни на цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби, зокрема, на 1,3% – на шоколад, на 0,6% – на цукор. Підвищення цін на олію і жири та хліб і хлібопродукти було майже на одному рівні і становило 0,2% та 0,1% відповідно. Ціни на м’ясо та м’ясопродукти, у цілому, залишились без змін, проте птиця стала дорожче на 3,7%, яловичина – на 2,5%, свинина – на 1,4%, а куряче філе подешевшало на 3,0%. Зниження цін на фрукти на 4,0%, у значній мірі обумовлено, здешевленням цитрусових на 11,1%. Дещо (на 0,5%) подешевшали молоко, сир та яйця, зокрема, сир і м’який сир (творог) – на 2,3%.

На 0,5% знизились ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби, у т.ч. на 1,5% – на алкогольні напої.Тютюнові вироби подорожчали на 0,9%.

Загальне зростання цін (тарифів) за групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива на 2,5%, відбулось в основному, за рахунок подорожчання природного газу на 12,8%.

Незначне (на 0,2%) зниження цін зафіксовано в сфері охорони здоров’я.

На 1,0% знизились ціни на транспорт, що зумовлено, перш за все, здешевленням палива і мастил на 3,8% та проїзду в залізничному пасажирському транспорті – на 2,0%.

__________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.