Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ 2018 РОКУ1

 (повідомлення для ЗМІ)

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2018р. становила 2383075 осіб. Упродовж 2017р. чисельність наявного населення області зменшилася на 3441 особу.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадало 76 живонароджених.

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій області у 2017р. становила 425,0 тис. осіб, що на 1,0% менше, ніж у 2016р.

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2018р. становила 14,5 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримують 84,1%.

Із загальної кількості безробітних 48,0% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області порівняно з груднем 2017р. збільшився на 0,1 в.п. і на кінець січня 2018р. становив 1,0% населення працездатного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 1,9% сільського населення у працездатному віці, в міських поселеннях – відповідно 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у січні 2018р. становила 11,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2558 грн, що дорівнює 68,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у січні 2018р. порівняно з груднем збільшилася на 11,6% і на кінець місяця становила 3299 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) у цілому по Одеській області зменшилось із 5 осіб на кінець 2017р. до 4 осіб на кінець січня 2018р.

Доходи населення

У 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 6542 грн і порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 36,1%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; фінансова та страхова діяльність; державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – виробництво електричного устатковання; виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів; виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,7–1,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів; сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві; тимчасовому розміщуванні й організації харчування; наданні інших видів послуг; водопостачанні; каналізації, поводженню з відходами; охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, будівництві і не перевищував 78,0% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у 2017р. порівняно з 2016р. становив 116,6%.

У грудні 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 3,3% і на 1 січня 2018р. становила48450 тис.грн.

На 1 січня 2018р. основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість (64,1% загальної суми боргу), будівництво (14,8%) та операції з нерухомим майном (9,3%). При цьому, значна сума боргу по заробітній платі спостерігалась на підприємствах м.Одеса (94,5%).

На 1 січня 2018р. вчасно не отримали заробітну плату 449 працівників економічно активних підприємств (0,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 20116 грн, що у 2,4 раза перевищує середню заробітну плату за грудень 2017р.

Соціальний захист

У 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 306,0 тис. домогосподарств (116,2% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися, враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях - 202,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 104,0 тис.

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–грудні 2017р. становила 128035,7 тис.грн (у січні–листопаді – 118616,3 тис.грн), з неї у міських поселеннях 86452,2 тис.грн, у сільській місцевості – 41583,5 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у грудні 2017р. становив 548,7 грн (у листопаді – 423,0 грн).

Крім того, у 2017р. 66527 домогосподарствам (94,1% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 13975 домогосподарствам, у сільський місцевості – 52552.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2017р. становив 3353,6 грн (у листопаді – 3293,9 грн).

У січні–грудні 2017р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 197507,7 тис.грн (у січні–листопаді – 124616,2 тис.грн).

У 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 5144,6 млн.грн (89,3% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення зі сплати за газопостачання на кінець грудня 2017р. становила 1502,3 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 581,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 208,2 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 93,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 30,5 млн.грн, з оплати електроенергії – 393,8 млн.грн.

Правопорушення

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня 2018р. обліковано 3,3 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 40,2% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 60,2% становили злочини проти власності, 9,3% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 7,9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,1% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,6% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,2% – злочини проти правосуддя, 1,8% – злочини проти громадської безпеки 1,7% – злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, 1,5% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,3% – злочини проти громадського порядку та моральності, 0,9% – злочини у сфері господарської діяльності.

У січні 2018р. обліковано умисних тяжких тілесних ушкоджень – 13, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 9, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 1.

Кількість випадків крадіжок становила 1444, шахрайств – 240, грабежів – 138, розбоїв – 22, хабарництва – 16.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 11 осіб, які скоїли злочин у складі 2 організованих груп та злочинних організацій, закінчено 2 провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні 2018р. становила 2,2 тис. осіб, із числа яких 786 – жінки, 120 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 18 – неповнолітніх та 9 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (74,7%) – від крадіжок, шахрайств та грабежів, серед яких 38,2% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 53 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 29 осіб, із числа яких 11 загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 8 – було умисно вбито, 1 – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 150, з них жінки – 19, неповнолітні – 6. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 19,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 55,2% мали незняту або непогашену судимість, 6,0% вчинили злочин у групі, 9,3% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 90,0%, безробітних – 3,3%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі у січні 2018р. становив 5104,3 млн.грн, що на 11,8% більше обсягу січня 2017р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2018р. становив 3917,5 млн.грн і збільшився проти січня 2017р. на 12,6%, проти грудня 2017р. – зменшився на 26,1%.

Сільське господарство

У січні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем 2017р. становив 94,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 98,6%, у господарствах населення – 92,7%.

У господарствах усіх категорій у січні 2018р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 6,3 тис.т (у порівнянні з січнем 2017р. на 4,6% менше), молока – 16,2 тис.т (менше на 4,1%), яєць – 14,1 млн.шт (менше на 7,7%).

За розрахунками, на 1 лютого 2018р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 166,5 тис. голів (на 3,1% менше, ніж на 1 лютого 2017р.), у тому числі корів – 94,4 тис. голів (на 1,6% менше), свиней – 236,3 тис. голів (на 18,1% менше), овець та кіз – 354,1 тис. голів (на 3,2% менше), птиці свійської – 3,9 млн. голів (на 7,3% менше).

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. збільшився на 19,1%, у тому числі продукції рослинництва – на 17,5%, продукції тваринництва – на 37,0%.

На 1 лютого 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 1557,5 тис.т зерна (на 7,3% більше проти 1 лютого 2017р.), у т.ч. 716,4 тис.т пшениці, 500,9 тис.т кукурудзи на зерно, 167,8 тис.т ячменю, 0,6 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 643,9 тис.т зерна (на 8,2% більше), у т.ч. 377,8 тис.т пшениці, 107,1 тис.т ячменю, 82,8 тис.т кукурудзи на зерно та 0,4 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 913,6 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 434,7 тис.т (на 7,1% більше, ніж на 1 лютого 2017р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 223,6 тис.т (на 4,6% більше), а в підприємствах, що здійснюють переробку та зберігання – 211,1 тис.т (на 9,8% більше, ніж торік).

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 20022,7 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівняних цінах на 28,8% більше від обсягу капітальних інвестицій у січні–грудні 2016р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,6% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, у тому числі у нежитлові будівлі – 19,6% усіх інвестицій, у житлові будівлі – 11,8% та 15,8% – в інженерні споруди. Інвестиції у придбання машин і обладнання та транспортних засобів становили 47,6% загального обсягу капітальних інвестицій

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 61,0% усіх коштів. Частка кредитів банків та інших позик становила 7,3%.

За рахунок державного та місцевого бюджетів освоєно 23,1% усіх вкладень. Частка коштів населення на будівництво житла становила 5,7%.

Пріоритетними напрямками інвестування залишилися такі види діяльності як транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність, державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування та сільське, лісове та рибне господарство, у які було спрямовано відповідно 20,1%, 18,3% та 15,1% капітальних інвестицій області.

Підприємствами промислових видів діяльності освоєно 2594,0 млн.грн, або 13,0% від загального обсягу інвестицій по області. При цьому 70,5% коштів, спрямованих у розвиток промисловості, освоєно підприємствами переробної промисловості, 28,0% – підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

На будівництві житла освоєно 2353,8 млн.грн або 11,8% від загального обсягу капітальних інвестицій.

Промисловість

У січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. індекс промислової продукції становив 98,9%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 100,2%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні 2018р. проти січня 2017р. обсяг випуску продукції зменшився на 3,8%, у тому числі у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – на 17,2%, готових кормів для тварин – на 15,7%, олії та тваринних жирів – на 9,7%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 8,2%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 5,1%, молочних продуктів – на 1,1%. Однак, збільшилися обсяги випуску продукції у переробленні та консервуванні фруктів і овочів у 2,2 раза, у виробництві інших харчових продуктів – на 50,9%, напоїв – на 8,4%.

У січні 2018р. вироблено 13 т свинини свіжої чи охолодженої - туші, напівтуші, 282 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м'яса, субпродуктів чи крові, 4421,5 тис.л сумішей соків фруктових та овочевих, 67,3 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 380 т молока та вершків незгущених без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, 47 т масла вершкового жирністю не більше 85%, 39 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 49 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 5,7 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 5,3 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 67,0 тис.дал вина ігристого «Шампанське України».

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 73,1%, у тому числі у текстильному виробництві – 135,7%, у виробництві одягу – 95,5%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 45,3%. За підсумками січня 2018р. вироблено 7,1 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 136,0%.

У січні 2018р. проти січня 2017р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 119,1%. На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 130,7%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 32,5%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 126,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 7,7%.

Будівництво

У січні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 269,7 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 5 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2017р. становив 43,2%. Будівництво будівель зменшилось на 65,6%, у тому числі житлових – на 74,2%, нежитлових – збільшилось на 11,1%, будівництво інженерних споруд зменшилось на 9,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 87,3% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 6,9% та 5,8% відповідно.

У 2017р. в області прийнято в експлуатацію 720,5 тис.м2 загальної площі житла. Переважну частину (79,5%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома і більше квартирами, 20,4% – в одноквартирних будинках, 0,1% – у гуртожитках.

Обсяги прийнятого в експлуатацію житла проти 2016р. збільшились на 25,1%.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 519,2 тис.м2 загальної площі житла (72,1% від загального обсягу), у сільській місцевості – 201,3 тис.м2 (27,9%).

Крім житлових будівель, у 2017р. прийнято в експлуатацію дачні будинки загальною площею 49,2 тис.м2.

Серед інших об’єктів соціальної сфери у 2017р. прийнято в експлуатацію амбулаторію загальної практики – сімейної медицини на 96 відвідувань за зміну, прийняті в експлуатацію після реконструкції спортивний зал на 180 м2 тренувальної площі та дитячий оздоровчий табір на 126 місць.

Транспорт

У січні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 3,2 млн.т вантажів, що на 16,5% більше, ніж у січні 2017р. Вантажооборот збільшився на 6,2% і становив 5,2 млрд.ткм.

Порівняно з січнем 2017р. зросло відправлення вантажів залізничним транспортом. Зокрема, відправлення цементу збільшилося на 33,3%, брухту чорних металів – на 11,1%, будівельних матеріалів – на 10,2%. Разом з цим відправлення нафти і нафтопродуктів зменшилось на 82,5%, зерна і продуктів перемолу – на 29,8%, лісових вантажів – на 28,6%, чорних металів – на 25,0%, хімічних та мінеральних добрив – на 4,5%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні 2018р. перевезено 0,6 млн.т вантажів, що на 35,5% більше, ніж у січні 2017р., та виконано вантажооборот в обсязі 165,8 млн.ткм, який збільшився на 40,8% порівняно з січнем 2017р.

У січні 2018р. послугами пасажирського транспорту скористалися 21,0 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 744,5 млн.пас.км, що відповідно на 7,9% та на 9,1% більше від обсягів січня 2017р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 9,4 млн. пасажирів, що на 2,5% більше, ніж у січні 2017р.

Міським електротранспортом перевезено на 14,1% більше пасажирів, ніж у січні 2017р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 1814,4 млн.дол. та 1465,9 млн.дол. США² відповідно і, у порівнянні з 2016р. експорт та імпорт збільшився на 19,3% та 17,6%² відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 348,5² млн.дол. США. Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 170 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 466,4 млн.дол. або 25,7% від загального обсягу експорту та збільшився проти 2016р. на 21,1% (у 2016р. – 385,1 млн.дол. або 25,3%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Італії, Нідерландів, Польщі, Німеччини, Франції. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Йорданії, Бразилії, Панами, Молдови.

Основу товарної структури експорту області складали: зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження, насіння і плоди олійних рослин, недорогоцінні метали та вироби з них.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 413,8 млн.дол. або 28,2% від загального обсягу та збільшився проти 2016р. на 18,0% (у 2016р. – 350,7 млн.дол. або 28,1%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, Угорщини, Литви. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Гонконгу, Тунісу, Південної Африки, Ірану, Узбекистану, Єгипту. Одночасно зменшились поставки товарів з Лівану, Бразилії, Пакистану, США.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, мінеральні продукти, продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них, продукція хімічні та пов’язаних з нею галузей промисловості.

У 2017р. обсяги експорту та імпорту послуг становили 765,8 млн.дол. і 183,4 млн.дол. США та зменшилися проти 2016р. в експорті на 2,5%, а в імпорті збільшився на 36,5%. Позитивне сальдо становило 582,4 млн.дол. США. Зовнішньоторговельні операції послугами проводилися з партнерами із 181 країни світу.

У 2017р. експорт послуг країнам ЄС становив 256,2 млн.дол. США або 33,5% від загального обсягу експорту та зменшився проти 2016р. на 7,2%. Найбільші обсяги експорту послуг серед країн–членів ЄС надавалися Кіпру, Великій Британії, Данії та Німеччині. Серед інших країн найбільше послуг надано Швейцарії Вірґінським Островам (Брит.), Туреччині та Об’єднаним Арабським Еміратам.

У 2017р. імпорт послуг від країн ЄС становив 87,5 млн.дол. або 47,7% від загального обсягу імпорту та збільшився проти 2016р. на 20,0%. Найбільші обсяги імпорту послуг серед країн – членів ЄС були одержані від Кіпру, Естонії, Франції та Словаччині. Серед інших країн найбільші послуги надавалися від Об’єднаних Арабських Еміратів, Грузії, Китаю, Швейцарії та Туреччини. Структура як експорту, так і імпорту послуг протягом тривалого часу залишається майже незмінною. У 2017р. найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги, які займали 84,2% від загального обсягу експорту послуг; ділові – 7,0% та послуги пов'язані з подорожами – 2,7%. Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту послуг складали транспортні послуги (76,9%), ділові послуги (10,0%), послуги пов'язані з фінансовою діяльністю (5,3%).

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку області з початку інвестування, на 31 грудня 2017р. становив 1363,2 млн.дол. США, що на 2,5% перевищує обсяг інвестицій на початок 2017р., та в розрахунку на одну особу складає 573,4 дол. США. З країн ЄС унесено 817,9 млн.дол. США (60,0% загального обсягу) та з інших країн світу – 545,3 млн.дол. США (40,0%).

У 2017р. в економіку Одеської області іноземними інвесторами вкладено 41,8 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу); Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку області були: Кіпр та Сінгапур.

Пріоритетними для інвестування були підприємства промисловості у яких зосереджено 39,7% загального обсягу прямих інвестицій, у тому числі у переробній – 24,0%. У підприємствах та організаціях транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності акумульовано 23,4% прямих інвестицій; організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 13,5%.

Обсяги прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 31 грудня 2017р. становили 20,0 млн.дол. США. Прямі інвестиції з області здійснено до 13 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Латвії (93,0%).

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. становив 101,6% (по Україні – 101,5%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,0%. Найбільше (на 12,3%) подорожчали овочі, з них помідори – на 38,6%, огірки – на 28,5%, буряк – на 20,6%. Приріст цін на банани становив 16,7%. На 5,1–2,7% підвищились у ціні свіжа, охолоджена, заморожена яловичина і телятина, хліб, макаронні вироби та яйця. Водночас, на 3,6% подешевшало сало. Зниження цін на цитрусові та цукор становило 1,7% та 1,3% відповідно.

На 0,6% стали дорожче алкогольні напої, тютюнові вироби, у т.ч. на 1,0% – тютюнові вироби, на 0,1% – алкогольні напої.

За групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива ціни (тарифи) підвищились на 0,1%, зокрема, тарифи за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій зросли на 1,6%, скраплений газ для побутових потреб подорожчав на 1,5%.

Підвищення цін у сфері здоров’я на 1,4%, відбулось, головним чином, за рахунок подорожчання послуг лікарень на 3,7%.

У сфері транспорту ціни зросли на 3,9%, що обумовлено, насамперед, подорожчанням проїзду автодорожнім пасажирським транспортом на 4,5% та палива і мастил – на 3,9%.

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.