Архів: 2017 |2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ 2017 РОКУ1

(повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2017р. становила 2386516 осіб.

Упродовж 2016р. чисельність наявного населення області зменшилася на 3773 особи.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадало 78,7 народжених.

Соціальний захист

У 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 239,4 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях - 144,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 94,7 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–грудні 2016р. становила 120602,7 тис.грн (у січні–листопаді – 99265,6 тис.грн), з неї у міських поселеннях – 78086,5 тис.грн, у сільській місцевості – 42516,2 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у грудні 2016р. становив 609,5 грн (у листопаді – 510,9 грн).

Крім того, 65090 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 15230      домогосподарствам, у сільський місцевості – 49860 домогосподарствам.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2016р. становив 2240,4 грн (у листопаді – 2437,0 грн).

У січні–грудні 2016р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою становила 123749,0 тис.грн (у січні–листопаді – 56156,3 тис.грн).

У 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 3965,0 млн.грн (82,5% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення на кінець грудня 2016р. становила: зі сплати за газопостачання – 948,6 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 580,2 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 138,3 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 86,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 26,7 млн.грн, за електроенергію – 329,8 млн.грн.

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій області у 2016р. становила 429,4 тис. осіб, що на 2,0% менше, ніж у 2015р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2017р. становила 15,8 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 83,2% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних 47,9% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області порівняно з груднем 2016р. збільшився на 0,1 в.п. і на кінець січня 2017р. становив 1,1% населення працездатного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 2,1% сільського населення у працездатному віці, в міських поселеннях – відповідно 0,6%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець січня 2017р. становила 2,6 тис., що на 1,1% менше, ніж у грудні 2016р.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) протягом січня 2017р. збільшилося на 1 особу та на кінець місяця становило 6 осіб.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у січні 2017р., становила 11,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1898 грн, що на 40,7% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Доходи населення

У 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 4809 грн і порівняно з 2015р. збільшився на 23,4%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур`єрської діяльності, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво електричного устатковання, виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, металургійне виробництво; виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,2–1,8 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар`єрів, сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства, тимчасового розміщування й організації харчування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги і не перевищував 71,1% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2016р. порівняно з листопадом 2016р. становив 131,0%, з груднем 2015р. – 113,0%, у 2016р. порівняно з відповідним періодом минулого року – 108,1%.

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств області (з урахуванням економічно активних підприємств, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом) протягом грудня 2016р. зменшилася на 6,0% і на 1 січня 2017р. становила 47895 тис.грн.

Упродовж грудня 2016р. заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств зменшилась на 26,7% і на 1 січня 2017р. становила 8418 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося в освіті (на 1458 тис. грн).

Серед міст та районів області найсуттєвіше зменшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у м.Чорноморськ (на 36,7%) та Ренійському (на 41,3%) районі.

На 1 січня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 455 працівників економічно активних підприємств (0,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 18502 грн, що у 2,8 раза перевищує середню заробітну плату за грудень 2016р.

Правопорушення

За повідомленням прокуратури Одеської області, протягом січня 2017р. обліковано 3,8 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 37,3%  – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 69,1% становили злочини проти власності, 9,1% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,3% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2,9% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,6% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 1,7% – злочини проти громадської безпеки, 1,5% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,1% – злочини проти правосуддя, 1,1% – злочини проти громадського порядку та моральності, 0,9% – злочини у сфері господарської діяльності.

У січні 2017р. обліковано умисних тяжких тілесних ушкоджень – 17, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 14, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 1.

Кількість випадків крадіжок становила 1942, шахрайств – 339, грабежів – 198, розбоїв – 37, хабарництва – 14.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 5 осіб, які скоїли злочин у складі 2 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 2 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні 2017р. становила 2,8 тис. осіб, із числа яких 1,1 тис. – жінки, 155 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп,
30 – неповнолітніх та 7 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (78,7%) – від крадіжок, грабежів та шахрайств, серед яких 41,0% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 63 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 47 осіб, із числа яких 27,7% було умисно вбито, 23,4% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 10,6% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 114, з них жінки – 11, неповнолітні – 7. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 21,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 79,2% мали незняту або непогашену судимість, 14,0% вчинили злочин у групі, 7,9% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 78,1%, безробітних – 0,9%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2017р. порівняно з груднем 2016р. становив 101,3% (по Україні – 101,1%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 1,8%. Найбільше зростання цін (на 13,2%) зафіксовано на овочі, з них на огірки – в 1,7 раза, помідори – на 42,9%. Крім цього, на 8,0–5,6% стали дорожче картопля, морква, білокачанна капуста та буряк. Кисломолочна продукція зросла в ціні на 4,3%, банани – на 3,5%, хліб – на 3,4%, цукор – на 3,0%, сир, мякий сир (творог) – на 2,9%, сметана – на 2,6%, масло – на 2,4%. Разом з цим, цитрусові подешевшали на 8,0%, яйця – на 4,2%, рис – на 1,4%.

Дещо (на 0,2%) підвищились ціни в сфері охорони здоров'я, у тому числі амбулаторні послуги стали дорожче на 4,1%.

Зафіксовано підвищення цін на транспорт на 2,8%: послуги, пов’язані з обслуговуванням власних транспортних засобів, подорожчали на 17,2%, паливо та мастила – на 3,1%, автомобілі – на 3,0%.

Ціни в закладах освіти зросли на 4,2%, що, головним чином, зумовлено підвищенням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 40,0% та плати за отримання середньої загальної освіти – на 17,0%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) за січень 2017р. становив 3729,9 млн.грн, що складає 99,2% обсягу січня 2016р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень 2017р. становив 2836,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 2,3% менше обсягу січня 2016р.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. становив 90,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 87,8%, у господарствах населення – 90,6%.

За січень 2017р. реалізовано на забій сільськогосподарських тварин у живій масі 6,6 тис.т, що на 2,5% менше порівняно з січнем 2016р., вироблено 16,9 тис.т молока (на 6,1% менше) та 15,2 млн.шт яєць (на 7,7% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 90,9%, 85,8% та 93,4%.

За розрахунками, на 1 лютого 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 171,9 тис. голів (на 4,6% менше, ніж на 1 лютого 2016р.), у тому числі корів – 96,0 тис. голів (на 4,0% менше), свиней – 288,4 тис. голів (на 17,6% менше), овець та кіз – 365,8 тис. голів (на 0,2% менше), птиці всіх видів – 4,2 млн. голів (на 10,0% менше). Населенням утримувалось 85,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 89,7%; свиней – 64,0%, овець і кіз – 85,6%, птиці всіх видів – 96,6%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. збільшився у 3,4 раза, у тому числі продукції рослинництва – у 3,9 раза, продукції тваринництва – на 31,6%.

На 1 лютого 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих), а також на підприємствах, що займаються зберіганням та переробкою зерна, було в наявності 1451,8 тис.т зерна (на 9,4% більше проти 1 лютого 2016р.), у т.ч. 612,8 тис.т пшениці (на 15,9% менше), 488,4 тис.т кукурудзи на зерно (на 12,8% більше), 269,2 тис.т ячменю (в 2,1 раза більше) та 0,8 тис.т жита (на 18,3% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 595,1 тис.т зерна (на 35,9% більше), у т.ч. 335,1 тис.т пшениці, 139,3 тис.т ячменю, 56,3 тис.т кукурудзи на зерно, та 0,4 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 856,7 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 406,0 тис.т (в 1,8 раза більше проти 1 лютого 2016р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 213,8 тис.т (в 1,6 раза більше), а в підприємствах, що здійснюють його зберігання та переробку – 192,2 тис.т (в 2,2 раза більше).

Промисловість

У січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. індекс промислової продукції становив 124,5%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 132,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 52,2%, у тому числі у виробництві олії та тваринних жирів – на 84,4%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 44,8%, у виробництві молочних продуктів – на 44,5%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 14,0%, інших харчових продуктів – на 0,3%. Однак, обсяги випуску продукції у переробленні та консервуванні фруктів і овочів зменшилися на 60,2%, у виробництві готових кормів для тварин – на 56,2%, м’яса та м’ясних продуктів – на 18,9%, у виробництві напоїв – на 9,5%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 6,5%.

У січні 2017р. вироблено 84 т м’яса великої рогатої худоби та свиней свіжого чи охолодженого, 296 т ковбасних виробів, 3,3 тис.т соків фруктових та овочевих та їх сумішей, 97,3 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 400 т молока рідкого обробленого, 70 т масла вершкового, 52 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 5,1 тис.т борошна, 2,8 тис.т круп, 5,6 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 523 т виробів здобних, 97,4 тис.дал вина ігристого «Шампанське України», 153,7 тис.дал вина виноградного, 82,0 тис.дал води натуральної мінеральної негазованої.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 105,7%, у тому числі: у текстильному виробництві – 153,9%, у виробництві одягу – 103,4%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 101,6%. За підсумками січня 2017р. вироблено 12,5 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих, виробничих та професійних, пальт, півпальт та виробів подібних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 97,2%, у тому числі в поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – 111,7%, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – 106,9%, у виробництві паперу та паперових виробів – 81,1%.

У січні 2017р. проти січня 2016р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 27,8%, у тому числі у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 0,1%, фарб, лаків і подібної продукції – 116,4%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 244,4%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 133,4%, у тому числі виробництві гумових і пластмасових виробів – 128,5%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 150,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 23,3%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 125,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 3,3%.

Будівництво

У січні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 511,6 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 2 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем попереднього року становив 263,9%. Будівництво інженерних споруд збільшилося на 74,7%, будівництво будівель збільшилося у 2,9 раза, у тому числі житлових – у 3,1 раза, нежитлових – збільшилося на 98,0%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 96,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 2,7% та 1,2% відповідно.

Підприємствами міст Одеси та Чорноморська, Біляївського, Лиманського та Овідіопольського районів виконано 98,8% загального обсягу робіт по області.

У 2016р. в області прийнято в експлуатацію 575,9 тис.м2 загальної площі житла, що на 8,8% менше, ніж у попередньому році.

18,3% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 81,3% – у будинках із двома і більше квартирами, 0,4% – гуртожитках.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 389,8 тис.м2 загальної площі житла (67,7% від загального обсягу), у сільській місцевості – 186,1 тис.м2 (32,3%).

За рахунок коштів державного бюджету прийнято в експлуатацію
540,0 м2 загальної площі житла, що склало 0,1% від загального обсягу прийнятого житла по області.

Крім житлових будівель, у 2016р. прийнято в експлуатацію 223 дачних будинки загальною площею 31,9 тис.м2.

Із об’єктів соціальної сфери у 2016р. були прийняті в експлуатацію школа на 200 учнівських місць,  амбулаторно-поліклінічні заклади на 230 відвідування за зміну, спортивні зали на 4423 м2 тренувальної площі та фізкультурно-оздоровчі комплекси на 135 місць.

Транспорт

У січні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 2,7 млн.т вантажів, що на 26,8% більше, ніж у січні 2016р. Вантажооборот збільшився на 19,5% і становив 4,9 млрд.ткм.

            Залізничним транспортом відправлено 2,2 млн.т вантажів, що на 26,3% більше, ніж у січні 2016р. Відправлення будівельних матеріалів збільшилося у 3,3 раза, брухту чорних металів – у 2,7 раза, зерна і продуктів перемолу – в 1,8 раза. Відправлення добрив зменшилось на 47,6%, нафти і нафтопродуктів та лісових вантажів – на 36,4%, цементу – на 33,3%, чорних металів – на 20,0%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні 2017р. перевезено 445,5 млн.т вантажів, що на 51,6% більше, ніж у січні 2016р., та виконано вантажооборот в обсязі 117,8 млн.ткм, який збільшився на 19,7% порівняно з січнем 2016р.

Водним транспортом у січні 2017р. перевезено 102,3 тис.т вантажів, що на 21,6% більше, ніж у січні 2016р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом збільшилися на 19,8% від обсягів січня 2016р.

У січні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 19,5 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 682,6 млн.пас.км, що відповідно на 0,7% більше та на 1,1% менше від обсягів січня 2016р.

            Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 9,2 млн. пасажирів, що на 7,0% менше, ніж у січні 2016р. На залізничному транспорті відбулось збільшення пасажирських перевезень на 0,2%. Міським електротранспортом перевезено на 10,0% більше пасажирів, ніж у січні 2016р.

Підприємствами пошти та зв’язку у 2016р. надано послуг пошти та зв’язку на суму 3880,6 млн.грн, у т.ч. обсяг реалізації послуг населенню склав 2713,0 млн.грн, що становило 69,9% загального обсягу. Найбільша частина доходів у структурі послуг зв’язку надійшла від мобільного зв’язку – 47,4%, інтернет-послуг – 31,1%, фіксованого телефонного зв’язку – 10,2%, (у т.ч. телефонного міського – 7,6%), трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, радіозв’язку – 3,4%.

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2016р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 14987,8 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівняних цінах в 1,6 раза більше від обсягу капітальних інвестицій у січні–грудні 2015р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,0% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, у тому числі у будівлі і споруди – 47,0% усіх інвестицій, у придбання машин і обладнання та транспортних засобів – 43,4%. У капітальний ремонт активів спрямовано 1475,8 млн.грн капітальних інвестицій (9,8% загального обсягу).

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 70,9% усіх коштів. Частка залучених та запозичених коштів, зокрема кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, становила 6,1%.

Пріоритетними напрямками інвестування залишилися такі види діяльності як транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; сільське, лісове та рибне господарство та будівництво, у які було спрямовано відповідно 21,9%, 16,0% та 13,7% капітальних інвестицій області.

Підприємствами промислових видів діяльності освоєно 2614,6 млн.грн, або 17,4% усіх коштів. При цьому 65,9% коштів, спрямованих у розвиток промисловості, освоєно підприємствами переробної промисловості, 32,3% – підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 1633,6 млн.грн (10,9% від загального обсягу) капітальних інвестицій.

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2016р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 1517,8 млн.дол. США та 1241,3 млн.дол.² відповідно і, у порівнянні з 2015р., зменшилися в експорті на 12,1% і збільшилися в імпорті на 26,4%². Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 276,5 млн.дол. США².  Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 157 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 384,2 млн.дол. або 25,3% від загального обсягу експорту та зменшився порівняно з 2015р. на 14,5% (у 2015р. – 449,5 млн.дол. або 26,0%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Італії, Нідерландів, Великої Британії, Франції, Польщі, Румунії,  Бельгії, Болгарії, Німеччини. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Швейцарії, Камеруну, Австралії, Іраку, Ефіопії,  Бангладеш, Мексики, Панами, Канади, Індонезії та Узбекистану. У той же час скоротилися поставки до США, Киргизстану, Японії, Казахстану, Марокко.

Основу товарної структури експорту області складали: зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження, насіння і плоди олійних рослин, добрива, залишки і відходи харчової промисловості, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, продукти неорганічної хімії, овочі.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 348,0 млн.дол. або 28,0% від загального обсягу та збільшився проти 2015р. на 20,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Литви, Іспанії, Бельгії, Австрії, Румунії, Франції, Чехії, Фінляндії, Нідерландів, Великої Британії. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Албанії, Індонезії, Лівану, Австралії, Білорусі, Еквадору, США, Норвегії, Гонконгу, Молдови та Японії.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, мінеральні палива; нафта і продукти її перегонки, недорогоцінні метали та вироби з них, жири та олії тваринного або рослинного походження, їстівні плоди та горіхи, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, готові харчові продукти.

У 2016р. обсяги експорту та імпорту послуг становили 776,8 млн.дол. і 133,2 млн.дол. США та зменшилися проти 2015р. в експорті на 13,4% і збільшилися в імпорті на 0,6%. Позитивне сальдо становило 643,6 млн.дол. США. Зовнішньоторговельні операції послугами проводилися з партнерами із 175 країн світу.

У 2016р. експорт послуг країнам ЄС становив 274,6 млн.дол. США або 35,3% від загального обсягу експорту та зменшився проти 2015р. на 0,2%. Найбільші обсяги експорту послуг серед країн–членів ЄС надавалися Великій Британії, Кіпру, Німеччині та Данії. Серед інших країн найбільше послуг надано Швейцарії, Вірґінським Островам (Брит.), Панамі, Об’єднаним Арабським  Еміратам та Туреччині.

У 2016р. імпорт послуг від країн ЄС становив 74,2 млн.дол. або 55,7% від загального обсягу імпорту та зменшився проти 2015р. на 11,4%. Найбільші обсяги імпорту послуг серед країн–членів ЄС були одержані від Кіпру, Болгарії, Франції, та Німеччини. Серед інших країн найбільші послуги надавалися від Швейцарії, Туреччини та Китаю. Структура як експорту, так і імпорту послуг протягом тривалого часу залишається майже незмінною. У 2016р. найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги, які займали 87,6% від загального обсягу експорту послуг; ділові – 5,9% та послуги, пов’язані з подорожами – 2,6%. Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту послуг складали транспортні послуги (62,7%),  Ділові послуги (21,0%) та послуги, пов’язані з подорожами (4,7%).

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.