СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ 2013 РОКУ

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

У січні 2013р. проти січня 2012р. обсяг промислового виробництва в регіоні збільшився на 15,3% (у січні 2012р. проти січня 2011р. спад становив 19,8%). У січні 2013р. проти грудня 2012р. зменшення виробництва становило 23,6%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні 2013р. проти січня 2012р. обсяг випуску продукції збільшився на 7,8% (у січні 2013р. проти грудня 2012р. зменшення на 28,5%). Зросло виробництво готових та консервованих продуктів з м’яса чи субпродуктів у 2,2 раза, вершкового масла – на 57,9%, переробленої чи консервованої риби – 37,7%, ковбасних виробів – на 15,2%. Водночас скоротилось виробництво свіжого чи охолодженого м’яса свиней на 80,4%, жирних сирів – на 43,3%, обробленого рідкого молока – на 37,8%, свіжого неферментованого сиру – на 32,8%.

У жировій промисловості на 13,1% відбулось зменшення випуску нерафінованої соняшникової олії.

На підприємствах із перероблення овочів та фруктів збільшилось виробництво фруктових та овочевих соків у 2,5 раза, консервованих овочів, фруктів, горіхів, грибів з додаванням оцту чи оцтової кислоти в 1,9 раза, фруктових та овочевих сумішей соків – на 19,6%.

У борошномельно-круп’яній промисловості зафіксовано зменшення обсягів виробництва борошна на 34,9%, тортів – на 22,4%, круп – на 19,0%, хліба та хлібобулочних виробів – на 3,1%. Водночас, збільшилось виробництво макаронних виробів в 1,7 раза, здобних виробів – на 6,4%.

У виробництві напоїв збільшилось виробництво безалкогольних напоїв у 5,1 раза, натуральних мінеральних негазованих вод – у 5,0 раза.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів спостерігався ріст у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 53,3%. Зросло виробництво спіднього трикотажу в 8,5 раза, жіночих та дівчачих суконь – в 1,8 раза, взуття.

У січні 2013р. проти січня 2012р. спостерігалося збільшення обсягів у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 56,6%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 23,1%; виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності – на 4,7%. Однак, зменшились обсяги у машинобудуванні на 29,8%, виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції – на 3,4%.

У 2012р. промисловими підприємствами області реалізовано продукції на 24732,2 млн.грн. У структурному складі по видах промислового виробництва, традиційно більша частина обсягів припала на підприємства переробної промисловості (75,7%). Підприємства виробництва та розподілення електроенергії, газу та води займали 24,2%, частка реалізації підприємств добувної промисловості становила 0,1%.

У структурі реалізації промислової продукції найбільша частка припала на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (30,0%), хімічну та нафтохімічну промисловість (23,7%), машинобудування (11,8%) і металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів (5,0%).

В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості сировинній продукції належить 51,1%, товарам широкого використання – 36,2%, інвестиційній продукції – 10,2%, товарам тривалого використання – 2,5%.

Підприємства Котовського та Фрунзівського районів реалізували продукцію повністю за рахунок сировинної продукції, значна питома вага такої продукції на підприємствах міст: Южного (82,6%), Ізмаїлу (80,5%), а також Березівського (95,6%), Ананьївського (75,8%), Комінтернівського (65,6%), Савранського (53,8%) районів.

Інвестиційної продукції більше всього реалізовано підприємствами міст Іллічівська (46,1%), Білгорода-Дністровського (44,1%) та Кілійського (27,2%) району.

Підприємства більшості районів області та міст Теплодара і Котовська реалізували більшість продукції за рахунок товарів широкого використання.

Обсяги реалізованої промислової продукції на одну особу в області за 2012р. склали 10354,4 грн., що вище рівня відповідного періоду минулого року на 1,6%. Найбільший цей показник у містах Южному (207630,0 грн.), Іллічівську (20239,3 грн.) та Одесі (11271,6 грн.); Роздільнянському (24304,6 грн.), Білгород-Дністровському (14965,5 грн.) та Комінтернівському (11101,1 грн.) районах. У містах Ізмаїлі, Білгороді-Дністровському, Теплодарі та Котовську цей показник склав 8849,2 грн., 8632,6 грн., 3001,7 грн. та 2001,4 грн. відповідно. По районах він розподілився таким чином: Овідіопольський – 6731,2 грн., Біляївський – 2710,6 грн., Любашівський – 2657,3 грн., Кілійський – 2055,9 грн. Найнижчий цей показник у Великомихайлівському та Миколаївському районах області.

 

СІЛЬСЬКЕ   ГОСПОДАРСТВО

 

Обсяги продукції сільського господарства за оперативними даними за січень 2013р. (в постійних цінах 2010р.) проти січня 2012р. збільшились на1,9%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 12,0%, у господарствах населення – на 0,1%.

Тваринництво. Порівняно з січнем 2012р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації худоби та птиці на забій у живій вазі) зменшились на 0,1%, виробництво молока – на 1,1%, виробництво яєць збільшилось на 3,1%.

У сільськогосподарських підприємствах обсяги реалізації худоби та птиці зменшились на 1,0%, виробництво молока ‑ на 9,8%, збільшилось виробництво яєць на 60,5%.

Господарства населення у січні 2013р. порівняно з січнем 2012р. збільшили виробництво молока на 0,4%, яєць – на 0,2%, виробництво м’яса залишили на рівні минулого року.

У структурі загальних обсягів реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами більше половини складає обсяг реалізованих на забій свиней – 59,2% (торік 67,0%), великої рогатої худоби – 35,7% (23,7%), овець та кіз – 3,6% (8,8%), птиці всіх видів – 1,3% (0,3%).

У січні 2013р. порівняно з січнем 2012р. у сільськогосподарських підприємствах обсяг вирощування худоби та птиці збільшився на 22,9% (на 258 т), у тому числі вирощування свиней збільшилось на 33,3%, а великої рогатої худоби ‑ зменшилося на 7,6%, птиці ‑ на 93,5%. Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі становили 336 г (проти 344 г), свиней – 326 г (255 г).

Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій у сільськогосподарських підприємствах становило 163,2% (2012р. – 130,8%).

У сільськогосподарських підприємствах у порівнянні з січнем 2012р. надій молока від однієї корови (по середньому поголів’ю корів молочного стада) збільшився на 6 кг і склав 205 кг. Тенденція збільшення надоїв молока спостерігалась у 13 районах області. Найвищі надої молока спостерігались у сільськогосподарських підприємствах Овідіопольського (344 кг), Березівського (256 кг), Арцизького (227 кг) районів. Несучість курей-несучок збільшилась на 1 яйце і склала 17 штук.

На 1 лютого 2013р. порівняно з 1 лютого 2012р. в усіх категоріях господарств чисельність поголів’я великої рогатої худоби збільшилась на 4,5%, птиці ‑ на 2,9%, зменшилось поголів’я корів на 0,7%, свиней – на 0,2%, овець та кіз – на 1,7%.

У сільськогосподарських підприємствах відмічалося зменшення чисельності поголів’я великої рогатої худоби на 9,6%, у тому числі корів ‑ на 14,2%, овець і кіз ‑ на 17,5%, збільшилось поголів’я свиней на 1,8%, поголів’я птиці ‑ на 22,1%.

Поголів’я великої рогатої худоби, що утримується в господарствах населення, збільшилось на 7,9%, у тому числі корів – на 1,6%, овець та кіз ‑ на 1,9%, птиці – на 2,3%, зменшилось поголів’я свиней на 1,1%.

Для утримання худоби в сільськогосподарських підприємствах станом на 1 лютого 2013р. було в наявності кормів усіх видів 55,7 тис.т к.од (на 36,8% менше, ніж на 1 лютого 2012р.), у тому числі концентрованих кормів – 29,9 тис.т к.од (на 35,0%). У розрахунку на одну умовну голову кормів усіх видів припадає по 7,7 ц кд (проти 11,7 ц к.од на 1 лютого 2012р.), у тому числі концентрованих – по 4,1 ц к.од (6,1 ц к.од).

Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за січень 2013р. отримано компенсації для підтримки тваринництва за рахунок коштів податку на додану вартість на суму 179,2 тис.грн., у т.ч. за худобу та птицю на суму 73,4 тис.грн., за молоко – 105,8 тис.грн.

Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень 2013р. порівняно з січнем 2012р. зменшився на 0,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 1,6%, тваринництва – зріс на 6,1%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 82,1%, тваринництва – 17,9% (у січні 2012р. відповідно 83,2% та 16,8%).

Проти січня 2012р. збільшили обсяги реалізації худоби та птиці аграрні підприємства 10 районів; найбільше – Комінтернівського, Ізмаїльського, Балтського.

Продаж молока та молочних продуктів збільшено підприємствами 8 районів; найістотніше – Любашівського, Білгород-Дністровського, Балтського.

Обсяг реалізації яєць значно збільшили аграрні підприємства Болградського та Білгород-Дністровського районів.

Наявність зерна та насіння соняшнику. Станом на 1 лютого 2013р. на підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур та в сільгосппідприємствах (крім малих) було в наявності 1051,7 тис.т зерна (на 30,2% менше проти 1 лютого 2012р.), у т.ч. 577,0 тис.т кукурудзи (на 15,8% більше), 333,3 тис.т пшениці (на 52,6% менше), 133,6 тис.т ячменю (на 44,5% менше) та 0,7 тис жита (на 47,0% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 252,2 тис.т зерна (на 53,4% менше), у т.ч 112,9 тис.т пшениці, 26,4 тис.т кукурудзи, 77,8 тис.т ячменю та 0,4 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 799,5 тис.т зерна, у т.ч. зернозберігаючі – 794,5 тис.т.

Запаси насіння соняшнику становили 144,3 тис (на 33,7% менше проти 1 лютого 2012р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 55,1 тис.т (на 42,9% менше), а в підприємствах, що здійснюють його зберігання та переробку – 89,2 тис.т (на 26,5% менше).

 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

За 2012р. прийнято (введено) 770,3 тис.м2 загальної площі житла, з яких 249,3 тис.м2 (або 32,4% загального обсягу житла) – відповідно до Порядку.

У міських поселеннях прийнято (введено) в експлуатацію 529,3 тис.м2 загальної площі житла (68,7% загального обсягу), у сільській місцевості – 241,0 тис.м2 (31,3%).

Обсяги прийнятого житла проти 2011р. зменшились на 2,9%, при цьому без урахування житла, прийнятого відповідно до Порядку1, зменшились на 14,7%.

Дещо більше половини (55,0%) загального обсягу житла прийнято (введено) в експлуатацію в одноквартирних будинках, у будинках із двома і більше квартирами – 44,9%, гуртожитках – 0,1%

Серед міст і районів області за 2012р. найбільше житла прийнято (введено) в обласному центрі – 415,5 тис.м2, що становить 53,9% загальнообласного показника; серед районів лідирує Овідіопольський район (120,1 тис.м2 та 15,6%, відповідно).

Серед збудованих квартир, переважають однокімнатні (33,8% загальної кількості), двокімнатні та трикімнатні квартири складають 31,3% та 18,1% відповідно. Середній розмір квартири становив 103,56 м2 загальної площі, при цьому у міських поселеннях – 92,68 м2, у сільській місцевості – 139,93 м2.

Індивідуальними забудовниками прийнято (введено) 406,0 тис.м2  загальної площі житла. Порівняно з 2011р., обсяги індивідуального житлового будівництва збільшилися на 28,3% і їх частка у загальному введенні становила 52,7%.

За рахунок коштів державного бюджету було прийнятто 13046 м2 житла.

Крім житлових будівель, у 2012р. прийнято 975 дачних будинків загальною площею 130,2 тис.м2, що на 49,1% більше, ніж за  попередній рік. 36,1% від загального введення дачних будинків (47,0 тис.м2) прийнято (введено) в Овідіопольському районі та 19,8% (25,8 тис.м2) – у м.Одеса.

У 2012р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів та потужностей, серед яких склади загальнотоварні  оптові на 46,0 тис.м2; місцеві трубопроводи для транспортування газу та газопроводи магістральні протяжністю 1,20 км  та 6,00 км відповідно, місцеві водопровідні мережі протяжністю 139,78 км, місцеві каналізаційні та водостічні мережі протяжністю 6,51 км, лінії електропередач напругою  6-20 кВ та 35-150 кВ протяжністю  11,48 км та 2,19 км відповідно, 83 базових станцій стільникового зв’язку та блок станції, що працюють від енергії сонця, потужністю 129,54 тис.кВт.

На підприємствах області введено в експлуатацію потужності з виробництва конструкцій, частин конструкцій, плит, панелей та виробів аналогічних 100 т, по розливу вина – 20 тис. пляшок в рік.

Окрім того, для потреб сільського господарства збудовані теплиці під склом 579 м2, насіннєсховище на 600,0 т одночасного зберігання, зерносклади механізовані на 634,0 тис.т одночасного зберігання та комплексний пункт по переробці та зберіганню насіння на 2,8 тис.т одночасного зберігання.

Також прийняті в експлуатацію підприємства торгівлі; автомобільні заправні станції та мийні комплекси.

У січні 2013р. підприємствами, що працювали за будівельними контрактами, виконано робіт на суму 90907 тис.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2013р. порівняно з січнем 2012р. становив 60,0%, порівняно з груднем 2012р. – 26,3%.

За обсягами виконаних будівельних робіт серед районів та міст області перше місце займає м.Одеса, друге – Комінтернівський район, третє – м.Южне, четверте – Овідіопольський район, п’яте – м.Білгород-Дністровський, будівельниками яких виконано 96,1% загального обсягу робіт по області.

 

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

 

За січень 2013р. підприємствами транспорту перевезено 2213,9 тис.т вантажів, що на 1,6% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Вантажооборот зменшився на 10,1% і склав 4754,4 млн.ткм.

Одеською залізницею відправлено 1735,0 тис.т вантажів, що на 4,3% більше, ніж у січні 2012р. Значне збільшення у відправленні основних номенклатурних груп вантажів зафіксовано нафтою та нафтопродуктами у 3,8 раза, брухтом чорних металів – у 2,2 раза, будівельними матеріалами – на 8,1%. Зменшилось відправлення лісових вантажів на 50,0%, зерна і продуктів перемолу – на 37,4%, цементу – на 16,7%, хімічних і мінеральних добрив – на 6,9%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні 2013р. доставлено вантажоодержувачам 335,0 тис.т вантажів та виконано 110,1 млн.ткм вантажообороту, що відповідно на 6,5% та на 22,6% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Вітчизняний торговельний флот зменшив перевезення вантажів на 28,3%, зокрема у закордонному плаванні – на 26,3%; у цілому замовникам доставлено 143,9 тис вантажів. Обсяг переробки вантажів у торговельних, рибному портах та на промислових причалах становив 7,3 млн.т і в цілому збільшився на 5,9%, у т.ч. переробка вантажів внутрішнього сполучення збільшилась у 2,0 раза, імпортних – на 41,0%, транзитних вантажів ‑ на 6,6%, експортних вантажів – на 0,1%. Кількість оброблених суден у морських портах становила 659 одиниць, серед яких 545 – іноземних власників та фрахтувальників, що відповідно на 20,8% та на 20,3% менше, ніж у січні 2012р.

У січні 2013р. послугами всіх видів пасажирського транспорту скористалися 22,0 млн. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 693,7 млн.пас.км, що відповідно на 19,1% та на 14,1% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 12,7 млн. пасажирів, що на 23,0% менше, ніж у січні 2012р. Перевезення водним транспортом зросли на 42,9%. На авіаційному, електротранспорті та залізничному відбулось падіння обсягів пасажирських перевезень на 28,6%, на 16,3% та на 2,4% відповідно.

Підприємствами зв’язку (з урахуванням ДП ”Утел”, ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.”, СП “Український мобільний зв’язок”) за січень–грудень 2012р. надано послуг пошти та зв’язку на суму 2750,7 млн.грн., у т.ч. обсяг реалізації послуг населенню склав 1991,3 млн.грн., що становило 72,4% загального обсягу. Найбільша частина доходів у структурі послуг зв’язку надійшла від мобільного – 46,0%, комп’ютерного зв’язку – 19,1%, телефонного міського – 18,2% та телефонного міжміського – 7,1%. Обсяги наданих послуг пошти та зв’язку в цілому у порівнянні з січнем–груднем 2011р. збільшилися на 3,6%, зокрема, від кабельного телебачення – на 35,2%, комп’ютерного зв’язку – на 24,4%, телефонного міського – на 19,6%, телеграфного – на 19,2%, проводового мовлення – на 17,5%, нагляду та технічного контролю за використанням радіочастот – на 17,0%, спеціального і фельдзв’язку – на 7,1%.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Зовнішня торгівля товарами. У 2012р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 1784,6 млн.дол. США та 4793,3 млн.дол. відповідно і зросли у порівнянні з 2011р. на 15,8% та на 19,4%. Частка підприємств регіону в загальному обсязі експорту товарів країни складає 2,6%, імпорту – 5,1%2. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 3008,7 млн.дол. США.

На формування негативного сальдо вплинули окремі товарні групи: машини, обладнання; електротехнічне обладнання (–955,8 млн.дол.), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (–666,4 млн.дол.), текстильні матеріали та текстильні вироби (–448,3 млн.дол.), їстівні плоди та горіхи (–406,8 млн.дол.), взуття (–335,7 млн.дол.), засоби наземного транспорту, крім залізничного (–167,9 млн.дол.), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (–149,1 млн.дол.), чорні метали та вироби з них (–120,5 млн.дол.), іграшки (–110,4 млн.дол.), риба і ракоподібні (–70,4 млн.дол.), меблі (–66,4 млн.дол. США).

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 157 країн світу.

До країн СНД було експортовано 22,2% усіх товарів, до країн ЄС – 17,6% (у 2011р. – відповідно 21,9% та 20,4%).

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації – 13,4% від загального обсягу експорту, Туреччини – 11,1%, Індії – 7,5%, Белізу – 5,5%, Польщі – 4,9%, США – 4,7%. У порівнянні з 2011р. суттєво збільшились експортні поставки до Лівійської Арабської Джамахарії, Ліберії, Богамських Островів, Сент-Кітс і Невісу, Нігерії, Кореї, Хорватії, Белізу, Шрі-Ланки. Зменшення експорту товарів спостерігалось до Джібуті, Сенегалу, Бразілії, Південної Африки, Іраку, Франції, Ірану, Грузії та Словаччини.

Основу товарної структури експорту області складали добрива – 332,1 млн.дол., продукти неорганічної хімії – 274,9 млн.дол., жири і олії тваринного або рослинного  походження – 192,9 млн.дол., зернові культури – 160,0 млн.дол., машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 101,3 млн.дол., насіння і плоди олійних рослин – 98,4 млн.дол., залишки і відходи харчової промисловості – 81,6 млн.дол., чорні метали та вироби з них – 74,1 млн.дол., алкогольні і безалкогольні напої та оцет – 44,3 млн.дол., продукти переробки овочів – 28,7 млн.дол. США.

У 2012р. з країн СНД імпортовано 15,8% усіх товарів, з країн ЄС – 18,4% (у 2011р.– відповідно 28,6% та 19,2%).

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались з Китаю – 39,4% від загального обсягу імпорту, Російської Федерації – 13,1%, Туреччини – 8,9%, Румунії – 3,8%, Німеччини – 3,7%, Кореї – 2,7%, Індонезії – 2,4%. У порівнянні з 2011р. спостерігалось значне збільшення імпортних поставок з Мексики, Панами, Ісландії, Тунісу, Йорданії, Хорватії, Гватемали, а зменшення – з Сінгапуру, Естонії, Гонконгу, Індонезії, Малайзії, Кіпру.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були обсяги машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, яких отримано на 1057,1 млн.дол., палива мінерального, нафти і продуктів її перегонки – на 778,4 млн.дол., текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 456,9 млн.дол., їстівних плодів та горіхів – на 425,4 млн.дол., взуття – на 342,4 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 245,3 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного – на 170,8 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – на 161,5 млн.дол., жирів та олії тваринного та рослинного походження – на 128,8 млн.дол., іграшок – на 113,8 млн.дол., риби і ракоподібних – на 70,4 млн.дол., меблів – на 67,5 млн.дол., алкогольних і безалкогольних напоїв – на 57,9 млн.дол., керамічних виробів – на 49,7 млн.дол. США.

Зовнішня торгівля послугами. У 2012р. Одеська область займала друге місце серед областей та міст країни за обсягом наданих послуг, поступаючись лише м.Київ, і п’яте – за обсягом отриманих послуг. Підприємства регіону здійснювали операції на ринку послуг з партнерами 184 країн світу. Обсяг експорту послуг становив 1217,5 млн.дол. США і збільшився на 4,8% проти 2011р., імпорту – відповідно 254,1 млн.дол. і  на 26,9%. Сальдо – позитивне в розмірі 963,4 млн.дол. США.

У порівнянні з 2011р. обсяг експорту до країн СНД збільшився на 28,1%, до країн “далекого зарубіжжя” – на 3,4% і склав 86,5 млн.дол. та 1131,0 млн.дол. відповідно. Питома вага загального обсягу експорту послуг до країн Співдружності склала 7,1%, до країн “далекого зарубіжжя” – 92,9%. За континентами найбільші обсяги послуг надавалися до Європи – 482,8 млн.дол. (збільшення на 19,7% відносно 2011р.), Азії – 293,6 млн.дол. (відповідно – на 5,3%), Америки – 279,0 млн.дол. (зменшення на 18,5%), Африки – 38,3 млн.дол. (збільшення на 9,1%), Австралії і Океанії – 37,3 млн.дол. (відповідно – на 8,1%).

Основними споживачами послуг серед країн СНД були: Російська Федерація (46,3 млн.дол.), Молдова (20,3 млн.дол.); серед країн “далекого зарубіжжя”: Швейцарія (102,2 млн.дол.), Кіпр (90,6 млн.дол.), Вірґінські Острови (Брит.) (90,5 млн.дол), Панама (85,7 млн.дол.), Велика Британія (66,5 млн.дол.), Туреччина (61,7 млн.дол. США).

Частка країн ЄС у загальному обсязі послуг, наданих регіоном, склала 35,7%, одержаних – 70,6% і становила відповідно 434,8 млн.дол. та 179,3 млн.дол. США.

У 2012р. спостерігалось зменшення імпорту послуг з країн СНД на 20,9% та збільшення з інших країн світу – на 33,5% у порівнянні з 2011р., обсяг яких становив 19,3 млн.дол. і 234,8 млн.дол. Питома вага обсягу імпорту з країн Співдружності склала 7,6% проти 12,2% у 2011р., з країн “далекого зарубіжжя” – 92,4% проти 87,8%. За континентами найбільші обсяги послуг надходили з Азії – 117,1 млн.дол. (збільшення на 27,9% відносно 2011р.) та Європи – 101,4 млн.дол. (відповідно – на 42,5%). Серед країн світу, за обсягами наданих області послуг, провідні місця займали: Кіпр – 83,2 млн.дол., Німеччина – 31,9 млн.дол., Велика Британія – 13,7 млн.дол., Російська Федерація – 13,2 млн.дол., Швеція – 13,0 млн.дол., Болгарія – 9,8 млн.дол. США.

У структурі послуг провідне місце традиційно займали послуги транспорту та зв’язку, обсяг яких збільшився відносно 2011р. в експорті – на 3,9%, імпорті – на 18,1%.

Значне зростання обсягів експорту відбулося серед таких послуг: послуги, пов’язані з державним управлінням – у 3,8 раза; колективні, громадські та особисті послуги – у 2,8 раза; послуги, пов’язані з сільським господарством, мисливством та лісовим господарством – у 2,3 раза; послуги готелів і ресторанів – у 2,0 раза; послуги, пов’язані фінансовою діяльністю – в 1,5 раза.

Зменшення експорту відбулося серед послуг, пов’язаних з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; ремонт –   на 66,2%; в послугах, пов’язаних з будівництвом – на 40,1%.

Значне зростання обсягів імпорту відбулося в послугах, пов’язаних з будівництвом та в обробній промисловості – у 3,5 раза відповідно; пов’язаних з державним управлінням – в 1,5 раза; в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та в послугах юридичним особам – на 45,0%; пов’язаних з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; ремонт – на 44,3%. Зменшення обсягів імпорту відбулося в послугах у сфері освіти – на 20,2%; в колективних, громадських та особистих послугах – на 12,6%; в послугах готелів і ресторанів – на 3,2%.


ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі1 за січень 2013р. становив 3615,0 млн.грн., що на 13,2% більше, ніж за січень 2012р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 37,7%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень 2013р. збільшився проти січня 2012р. на 2,5% і становив 89,4 млн.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, у січні 2013р. становив 1923,6 млн.грн. і збільшився проти січня 2012р. на 12,1%, проти грудня попереднього року – зменшився на 24,1%.

 

ЦІНИ І ТАРИФИ

 

У січні 2013р. порівняно з груднем 2012р. індекс споживчих цін по області становив 100,2% (по Україні – теж 100,2%).

У січні 2013р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,2%, у тому числі на продукти харчування – на 0,3%, безалкогольні напої – на 0,2%.

Серед продуктів харчування на 5,1% підвищились ціни на овочі, з них на огірки та помідори – на 18,6% та 15,1% відповідно, на буряк, картоплю, ріпчасту цибулю, пекінську, білокачанну капусту – на 8,3–5,4%.

Приріст цін за групою риба та продукти з риби становив 0,5%. Серед товарів цієї групи, ціни на живу, охолоджену рибу, рибні консерви в олії, морепродукти, крабові палички, солону кільку підвищились на 3,20,8%, а на морожену рибу та філе мороженої риби ціни знизились на 2,3% та 0,4% відповідно.

Також на 0,5% подорожчали фрукти, у тому числі яблука – на 3,2%, виноград – на 2,3%, ківі – на 1,3%. Поряд з цим, банани, лимони, апельсини, мандарини подешевшали на 1,7%, 1,6% та 0,4% відповідно.

Хліб і хлібопродукти подорожчали на 0,1%, серед них, перлові, ячні крупи – на 5,2%, пшоно – на 3,0%, здобні вироби, торти, пшеничне борошно, макаронні вироби на 0,8–0,2%. При цьому, подешевшали гречані крупи на 1,0% та рис – на 0,4%.

На окремі групи товарів спостерігалось зниження цін.

Ціни на олію та жири знизились на 0,6%, зокрема, на 1,6% – на сало, на 0,5% – на вершкове масло.

Цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби подешевшали на 0,4%, у тому числі цукор – на 1,1%, шоколад – на 0,4%.

М’ясо та м’ясопродукти знизились в ціні на 0,1%, зокрема, окремі порційні курячі частини – на 1,2%, яловичина – на 0,8%, варені ковбаси першого ґатунку – на 0,7%, свинина, яловича та свиняча вирізка, натуральні напівфабрикати з яловичини – на 0,5–0,2%.

Індекс цін за групою молоко, сир та яйця становив 100,0%. При цьому, тверді сири типу Едам подорожчали на 2,0%, пастеризоване молоко з підвищеним вмістом жиру – на 1,1%, а яйця подешевшали на 2,4%.

Серед безалкогольних напоїв кава, чай і какао зросли в ціні на 0,2%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,1%.

Дещо (на 0,1%) знизились ціни на  одяг і взуття та в сфері охорони здоров’я.

За групою житло, вода, електроенергія та інші види палива зниження цін становило також 0,1%, що обумовлено, в основному, здешевленням твердого палива на 0,8%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 0,3%, зокрема, побутова техніка – на 1,3%, вироби зі скла, столовий посуд і предмети домашнього вжитку – на 0,6%, домашній текстиль – на 0,5%, а меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги подешевшали на 0,6%.

На 0,6% знизились ціни на транспорт, що зумовлено, перш за все, зниженням цін на паливо та мастила на 0,9%.

Індекс цін за групами: зв’язок та освіта становив 100,0%.

У сфері відпочинку та культури ціни зросли на 0,5%, серед них, на аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації – на 0,8%, на послуги відпочинку і культури – на 0,5%.

На 0,3% знизились ціни в ресторанах та готелях, з них на 1,7% – на проживання у готелях.


ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника за 2012р. становила 2700 грн. і зросла порівняно з 2011р. на 13,1%. Нарахування за одну оплачену годину дорівнювали 17,77 грн., що на 13,2% більше, ніж у січні 2011р.

Заробітна плата працівників за грудень 2012р. становила 3100 грн., що у 2,7 раза більше мінімальної заробітної плати (1134 грн.). Нарахування за одну оплачену годину у грудні п.р. становили 20,30 грн.

За рівнем середньомісячної заробітної плати у грудні 2012р. першість утримували працівники фінансових установ та діяльності транспорту. Розмір оплати праці у цих видах діяльності перевищив середній показник по економіці області в 1,5‑1,4 раза. Серед промислових видів діяльності найбільшу заробітну плату отримували працівники, зайняті на підприємствах хімічної промисловості, розмір оплати праці яких перевищив середній показник по області в 2,5 раза.

Водночас, значно нижчою залишалась заробітна плата працівників, зайнятих на підприємствах добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних, рибальства, рибництва, текстильного виробництва; виробництва   одягу,   хутра   та   виробів   з   хутра,   та   на  підприємствах сільського господарства, мисливства та пов'язаних з ним послуг. Рівень оплати праці працівників підприємств зазначених видів діяльності становив 39,7-46,3% від середнього показника по економіці області.

Збільшення рівня заробітної плати у грудні 2012р. порівняно з листопадом 2012р. зафіксовано в більшості видів економічної діяльності. Темпи приросту цього показника коливались від 3,4% на підприємствах, торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, до 20,1% на підприємствах державного управління, на промислових підприємствах – від 1,0% на виробництві машин та устатковання, до 72,3% - на хімічному виробництві. Зменшення рівня заробітної плати відбулося на підприємствах сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ним послуг (на 7,8%), на підприємствах рибальства, рибництва (на 7,6%).

За результатами обстеження підприємств, установ, організацій серед 471,3 тис. працівників, яким оплачено 50% робочого часу, встановленого на грудень п.р., 21,5 тис. осіб (4,6%) мали нарахування заробітної плати в межах встановленого державою розміру мінімальної заробітної плати – 1134 грн. Поряд з цим, частка працівників, що одержали заробітну плату від 3 до 5 тис.грн., становила 24,1%, понад 5 тис.грн. – 11,6% працівників.

Найбільше працівників, у яких заробітна плата перевищує 5 тис.грн., зайнято у фінансових установах (27,8% від загальної кількості працівників, яким оплачено у грудні 50% і більше встановленого на цей місяць фонду робочого часу), на підприємствах транспорту (24,3%), а серед промислових видів діяльності – на підприємствах хімічної промисловості (77,3%), тобто у видах діяльності з високим рівнем оплати праці.

У структурі витрат підприємств, установ, організацій на оплату праці за 2012р. 65,1% становила основна заробітна плата (оплата за тарифними ставками та посадовими окладами), 30,0% ‑ додаткова заробітна плата та 4,9% ‑ інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

На рівень заробітної плати значний вплив мала тривалість фактично відпрацьованого робочого часу. За 2012р. працівниками, зайнятими в економіці, відпрацьовано 854,1 млн. людино-годин.

За цей період кожен працівник відпрацював у середньому 1673 годин. Відпрацьований робочий час становив 83,6% табельного (нормативного) фонду робочого часу та 88,6 фактичного фонду робочого часу.

Рівень реальної заробітної плати за 2012р. у порівнянні з 2011р. збільшився на 13,0%, у грудні 2012р. у порівнянні з листопадом 2012р. збільшився на 13,1%, з груднем 2011р. – збільшився на 10,5%.

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств області (з урахуванням економічно активних підприємств, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також економічно неактивних підприємств) протягом грудня 2012р. зменшилась на 2,1% і на 1 січня 2013р. становила 16074 тис.грн., що на 19,5% менше, ніж на 1 січня 2012р.

Якщо в цілому по області обсяг невиплаченої заробітної плати на початок січня 2013р. становив 1,0% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2012р., то серед видів економічної діяльності він коливався від 0,4% в будівництві до 54,9% у рибальстві, рибництві.

Основна частка заборгованої заробітної плати на початок січня 2013р. не виплачена працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості (50,9% загальної суми боргу), пов’язаних з операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям (25,0%), діяльності транспорту та зв’язку (14,9%), сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послуг (4,1%). При цьому, найбільша сума боргу по заробітній платі залишається на підприємствах мдеса (79,0%), а серед міст та районів області – у Ренійському (10,7%) та Іванівському (2,0%) районах та у м.Ізмаїл (4,2%).

Протягом грудня 2012р. заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств зменшилась на 12,6%  і на 1 січня 2013р. становила 3633 тис.грн.

Суму боргу по економічно активних підприємствах утворено на підприємствах, пов’язаних з операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям – 1442 тис.грн. (39,7% загальної суми боргу), діяльності транспорту та зв’язку – 1417 тис.грн. (39,0%), сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними    послуг – 662 тис.грн. (18,2%), діяльності готелів та ресторанів – 63 тис.грн. (1,7%) та підприємствах будівництва – 49 тис.грн. (1,4%). При цьому, значна сума боргу по заробітній платі залишається на економічно активних підприємствах мдеса – 1555 тис.грн. (42,8% загальної суми боргу), а серед міст та районів області – Ренійському – 1417 тис.грн. (39,0%), Іванівському – 319 тис.грн. (8,8%), Білгород–Дністровському – 205 тис.грн. (5,6%) та Котовському – 137 тис.грн. (3,8%) районах.

Збільшення протягом грудня 2012р. суми невиплаченої заробітної плати працівникам на економічно активних підприємствах серед видів економічної діяльності зафіксовано на підприємствах будівництва (63,8%) та сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послуг (11,5%). Серед міст та районів області збільшення суми невиплаченої заробітної плати зафіксоване на підприємствах Ренійського (42,2%), Іванівського (21,4%) та Білгород–Дністровського (6,2%) районів.

Зменшення протягом грудня 2012р. суми невиплаченої заробітної плати працівникам на економічно активних підприємствах серед видів економічної діяльності зафіксовано на підприємствах діяльності готелів та ресторанів (66,7%). По місту Одесі сума боргу із виплати заробітної плати зменшилась на 6,4%, серед міст та районів області зменшення суми заборгованості не спостерігалось.

На початок січня 2013р. вчасно не отримали заробітну плату 1510 працівників економічно активних підприємств, або 0,3% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2406 грн., що на 22,4% менше, ніж розмір середньої заробітної плати за грудень 2012р.

Серед міст та районів області найбільша питома вага працівників, яким не виплачено заробітну плату, зафіксована в Ренійському (18,3% від середньооблікової кількості штатних працівників району), Котовському (4,0%) та Іванівському (2,8%) районах.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, з початку року зменшилась на 26,2%, та на 1 січня 2013р. становила 11687 тис.грн. Значна частина цієї суми не виплачена працівникам підприємств промисловості (68,3%) та пов’язаних з операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям (20,0%). Найбільша частка заборгованості із виплати заробітної плати припадає на підприємства-банкрути мдеса (89,0%).

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно неактивних підприємств становила 754 тис.грн., з них 323 тис.грн. (42,8%) – працівникам підприємств з надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту. Уся сума боргу припадає на підприємства мдеса.

Протягом грудня 2012р. заборгованість з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, уключаючи оплату перших п’яти днів збільшилась на 15,4 % і на 1 січня 2013р. становила 49 тис.грн.

У 2012р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 46,2 тис. сімей, що становило 93,0% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них 74,7% проживали у міській місцевості.

Загальна сума призначених субсидій у 2012р. становила 5106,8 тис.грн., з неї для сімей міської місцевості – 4526,2 тис.грн., сільської – 580,6 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у цьому періоді досягла 110,5 грн.

Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги у 2012р. становила 23871,9 тис.грн. Перераховано організаціям, що надають сім’ям житлово-комунальні послуги, включаючи погашення заборгованості попередніх періодів, 23357,2 тис.грн. (97,8%).

Крім того, 16,1 тис. сімей (95,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 4,4 тис. сімей, у сільській місцевості - 11,7 тис. сімей.

За 2012р. загальна сума субсидій готівкою, призначених сім’ям на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 16283,5 тис.грн., з неї у міських поселеннях - 4798,3 тис.грн., у сільській місцевості - 11485,2 тис.грн.

За 2012р. загальна сума субсидій для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, отримана сім’ями готівкою, становила 15463,2 тис.грн.

Упродовж 2012р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1807,4 млнрн. (97,3% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у грудні порівняно з листопадом на 14,1% і на кінець грудня 2012р. становила 502,3 млнрн.

У грудні 2012р. мали борг за 3 місяці і більше: з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 21,6%, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 20,9%, вивезення побутових відходів – 20,6%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 16,1%, за газопостачання – 3,2% власників особових рахунків.

 

РИНОК ПРАЦІ

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у 2012р. становила 510,4 тис. осіб, що на 0,5% менше, ніж у 2011р.

Впродовж 2012р. на підприємства було прийнято 145,0 тис. осіб, тоді як звільнено 167,0 тис. осіб (28,4% та 32,7% середньооблікової кількості штатних працівників відповідно). Переважна більшість працівників 152,9 тис. осіб (91,6% загальної кількості вибулих працівників), звільнилась з причини плинності кадрів (за власним бажанням, за згодою сторін, порушення трудової дисципліни, інше). За 2012р. з причин змін в організації виробництва і праці (реорганізації, скорочення чисельності або штату працівників) було звільнено 6,4 тис. осіб.

У відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) у 2012р. перебувало 6,3 тис. осіб (1,2% середньооблікової кількості штатних працівників). У результаті переведення працівників з економічних причин на неповний робочий день (тиждень) за 2012р. у такому режимі працювало 27,2 тис. осіб (5,3% середньооблікової кількості штатних працівників).

Обсяги вимушеної неповної зайнятості за причинами та видами діяльності наведено в діаграмі.

Зважаючи на обсяги виконаних робіт (послуг) і випуску продукції, рівень завантаження працівників у 2012р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці становив 97,9% середньооблікової кількості штатних працівників, що на рівні 2011р. Серед видів економічної діяльності найнижчим цей показник був у рибальстві, рибництві (76,0%), будівництві (87,1%).

За даними державної служби зайнятості протягом січня 2013р. мали статус безробітного 21,8 тис. осіб. Із зазначеної кількості у січні 2013р. зареєстровано 3,9 тис. безробітних, із них 41,8% становили жінки, 35,2% – молодь у віці до 35 років.

Станом на кінець січня 2013р. на обліку у державній службі зайнятості перебувало 20,4 тис. безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області на кінець січня 2013р. становив 1,4% населення працездатного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 2,6% сільського населення у працездатному віці, а серед міського населення – 0,8%.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць (вакантних посад) на кінець січня 2013р. становила 2,3 тис., що на 0,9% більше, ніж у грудні 2012р.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець січня 2013р. становила 9 осіб. По області навантаження  зареєстрованих  безробітних  на  одне  вільне  робоче  місце (вакантну посаду) на кінець січня 2013р. коливалась від 1 особи у м. Южне до 170 осіб у Любашівському районі.

За професійними групами спостерігався найбільший попит підприємств у робітниках за професіями, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних, гуманітарних наук (41,2% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,3%) та технічних службовців (3,5%). Внаслідок цього серед останніх категорій спостерігалося найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) (45 осіб та 12 відповідно).

За сприяння державної служби зайнятості у січні 2013р. працевлаштовано 532 особи, які мали статус безробітного або 2,4% від їх загальної кількості. Серед працевлаштованих більше половини (53,6%) становили жінки та 50,4% – молодь у віці до 35 років.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття впродовж січня 2013р. становила 13137 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1032 грн., що дорівнює 90,0% законодавчо встановленого у цьому місяці рівня мінімальної заробітної плати (1147 грн.).

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 

На 1 січня 2013р. в області, за оцінкою, проживало 2395,2 тис. осіб. Упродовж 2012р. чисельність наявного населення області збільшилась на 6,9 тис. осіб.

Загальний приріст населення відбувся виключно за рахунок міграційного приросту – 10127 осіб, що склало 4,2 особи на 1000 населення, у той час як природне скорочення населення становило 3264 особи (1,4). Природне скорочення населення спостерігалось у 4 містах обласного значення та у 17 районах області. Приріст відмічений у Білгород-Дністровській міськраді, у містах обласного значення Теплодарі та Южному, а також у Білгород–Дністровському, Біляївському, Великомихайлівському, Іванівському, Ізмаїльському, Овідіопольському, Роздільнянському, Тарутинському та Фрунзівському районах.

Природний рух населення області характеризується перевищенням числа померлих над живонародженими: у 2012р. на 100 померлих припало 90,3 дитини, які народилися живими.

Порівняно з 2011р. народжуваність збільшилась з 12,2 до 12,7 немовлят на 1000 жителів. Упродовж 2012р. смертність в області порівняно з 2011р. залишилась на тому ж рівні і склала 14,1 померлих на 1000 осіб. У 2012р. було зареєстровано 226 мертвонароджених проти 215 у 2011р. Кількість дітей, померлих у віці до 1 року, зменшилась на 1 особу.

Основними причинами смертей дітей віком до 1 року були окремі стани, що виникли у перинатальному періоді; природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії; зовнішні причини смерті.

Серед причин смерті населення у 2012р., як і у 2011р., перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

У 2012р. в Одеську область прибуло 42765 осіб, що склало 17,9 осіб на 1000 населення проти 36650 (15,3) у 2011р. Кількість вибулих дорівнювала 32638 осіб проти 32560 у 2011р. Показник вибуття у порівнянні з 2011р. не змінився і склав 13,6. Порівняно з 2011р. міграційний приріст населення у 2012р. збільшився у 2,7 раза і склав 10127 осіб (4,2) проти 4090 (1,7).