Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році (остаточні дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

123,6

107,9

110,1

113,5

115,5

120,1

118,0

117,6

117,1

116,2

115,0

112,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

131,1

110,1

112,4

116,0

118,2

123,5

121,2

120,7

120,0

118,9

117,6

114,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

60,0

49,3

156,7

201,2

214,4

104,1

131,4

130,2

134,2

134,0

138,9

153,3

Переробна промисловість

С

131,2

110,2

112,4

115,9

118,2

123,6

121,2

120,7

119,9

118,9

117,6

114,5

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

144,0

117,3

123,5

127,5

131,1

136,7

134,6

135,9

132,8

130,3

126,2

121,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

105,7

100,4

100,6

97,3

104,2

108,7

110,8

112,1

112,2

111,1

108,1

107,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

96,7

47,2

56,2

60,4

66,8

71,5

74,9

77,6

81,4

86,4

87,8

88,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

22,3

25,3

49,1

66,2

68,3

74,0

71,7

71,6

73,4

70,8

67,3

65,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

139,0

137,2

133,2

132,1

125,8

125,3

123,7

124,3

121,7

118,6

118,8

115,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

127,0

125,6

119,2

116,8

116,0

113,5

112,1

113,4

114,1

115,2

116,1

115,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

126,1

111,9

94,6

95,4

105,5

111,8

106,2

103,7

102,5

104,1

103,7

105,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

96,7

97,5

98,0

99,9

99,9

100,1

98,8

99,0

99,1

98,3

97,4

96,3

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.