Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2016 році (уточнені дані)

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січеньжовтень

Січень–листопад

Січеньгрудень

Промисловість

B+C+D

96,8

113,3

111,9

108,8

106,4

103,0

103,0

103,4

105,6

107,2

107,3

109,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

96,5

117,5

115,7

112,0

109,0

105,0

104,9

105,4

107,9

109,7

109,6

111,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

166,7

231,8

201,0

215,6

184,4

408,6

324,1

281,2

246,5

227,1

211,7

198,1

Переробна промисловість

С

96,5

117,5

115,6

111,9

108,9

104,8

104,8

105,3

107,8

109,6

109,6

111,5

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

97,2

125,0

119,5

115,1

111,9

104,7

102,9

102,8

105,7

107,7

109,3

112,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

117,7

119,9

132,0

125,3

114,6

110,1

104,2

100,0

99,5

99,1

100,1

98,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

83,4

143,7

115,2

107,1

98,0

92,2

88,4

85,9

87,0

87,0

89,2

89,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

65,5

72,7

77,3

82,3

82,0

82,6

83,9

80,7

77,8

77,4

77,5

77,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

98,0

104,1

107,2

115,3

121,7

121,6

121,4

124,8

125,7

126,9

126,8

128,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

123,8

129,6

125,0

121,2

120,8

122,3

121,3

119,2

116,2

116,8

117,9

117,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

112,4

138,7

123,4

125,3

113,4

110,9

110,9

110,1

115,1

115,6

111,7

110,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

97,8

96,2

94,5

93,0

92,8

92,0

92,0

91,8

91,8

92,5

93,4

94,5

________________________________                                                                                                                                                                           

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.