Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 році (уточнені дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Промисловість

B+C+D

82,3

84,0

87,3

90,5

91,9

95,4

96,2

95,0

94,4

94,4

94,7

96,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

77,4

79,4

83,9

87,5

88,9

92,9

93,8

92,4

92,0

92,0

92,4

94,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

0,0

126,6

97,2

72,6

69,7

74,9

80,6

83,9

85,1

86,2

80,5

86,0

Переробна промисловість

С

77,3

79,4

83,9

87,5

88,9

92,9

93,8

92,4

92,0

92,0

92,5

94,0

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

114,5

105,6

107,2

107,4

104,3

104,9

103,4

100,8

100,2

99,5

99,6

100,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

64,3

64,9

60,2

65,8

71,5

77,2

81,2

84,7

84,3

85,4

86,7

89,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

72,7

93,1

85,9

75,3

77,4

78,1

80,6

77,8

78,1

76,5

74,2

74,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

104,2

89,9

90,2

92,6

97,2

101,6

105,1

108,3

109,3

113,8

117,8

119,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

83,1

86,9

92,4

88,7

89,7

90,9

90,7

92,7

92,0

91,1

90,9

91,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва  машин і устатковання

24, 25

83,2

83,2

90,3

91,2

93,0

94,9

97,3

99,2

100,2

99,5

100,8

103,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

99,3

97,0

92,2

85,3

96,1

101,2

102,7

108,4

105,9

106,7

107,6

109,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

102,0

102,9

100,7

102,7

103,7

105,1

105,7

105,0

104,4

104,2

104,6

105,1

________________________________                                                                                                                                                                           

1 Дані конфіденційні згідно до Закону України "Про державну статистику".