Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2014 році (уточнені дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Промисловість

B+C+D

118,8

111,9

111,0

107,7

106,1

104,9

104,4

104,8

104,1

102,2

101,4

99,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

123,3

112,3

110,1

105,2

103,1

101,7

101,4

102,3

101,6

99,9

99,4

97,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

0,0

20,4

29,5

33,9

41,8

44,5

45,5

45,8

45,6

45,9

47,6

46,6

Переробна промисловість

С

123,4

112,4

110,2

105,3

103,2

101,8

101,5

102,4

101,7

100,0

99,5

97,9

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

90,0

89,9

96,1

101,6

104,5

109,4

113,7

114,6

113,8

113,9

114,1

113,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

95,9

90,5

93,6

89,6

87,0

85,0

83,3

83,3

84,9

85,0

85,6

87,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

95,4

87,3

100,8

108,8

109,0

110,5

107,2

113,4

107,8

107,5

108,7

106,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

…1

…1

…1

…1

…1

…1

…1

…1

…1

…1

…1

…1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

108,9

116,6

117,0

111,4

98,3

92,6

91,1

89,5

91,1

88,9

85,7

84,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

…1

…1

…1

…1

…1

…1

…1

…1

…1

…1

…1

…1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

123,0

104,9

96,3

89,8

90,2

89,7

90,5

87,9

88,2

88,8

88,9

88,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва  машин і устатковання

24, 25

72,9

75,5

77,2

80,2

80,7

79,2

78,0

77,4

78,8

79,4

78,4

78,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

83,2

99,2

109,8

91,8

92,3

90,7

92,7

91,3

92,2

91,0

93,2

93,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

103,8

110,2

115,1

119,4

120,3

120,3

118,7

116,6

115,8

113,4

111,5

109,5

________________________________                                                                                                                                                                           

1 Дані конфіденційні згідно до Закону України "Про державну статистику".