Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010|2009

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2013 році

(уточнені дані)

 

 (відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Промисловість

B+C+D

107,4

127,8

102,8

94,0

94,1

89,0

90,6

94,9

98,6

100,4

100,2

100,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

105,3

132,1

101,9

92,2

92,1

86,6

88,0

92,3

96,3

98,0

98,0

98,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

203,7

200,8

165,7

142,7

108,3

112,2

102,3

101,6

106,0

107,1

110,3

111,1

Переробна промисловість

С

105,3

132,1

101,9

92,1

92,1

86,6

88,0

92,3

96,3

98,0

98,0

98,5

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

107,5

114,6

103,2

97,3

94,8

90,7

87,7

86,2

86,7

87,1

87,2

87,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

136,9

132,2

117,3

117,7

115,4

109,8

108,4

105,6

104,3

104,0

100,8

98,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

99,2

106,9

96,9

98,3

96,2

93,0

93,8

92,3

94,4

94,6

93,8

94,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

156,8

156,5

158,6

156,1

161,1

152,4

144,3

134,5

128,2

125,6

124,2

122,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

108,2

135,2

125,5

128,9

120,3

119,1

119,2

117,9

117,9

115,4

113,0

112,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва  машин і устатковання

24, 25

116,0

104,0

97,8

92,9

90,2

90,4

90,9

88,9

88,6

87,3

87,5

85,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

78,5

69,8

76,7

98,6

95,3

91,7

90,7

93,7

94,2

94,1

93,1

93,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

115,6

106,3

110,3

113,9

120,0

124,7

128,2

131,3

132,5

134,3

133,0

130,8

________________________________                                                                                                                                                                           

1 Дані конфіденційні згідно до Закону України "Про державну статистику".