Промисловість

Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році1 (остаточні дані)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D+Е

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

61,4

63,5

66,6

68,6

70,1

71,3

71,8

71,8

72,5

73,5

73,7

73,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Переробна промисловість

С

61,4

63,5

66,6

68,6

70,1

71,3

71,8

71,8

72,5

73,5

73,7

73,8

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

40,0

41,1

43,2

44,0

44,5

44,7

43,9

42,7

42,8

43,2

43,1

43,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

0,6

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

0,7

0,8

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2,9

1,6

1,2

1,3

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

0,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

3,5

4,3

5,3

5,8

6,2

6,7

6,9

7,4

7,6

7,5

7,7

7,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

4,3

4,7

4,7

4,8

4,8

5,0

5,3

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

6,5

7,8

7,8

8,0

8,2

8,3

8,7

9,1

9,3

9,8

10,0

9,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

36,5

34,4

31,4

29,4

27,8

26,6

26,0

25,9

25,1

24,1

23,9

23,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

2,1

2,1

2,0

2,0

2,1

2,1

2,2

2,3

2,4

2,4

2,4

2,4

________________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткострокової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2018р.).

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.