Архів: 2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

61407379,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

44245946,0

72,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

20293,7

0,0

Переробна промисловість

C

44225652,3

72,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

22709884,2

37,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

503981,0

0,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

875745,2

1,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

742935,4

1,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

7373215,1

12,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

3732764,5

6,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

5335044,4

8,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

15232449,9

24,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

1928983,7

3,1

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.