Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-листопад 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

62526427,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

46002675,9

73,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

63928,7

0,1

Переробна промисловість

C

45938747,2

73,5

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

20927149,3

33,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

505457,6

0,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

748589,4

1,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1585803,4

2,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

10973765,3

17,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

3597410,7

5,8

машинобудування

26-30

5086005,8

8,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

14430353,0

23,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

2093398,8

3,3

 

_________________

Символ (к)дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.