Архів: 2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–листопаді 2019 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

55844735,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

40248340,1

72,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

18875,7

0,0

Переробна промисловість

C

40229464,4

72,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

20548520,6

36,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

464389,3

0,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

808334,7

1,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

612074,7

1,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

6890200,3

12,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

3435280,9

6,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

4870709,3

8,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

13825553,1

24,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

1770842,1

3,2

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.