Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-вересень 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

48082259,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

34354725,0

71,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

46357,3

0,1

Переробна промисловість

C

34308367,7

71,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

16227080,1

33,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

387330,2

0,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

555343,8

1,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1223296,7

2,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

7256305,9

15,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

2848785,3

5,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

3873741,6

8,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

12035379,2

25,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

1692154,9

3,5

 

_________________

Символ (к)дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.