Архів: 2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січнівересні 2019 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

45050305,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

31902016,1

70,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

15640,5

0,0

Переробна промисловість

C

31886375,6

70,8

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

16428288,3

36,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

380044,7

0,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

656751,2

1,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

395902,0

0,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

5272711,8

11,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

2763184,8

6,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

3914126,3

8,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11692872,6

26,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

1455416,9

3,2

_________________

кдані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.