Архів: 2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січнісерпні 2019 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

39956730,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

27969693,3

70,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

14406,7

0,0

Переробна промисловість

C

27955286,6

70,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

14634235,6

36,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

336189,2

0,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

584501,3

1,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

252068,4

0,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

4459573,7

11,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

2462454,5

6,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

3378163,8

8,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

10705476,7

26,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

1281560,2

3,2

_________________

кдані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.