Архів: 2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січнілипні 2019 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

34907877,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

24246421,7

69,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

13788,9

0,0

Переробна промисловість

C

24232632,8

69,4

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

13056901,1

37,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

292550,7

0,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

511352,7

1,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

216534,5

0,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

3529291,6

10,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

2152367,7

6,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2855239,9

8,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

9559852,8

27,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

1101603,4

3,2

____________

кдані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.