Архів: 2018|2017|2016|2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січнілипні 2018 року

 

 

Код за. КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

31872421,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

23086784,2

72,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

6580,7

0,0

Переробна промисловість

C

23080203,5

72,4

у тому числі

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

13316873,4

 

41,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

286899,7

0,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

310727,7

1,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

210885,7

0,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

2413131,9

7,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

2345728,6

7,4

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2714692,6

8,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7906766,1

24,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

878870,8

2,8

_________________

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним принципом (по однорідних продуктах).