Архів: 2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січнічервні 2019 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

30108274,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

20809725,0

69,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

12426,3

0,0

Переробна промисловість

C

20797298,7

69,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

11614053,8

38,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

255397,5

0,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

433084,1

1,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

183045,3

0,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

2856820,4

9,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

1756054,3

5,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2371805,4

7,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8372341,7

27,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

926207,5

3,1

_________________

кдані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.