Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-травень 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

25730308,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

17563763,4

68,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

10223,3

0,1

Переробна промисловість

C

17553540,1

68,2

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

9415057,7

36,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

184838,5

0,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

266767,5

1,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

615325,1

2,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

2913523,8

11,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

1399951,2

5,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1724485,7

6,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7307280,4

28,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

859264,9

3,3

 

_________________

Символ (к)дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.