Архів: 2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січнітравні 2019 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

25442706,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

17467032,1

68,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

10674,3

0,1

Переробна промисловість

C

17456357,8

68,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

9934023,7

39,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

208053,3

0,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

369560,3

1,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

151908,9

0,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

2234686,7

8,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

1431602,1

5,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1994962,5

7,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7226315,5

28,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

749358,6

2,9

_________________

кдані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.