Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-квітень 2020 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

20826337,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

13930818,1

66,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

7892,6

0,0

Переробна промисловість

C

13922925,5

66,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

7532783,8

36,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

143856,7

0,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

217927,9

1,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

532912,3

2,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

2107349,2

10,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

1128627,9

5,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1364559,1

6,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6223876,0

29,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

671642,9

3,2

_________________

Символ (к)дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.