Архів: 2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січніквітні 2019 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

20309088,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

13582916,8

66,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

8136,0

0,0

Переробна промисловість

C

13574780,8

66,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

7883900,0

38,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

169113,4

0,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

303741,6

1,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

114018,0

0,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

1616799,1

8,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

1106020,6

5,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1502340,1

7,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6137646,5

30,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

588525,0

2,9

_________________

кдані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.