Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-березні 2020 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

15521486,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

10054121,0

64,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

6085,9

0,0

Переробна промисловість

C

10048035,1

64,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

5671585,2

36,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

113444,1

0,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

175649,8

1,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

401485,1

2,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

1055582,2

6,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

853966,4

5,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1059037,7

6,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4974058,5

32,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

493307,2

3,2

_________________

кдані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.