Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні 2020 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

4855934,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

3007433,7

61,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1389,5

0,0

Переробна промисловість

C

3006044,2

61,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1862208,7

38,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

33095,6

0,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

44705,3

0,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

142378,0

2,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

220967,3

4,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

252087,5

5,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

309932,7

6,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1691176,3

34,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

157324,0

3,2

_________________

кдані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.