Архів: 2017 2016 2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січні 2017 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

4238744,2

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

3935103,4

92,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

2470489,8

58,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

571,9

0,0

Переробна промисловість

C

2469917,9

58,3

у тому числі

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1611463,8

38,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

24843,2

0,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

29710,6

0,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

117321,9

2,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

141610,8

3,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

171603,9

4,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

263754,6

6,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1464613,6

34,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

303640,8

7,2

      Забір, очищення та постачання води

36

122849,0

2,9

_____________

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

Примітка. Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним принципом (по однорідних продуктах).