Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2020 рік

  (відсотків)

 

Код за

КВЕД-

2010

Грудень 2020р. до листопада 2020р.

Грудень 2020р. до грудня 2019р.

2020р. до 2019р.

Промисловість

B+C+D

98,8

122,2

99,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

98,1

126,3

99,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

114,6

995,0

472,6

Переробна промисловість

С

98,1

126,1

99,7

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

99,6

98,4

95,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

83,8

90,1

83,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

110,2

109,9

90,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

94,4

99,1

203,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

80,4

407,7

121,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

110,3

98,9

98,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

82,1

113,7

87,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

105,1

94,3

97,0

__________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.