Архів: 2018|2017|2016|2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році

                                                                             (відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Грудень 2018 до листопада 2018

Грудень 2018 до грудня 2017

2018 до 2017

Промисловість

B+C+D

104,4

92,2

91,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

102,6

89,7

90,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

66,9

23,6

80,4

Переробна промисловість

С

102,6

89,8

90,7

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

101,5

85,8

90,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

73,9

77,3

92,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

98,4

98,3

99,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

72,2

47,9

82,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

103,3

115,0

97,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

89,1

97,6

106,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

117,8

80,8

95,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

118,2

112,3

101,1

 

 


1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.