Архів: 2018|2017|2016|2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–листопаді 2018 року

                                                                             (відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Листопад 2018 до жовтня 2018

Листопад 2018 до листопада 2017

Січень– листопад 2018 до січня– листопада 2017

Промисловість

B+C+D

100,6

86,6

91,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

98,2

84,9

90,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

39,6

74,5

87,6

Переробна промисловість

С

98,3

84,9

90,8

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

92,4

83,8

90,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

85,0

102,4

94,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

98,5

85,5

99,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

79,9

73,9

84,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

105,6

93,9

95,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

105,2

98,2

107,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

85,3

81,4

97,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

122,4

102,0

100,0

 

­­­­­­­­­­­

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.