Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні-червні 2020 року

  (відсотків)

 

Код за

КВЕД-

2010

Червень 2020р. до травня 2020р.

Червень

2020р. до червня 2019р.

Січень–червень 2020р. до січня–червня 2019р.

Промисловість

B+C+D

107,7

98,9

99,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

108,7

100,4

99,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

231,0

341,7

292,5

Переробна промисловість

С

108,6

100,2

99,5

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

90,5

89,4

98,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

123,1

90,6

68,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

106,9

70,9

72,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

102,3

580,7

614,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

118,0

94,8

119,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

110,4

98,4

93,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

112,5

80,7

73,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101,1

90,0

95,6

__________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.