Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні-травні 2020 року

  (відсотків)

 

Код за

КВЕД-

2010

Травень 2020р. до квітня 2020р.

Травень

2020р. до травня 2019р.

Січень–травень 2020р. до січня–травня 2019р.

Промисловість

B+C+D

83,7

92,3

98,9

Добувна та переробна промисловість

B+C

82,9

92,4

99,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

104,4

1146,2

273,0

Переробна промисловість

С

82,8

92,3

99,1

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

87,1

86,6

100,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

133,9

67,2

64,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

99,3

59,6

72,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

108,6

457,9

621,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

59,1

157,4

125,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

110,8

82,3

92,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

151,5

62,1

72,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

89,5

91,7

96,7

__________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.