Архів: 2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–травні 2019 року

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Травень 2019р. до квітня 2019р.

Травень 2019р. до травня 2018р.

Січень–травень 2019р. до січня–травня 2018р.

Промисловість

B+C+D

97,4

107,2

100,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

98,2

107,5

101,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

19,6

4,2

89,0

Переробна промисловість

С

98,3

108,0

101,1

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

103,3

116,8

104,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

91,3

89,9

111,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

96,5

104,3

103,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

112,3

85,6

37,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

103,7

108,7

102,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

110,9

87,8

88,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

85,7

91,8

91,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

90,6

104,1

96,6

________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.