Архів: 2018 2017 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–травні 2018 року

 (відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Травень 2018 до квітня 2018

Травень 2018 до травня 2017

Січень– травень 2018 до січня– травня 2017

Промисловість

B+C+D

90,8

94,9

98,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

91,7

94,9

98,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

375,4

174,1

82,8

Переробна промисловість

С

91,4

94,8

98,3

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

85,9

91,1

94,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

108,5

92,8

90,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

97,6

106,1

114,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

52,9

56,1

106,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

114,7

108,4

104,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

110,1

118,5

112,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

109,2

89,3

107,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

83,5

94,6

100,4

 

 


1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.