Архів: 2018 2017 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні–квітні 2018 року

                                                                             (відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Квітень 2018 до березня 2018

Квітень 2018 до квітня 2017

Січень– квітень 2018 до січня– квітня 2017

Промисловість

B+C+D

95,5

96,9

99,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

98,3

96,9

99,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

304,5

40,9

43,4

Переробна промисловість

С

98,2

97,0

99,2

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

102,8

99,5

95,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

97,7

104,3

89,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

104,9

129,2

117,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

79,3

70,4

121,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,6

88,2

103,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

107,0

113,5

110,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

86,0

119,5

114,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

77,9

97,3

101,5

 

 


1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.