Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні 2020 року

  (відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Січень 2020р. до грудня 2019р.

Січень 2020р. до січня 2019р.

Промисловість

B+C+D

90,8

106,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

89,3

107,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

686,3

х

Переробна промисловість

С

89,2

107,5

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

94,7

115,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

79,7

77,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

58,8

67,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

93,0

899,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

51,3

110,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

66,7

101,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

96,1

96,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101,4

97,7

__________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.