Архів: 2018 2017 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за видами діяльності у січні 2018 року

                                                                           (відсотків)

 

Код за    КВЕД-2010

Січень 2018 до грудня 2017

Січень 2018 до січня 2017

Промисловість

B+C+D

72,5

98,9

Добувна та переробна промисловість

B+C

68,4

100,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

36,5

503,2

Переробна промисловість

С

68,4

100,2

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

72,4

96,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

58,1

73,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

93,2

136,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

51,4

119,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

73,3

130,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

104,1

132,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

57,3

126,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

106,0

92,3

 

 


1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.нційності статистичної інформації.