Архів: 2018|2017

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2019 році1

(остаточні дані)

(тис.грн)

Січень-грудень

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

тис.грн

У % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

4723959,8

9790381,8

15557358,9

20384447,9

25482556,2

30203689,8

34991179,2

40043487,4

45139514,2

50481808,8

55869960,6

61408047,6

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

2837641,5

6157695,5

10153210,5

13651749,8

17496999,7

20891911,7

24313214,3

28036691,2

31968840,1

36217840,7

40248807,1

44245959,5

72,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

970,8

2937,5

6039,8

8136,0

10674,3

12426,3

13788,9

14406,7

15640,5

17217,3

18875,7

20293,7

0,0

 Переробна промисловість

С

2836670,7

6154758,0

10147170,7

13643613,8

17486325,4

20879485,4

24299425,4

28022284,5

31953199,6

36200623,4

40229931,4

44225665,8

72,1

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1660997,0

3605895,9

6040079,0

7883900,0

9934023,7

11614053,8

13056901,1

14634235,6

16428288,3

18484447,0

20548520,6

22709884,2

37,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

37459,4

82730,9

128329,6

169113,4

208053,3

255397,5

292550,7

336189,2

380044,7

421858,4

464389,3

503961,0

0,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

65673,7

178277,0

234876,0

303741,6

369560,3

433084,1

511352,7

584501,3

656751,2

736810,5

808334,7

875745,2

1,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

21203,4

50135,2

81862,2

114168,3

152273,9

183045,3

216534,5

252198,6

395963,0

538780,1

612494,2

742935,4

1,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

273645,0

611747,4

1073307,0

1616799,1

2234686,7

2856820,4

3529291,6

4459678,4

5272711,8

6125112,1

6890200,3

7373215,1

12,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

285458,3

583235,7

878721,1

1172750,1

1498331,6

1822783,8

2219097,2

2529184,0

2829914,3

3143758,5

3435294,9

3732764,5

6,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

308875,8

651759,3

1121787,0

1568388,3

2054637,8

2483928,2

2951968,6

3474888,1

4010825,4

4500762,7

4967408,4

5431743,5

8,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1737589,5

3344876,3

4968547,6

6144173,1

7236197,9

8385520,7

9576361,5

10725236,0

11715257,2

12646721,4

13850311,4

15232826,0

24,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

148728,8

287810,0

435600,8

588525,0

749358,6

926257,4

1101603,4

1281560,2

1455416,9

1617246,7

1770842,1

1929262,1

3,1

________________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2020р.).

к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.