Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

 

(у відсотках до попереднього року)

 

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Промисловість

118,0

97,0

99,5

90,7

116,5

127,6

78,2

102,9

83,6

96,9

Добувна промисловість

124,5

97,8

137,3

335,7

76,4

106,4

78,4

109,1

257,6

78,3

Переробна промисловість

118,3

98,1

99,6

90,4

116,5

128,3

78,2

102,7

83,3

96,7

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

135,7

93,0

115,7

112,0

102,3

80,4

97,4

114,7

78,7

97,5

легка промисловість

110,9

250,6

43,1

79,8

105,0

94,2

86,3

109,6

125,8

94,7

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

81,1

102,8

174,5

66,4

141,1

86,0

44,3

235,1

63,3

51,6

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

103,0

116,6

110,4

118,1

114,1

103,9

83,7

95,7

91,6

93,8

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

112,9

83,4

57,6

... 1

... 1

... 1

... 1

... 1

... 1

... 1

хімічна та нафтохімічна промисловість

102,9

103,7

110,7

99,4

104,5

100,6

73,5

131,7

99,5

90,4

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

114,4

107,2

126,2

116,2

107,8

86,2

43,4

106,6

113,9

97,0

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

106,1

131,0

106,8

127,5

94,2

85,1

84,0

92,9

90,7

91,7

машинобудування

129,6

114,8

121,5

100,7

146,4

103,8

51,7

90,8

127,9

104,6

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

108,0

71,6

95,3

107,4

118,6

106,3

... 1

... 1

90,8

154,3

_______________________________________________________

1 Інформація конфіденційна згідно до Закону України “Про державну статистику”.

Примітка: розрахунок індексів за 2003-2008рр. здійснювався ланцюговим методом на підставі помісячних індексів, обчислених за даними підприємств про вартість виробленої продукції за місяць у порівнянних цінах. Індекси за 2009р розраховані за новою методологією, яка запроваджена з 2009р. (див. Методологічні пояснення до розділу).