Архів: 2020|2019|

Послуги

Обсяг реалізованих послуг

по Одеській області у І кварталі 2020 року

 

 

Код за                             КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг населенню

усього, тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

16811836,1

1938543,0

11,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

11953653,3

264918,9

2,2

Наземний і трубопровідний транспорт

49

1402626,7

107027,6

7,6

Водний транспорт

50

378528,9

к

к

Авіаційний транспорт

51

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

10075047,9

135532,7

1,3

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

155341,7

108297,6

69,7

Тимчасове розміщування

55

49974,6

22637,9

45,3

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

105367,1

85659,7

81,3

Інформація та телекомунікації

J

584770,8

307590,0

52,6

Видавнича діяльність

58

10656,0

2087,7

19,6

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

13919,3

к

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

29568,1

16167,0

54,7

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

386040,6

275622,6

71,4

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

101428,0

к

к

Надання інформаційних послуг

63

43158,8

2544,1

5,9

Операції з нерухомим майном

L

1483389,8

35455,8

2,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

622084,9

15812,0

2,5

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

69356,9

4130,4

6,0

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

23705,8

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

314543,6

7662,9

2,4

Наукові дослідження та розробки

72

21657,7

1085,5

5,0

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

59813,5

к

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

130219,1

к

к

Ветеринарна діяльність

75

2788,3

2023,2

72,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

878335,5

301943,5

34,4

Освіта

P

465432,4

449245,2

96,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

578783,1

415846,1

71,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

47710,3

25220,5

52,9

Надання інших видів послуг

S

42334,3

14213,4

33,6

 

____________________

Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.