Архів: 2019|2018| 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

277110

31074

11,2

135442

48,9

110594

39,9

57116

20,6

Сільське, лісове та рибне господарство

A

28141

11520

40,9

16621

59,1

7585

27,0

Промисловість

B+C+D+E

58324

13236

22,7

32034

54,9

13054

22,4

5152

8,8

Будівництво

F

17672

к

к

5278

29,9

к

к

6076

34,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

48743

к

к

к

к

19797

40,6

10681

21,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

48404

4972

10,3

29482

60,9

13950

28,8

6850

14,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

6003

1407

23,4

4596

76,6

2269

37,8

Інформація та телекомунікації

J

5145

к

к

к

к

3330

64,7

1827

35,5

Фінансова та страхова діяльність

K

2054

1364

66,4

690

33,6

390

19,0

Операції з нерухомим майном

L

11772

2196

18,7

9576

81,3

6505

55,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

9873

3587

36,3

6286

63,7

4221

42,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

12829

6036

47,1

6793

52,9

3418

26,6

Освіта

P

1484

к

к

к

к

601

40,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

23952

22513

94,0

1439

6,0

516

2,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1334

548

41,1

786

58,9

319

23,9

Надання інших видів послуг

S

1380

317

23,0

1063

77,0

706

51,2

 

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.

  Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.